Coalitiebesprekingen in Rozenburg

Woensdag 31 augustus zijn de eerste verkennende besprekingen gehouden om te komen tot een nieuwe coalitie in de deelgemeente Rozenburg.
Gemeentebelangen heeft als grootste partij in Rozenburg het initiatief genomen en sprak met alle partijen.
Dit resulteert in een tweede ronde, met alle fracties wordt nog een verdiepend vervolggesprek gehouden. 

De voorkeur van GBR is om een brede coalitie tot stand te brengen. Samenwerking ten behoeve van de Rozenburgse gemeenschap
is het hoofddoel én uitgangspunt bij de gesprekken.
 

Dagelijks bestuur neemt ontslag

Tijdens een roerige raadsvergadering met een volle publieke tribune hebben de dagelijks bestuurders van IPR en PvdA hun ontslag aangeboden.
Zij blijven de lopende werkzaamheden verrichten tot er een nieuwe coalitie aantreedt.
Gemeentebelangen Rozenburg is als grootste partij gevraagd de onderhandelingen te starten en heeft afspraken voor nieuwe coalitiebesprekingen gemaakt.

De vergadering startte met een uitleg van de VVD over de redenen van het uittreden van fractie – en later hun dagelijks bestuurder – uit de coalitie.
Tevens dienden zij een motie van wantrouwen in tegen de voorzitter van het dagelijks bestuur mevrouw De Sutter. 
Diverse woordenwisselingen tussen de voormalige partners volgden over oorzaken, de mislukte lijmpoging en gewenste oplossingsrichtingen.
Allen spraken hun voorkeur uit voor de vorming van een nieuwe brede coalitie.

Aanvankelijk leek het erop dat de beide nog zittende coalitiepartijen als minderheid aan zouden blijven maar binnen de deelraad was daar geen steun voor. 

Een tussenvoorstel van deelraadsvoorzitter De Sutter om dan samen met PvdA de zaken waar te nemen tot er een nieuw bestuur aan zou treden werd
als onacceptabel bestempeld.  Na diverse schorsingen én met de dreiging van de motie van wantrouwen op de achtergrond leidde het uiteindelijk tot
de aanbieding van het ontslag van beide bestuurders en het opheffen van de coalitie.  
De demissionaire bestuurders zullen lopende zaken afhandelen, vervolgbeleid zal door een nieuwe coalitie worden ingezet.

Gemeentebelangen Rozenburg zal de onderhandelingsgesprekken  zo snel mogelijk starten.

Bron: Dichtbij.nl

db roz opgestapt

 

 

Extra raadsvergadering coalitiebreuk op 25-8

Naar aanleiding van de coalitiebreuk in de deelgemeente Rozenburg wordt een extra deelraadsvergadering gehouden op 25 augustus a.s. om 20.00 uur.
bekijk hier de agenda

De VVD zal als uittredende coalitiepartij uitleg geven over de motieven.  Aanvankelijk had VVD-portefeuillehouder Zeegers zijn ontslag als dagelijks bestuurder niet aangeboden en werd hij door zijn partij ook niet teruggetrokken uit het dagelijks bestuur.
Op 22 augustus heeft de heer Zeegers alsnog zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van de deelraad van de deelgemeente Rozenburg. lees hier de brief

De deelraad zal in de raadsvergadering van 25-8 om een standpunt worden gevraagd over de ontslagaanvraag van de heer Zeegers.
Het uittreden van de VVD heeft tevens consequenties voor het voortbestaan van het huidige dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg. 
Gemeentebelangen Rozenburg wacht met belangstelling de uitleg en informatie van de betrokken partijen af.

Bekijk hieronder een aantal berichten over de ontstane situatie:

zeegersblijft

 koudezeegers

pvda en toekomst

geen lijmgesprek vvd

 

Toch aandacht voor 425 jaar Rozenburg

Rozenburg 425 jaar, toch nog wat aandacht (door Paméla Blok)
Ondanks het feit dat GBR geen steun kreeg van de deelraad voor activiteiten rond het 425-jarig bestaan van Rozenburg zijn er toch mensen die er waarde aan hechten dat er aandacht aan besteed wordt.

Bijgaand een artikel uit weekblad Spijkenisse dat een mooi overzicht geeft van Rozenburg door de jaren heen. lees meer………
 

Coalitiebreuk in deelgemeente Rozenburg

De VVD heeft zaterdag 13 augustus besloten om uit de coalitie met IPR en PvdA in de deelgemeente Rozenburg te treden. Onderstaand het persbericht dat namens de partij is verstuurd.
Volgens de informatie op Rijnmond.nl zouden IPR en PvdA verrast zijn door de uittreding (http://tinyurl.com/3wbra3n) . Maar volgens een bericht in het AD van 16-8 wil IPR een serieuze lijmpoging ondernemen.
Bekijk ook dit filmpje op Youtube: http://tinyurl.com/44djbrv , blijkbaar zijn De Pothof en het Raadhuisplein de hete hangijzers voor de VVD.

persber-vvd


lijmpoging ipr

Zodra GBR meer informatie heeft zal dit op deze website gemeld worden.

 

Futuristische fietspaden

Bijzondere belangstelling voor fietspaden Rozenburg (door Johan de Groot)
De Rozenburgse fietspaden zijn erg in trek. Zelfs futuristische rijwielen maken de oversteek bij de Boulevard. Hopelijk zitten er geen groene mannetjes achter het stuur………..Lachen