Patty Lemson nieuw burgercommissielid

In de deelraadsvergadering van 22 september is Patty Lemson als nieuw burgercommissielid benoemd. 
Zij vervangt Ron de Goeij en gaat in oktober van start als ondersteuning van de fractie van GBR. 
Wij wensen Patty veel succes en zijn blij dat zij zich wil inzetten voor de Rozenburgers.

p9220007-patty

 

diverse informatieavonden Tunnels (NWO)

Op verschillende data in september en oktober wordt informatie gegeven over de voorgenomen bouw van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (Blankenburgtunnel of Oranjetunnel). De avonden worden zowel in Rozenburg als in de directe omgeving gehouden. 

Een overzicht:

28 september   (voorbereiding deelraadscommissie Rozenburg)
Informatieavond in het deelgemeentehuis voor raads- en commissieleden èn inwoners van Rozenburg over de (verkeers)effecten  die kunnen onstaan bij de aanleg van de tunnels. De deelraad zal hier in de commissie van 6 oktober a.s. verder over discussiëren en een standpunt bepalen over kritische aandachtspunten voor Rozenburg
en directe omgeving. Deze aandachtspunten worden verwerkt in een deelraadsadvies aan de gemeenteraad van Rotterdam . Openbare bijeenkomst – iedereen is welkom.

10 oktober (openbare bijeenkomst- iedereen welkom)

infoavonden nwo

5 en 6 oktober (alléén voor leden van de meedenkgroepen – op persoonlijke uitnodiging)

Voor alle deelnemers aan de meedenkgroepen worden twee avonden georganiseerd. De avonden vinden plaats op:

Woensdag 5 oktober 2011: ’t Centrum in De Lier
Donderdag 6 oktober 2011: De Koningshof in Maassluis

De avonden beginnen om 17.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Deelnemers zijn persoonlijk uitgenodigd. 

 

Info-avond werkzaamheden A15

Bron: website deelgemeente Rozenburg:

Botlektunnel
Op maandag 26 september organiseert A-Lanes A15 samen met Rijkswaterstaat een informatieavond over het verbreden van de A15.Het consortium A-Lanes A15 voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit voor het project A15 MaVa. De werkzaamheden lopen tot en met 2015 en inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.


Informatieavond

Voor informatie over de planning en de werkzaamheden wordt op maandag 26 september een informatieavond in de hal van het deelgemeentehuis gorganiseerd (Jan van Goyenstraat 1-3181HR Rozenburg). De deuren gaan open vanaf 19.00 uur en de avond duurt tot 21.00 uur. U kunt tijdens de avond binnenlopen en u door onze medewerkers over de verschillende onderwerpen van het project laten informeren.

 

Aanvullende informatie

Bent u op 26 september niet in de gelegenheid om te komen? Kijk dan op  www.rijkswaterstaat.nl.
Hier
staan de locaties en tijden van de informatieavonden in de regio vermeld.
—————————————————————————————————————
 Uit het AD van 24 september:                         

a-15 infoavond 26-9

Nieuw dagelijks bestuur en raadsleden benoemd

In de raadsvergadering van 22 september is een nieuw dagelijks bestuur van de deelgemeente benoemd. Daarna vond de benoeming plaats van nieuwe raadsleden op de opengevallen raadszetels. Dit alles was een direct gevolg van de nieuwe coalitievorming. Eind augustus zegde het oude dagelijks bestuur het vertrouwen in elkaar op en diende ontslag in.

Voor Gemeentebelangen Rozenburg betekent dit dat de voorzitter van de deelgemeente nu een GBR-voorzitter is. Wij zijn er trots op dat Paméla Blok namens GBR de voorzittershamer mag gaan hanteren. Zij is nu zowel voorzitter van het dagelijks bestuur als voorzitter van de deelraad.

Paméla Blok nam als nieuwe voorzitter de eed of belofte af bij de nieuwe dagelijks bestuurders Frank Schellenboom/CDA, Arie Mol/PvdA en Geertje Timmer/IPR.  

De nieuwe raadsleden werden daarna benoemd. Erik Nieuwenhuizen volgde Paméla op als raadslid van GBR, hij werd samen met Joop van Leeuwen (CDA) en Ria de Sutter (IPR) door de nieuwe voorzitter geïnstalleerd. In de raadzaal vond dus een kleine stoelendans plaats.

benoeming erik joop ria

Paméla Blok gaf na de installatie van de nieuwe raadsleden een korte introductie namens de nieuwe coalitie en op vrijdag 23 september volgde de ondertekening van het raadsakkoord in bijzijn van Rozenburgers, diverse politici en de vertegenwoordigers van de pers.

 

Afscheid van burgercommissielid Ron de Goeij

In de raadsvergadering van 22 september heeft de deelraad afscheid genomen van Ron de Goeij
die vanwege zijn drukke andere werkzaaamheden moet stoppen als burgercommissielid.
Hij zal GBR blijven ondersteunen als werkgroeplid  ter voorbereiding van de commissies.
Ron, nogmaals heel hartelijk dank voor je inzet voor de Rozenburgers !!

ron de goeij 9

gelebloem-dankjewel

 

Donner wil echt van deelgemeenten af

Bron rijnmond.nl

Donner dient voorstel afschaffen deelgemeenten in

21 september 2011

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend om de deelgemeenten in Rotterdam af te schaffen.

De wijziging houdt in dat de deelgemeenten in 2010 voor de laatste keer zijn gekozen. Vanaf 2014 moeten de deelgemeenten worden vervangen door bestuurscommissies, met daarin vertegenwoordigers vanuit de buurt of wijk. 

Directeur
De ambtenaren in een gebied moeten worden aangestuurd door een lokale directeur. De eindverantwoordelijkheid voor zo’n gebied moet volgens de minister komen te liggen bij de wethouders van de gemeente Rotterdam.

Rozenburg
In het nieuwe voorstel wordt ruimte gelaten voor Rozenburg en Hoek van Holland. Deze dorpen zouden door hun ligging nog wel op een andere bestuurvorm aanspraak kunnen maken.

Adviezen
Minister Donner legt met zijn voorstel de adviezen van Rotterdam en Amsterdam grotendeels naast zich neer. Hij kan echter niet de bevoegdheden van de gemeenten zover beperken, dat de gemeenten alsnog besluiten tot verkiezingen van lokaal bestuur over te gaan. Die ruimte hebben ze in het voorstel wel.

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel van de deelgemeenten nog bespreken.

 

Brede coalitie GBR-CDA-PvdA-IPR kan starten

Rozenburg, 19 september 2011

Brede coalitie in Rozenburg

De coalitieonderhandelingen in Rozenburg zijn afgerond.
De partijen GBR, CDA, PvdA en IPR hebben een akkoord bereikt voor breed gedragen samenwerking in de deelgemeente.

Op 22 september a.s. zullen, na de reguliere deelraadsvergadering,  vier portefeuillehouders voor benoeming worden voorgedragen aan de deelraad.

Frank Schellenboom (CDA),  Arie Mol (PvdA), Geertje Timmer (IPR) en Paméla Blok (GBR) zullen de belangen van de Rozenburgers
gaan behartigen in het nieuwe dagelijks bestuur. De portefeuilles worden deels parttime ingevuld.

 

Op 23 september zal om 14.00 uur in de raadszaal van het deelgemeentehuis de ondertekening van het speerpuntenprogramma plaatsvinden.
Fractievoorzitters en dagelijks bestuurders zullen hun handtekening zetten onder het basisakkoord.
De bijeenkomst is openbaar, Rozenburgers en vertegenwoordigers van de pers zijn hierbij van harte welkom.

0 - logo gbr   logo ipr

 

Coalitieonderhadelingen fase verder

Onderstaand bericht heeft Gemeentebelangen Rozenburg zaterdag 17 september verstuurd aan de plaatselijke en regionale media.

De coalitievorming in de deelgemeente Rozenburg is een fase verder. Met CDA,PvdA en IPR worden komende week de mogelijkheden voor een brede coalitie verder verkend. Zodra er meer bekend is zullen we dat melden.

Paméla Blok
Fractievoorzitter GBR

Minder openingen Botlekbrug in spits na 1 oktober

Betere doorstroming door minder openingen Botlekbrug (bron: www.verkeersonderneming.nl)

15-09-2011 – De Botlekbrug krijgt vanaf 1 oktober voor het eerst een spitsregime. Dat gebeurt ter bevordering van de doorstroming op de A15-corridor, die de komende jaren wordt verbreed. De maatregel geldt op werkdagen van 06.00 tot 09.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur. Tijdens spitsuren zijn er alléén op de hele en halve uren brugopeningen voor de scheepvaart met een maximum van 10 minuten per opening. Normaliter gaat de brug in de spits driemaal per uur open. De verwachting is dat, door deze maatregel, 500 extra auto’s per spitsuur via de Botlekbrug de Oude Maas zullen passeren.

Het Havenbedrijf heeft deze maatregel genomen in nauw overleg met de scheepvaart. De Oude Maas geldt als één van de drukste binnenvaarwegen van Europa. Bij de Botlekbrug komt het verkeer van de Nieuwe Waterweg, het Hartelkanaal, de Oude en de Nieuwe Maas samen. Minder dan twee openingen per uur is niet wenselijk. Daarvoor is het te druk met de scheepvaart en de stroming te complex. Ook partijen als De Verkeersonderneming, het Loodswezen, het Havenschap Moerdijk en de gemeente waren betrokken bij de totstandkoming van het spitsregime.

Brugwachter
De scheepvaart die een opening nodig heeft tijdens de spits moet zich één uur van te voren  melden bij de brugwachter van de Botlekbrug. De Verkeersmanagementcentrale Rhoon en de brugwachter werken samen om de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten passeren tijdens een brugopening.

Uitzonderingen
Tijgebonden schepen mogen, indien nodig, ook passeren buiten de vaste momenten. Tijdens het spitsregime mag alléén de beroepsscheepvaart gebruik maken van de brugopening. Bij onvoorziene omstandigheden en in het kader van de veiligheid kan de brugwachter altijd besluiten de brug te openen buiten de vastgestelde openingstijden of de brug niet te openen (bijvoorbeeld bij een stremming van de Botlektunnel). Het spitsregime is niet van kracht tijdens de weekenden, feestdagen en vakantieperiodes in de regio Rotterdam.

De nieuwe openingstijden worden na een half jaar geëvalueerd met de betrokken partijen.

Overzicht bedieningstijden
Openingstijden Botlekbrug tijdens het Spitsregime, m
aandag tot en met vrijdag, vaste openingen om:

Ochtend: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 en 08:30 uur        |              Middag: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 en 17:30 uur.

Het spitsregime is niet van kracht tijdens de weekenden, feestdagen en vakantieperiodes in de regio Rotterdam. 

 

 

 

Klankbordgroep en bedrijfsbezoek Tronox

Bijeenkomst Klankbordgroep Veilig werken en wonen op maandag 19 september

Bent u als Rozenburger benieuwd wat de omliggende industrie én de overheid doen voor úw veiligheid? Kom dan naar de bijeenkomst op maandag 19 september 2011. 

De bijeenkomst start om 18:45 bij de brandweerkazerne aan de Laan van Nieuw Blankenburg 10 in Rozenburg. Per bus zal de locatie van Tronox Pigments (Holland) BV worden bezocht.

Aanmelden kan bij de deelgemeente Rozenburg, telefoon 0181-488800 of per e-mail,  [email protected]

 

Programma maandag 19 september 2011
18.45 uur Ontvangst met koffie in de brandweer kazerne
19.00 uur Presentatie door Tronox Pigments (Holland) BV
19.30 uur Vertrek per bus naar Tronox Pigments (Holland) BV 
19:45 uur Start rondleiding per bus over bedrijfsterrein
21.15 uur Terugkomst in de brandweerkazerne en beantwoording vragen
21.30 uur Het rondje bedrijven met aansluitend een borrel

Logo klankbordgroep

Alle Rozenburgers zijn welkom bij de klankbordgroepbijeenkomsten