DG-Rozenburg betaalt tekort uit eigen zak

Gemeentebelangen stemde in de deelraadsvergadering van 23 juni tegen het  voorstel om het tekort  op de jaarrekening 2010 uit de algemene reserve te bekostigen. Met andere woorden de deelgemeente betaalt dit zelf, tegen de afspraken met Rotterdam in (zie hieronder). Het gaat om een bedrag van 475.890,= euro.

GBR heeft het dagelijks bestuur verzocht om de stukken die zijn vastgesteld in de onderhandelingen nog maar eens heel goed te bestuderen.
Ter illustratie de volgende tekst uit het verslag van de herindelingsbesprekingen tussen Rotterdam en Rozenburg:


Begroting 2011 en IFR
Deze problematiek zet zich door bij de onderhandelingen over de begroting 2011.
De begroting 2011 voor de deelgemeente was nog niet vastgesteld omdat niet duidelijk was welke posten naar de deelgemeente zouden gaan en welke naar ‘de stad’. Een werkgroep boog zich over die problematiek en bracht het aanvankelijk berekende tekort van 1,1 miljoen euro terug naar 858.000 euro.

Dit bedrag komt de deelgemeente dus tekort om haar werkzaamheden – volgens de afspraken bij de herindeling – te kunnen verrichten. Rotterdam heeft ingestemd met de berekening maar wil wel dat de deelgemeente een jaarlijkse bezuiniging van 90.000 euro toepast voor ‘oude’ afspraken die nog verrekend  moesten worden. Ook zal het personeel ingekrompen moeten worden en is op dit budget een bezuiniging van 300.000,= euro in vijf jaar overeengekomen.

Uit het Rozenburgse Investeringsfonds is 4,2 miljoen euro naar de Rotterdamse kas verhuisd vanwege een verschil in rekenmethode tussen Rotterdam en de voormalige gemeente Rozenburg.Van de oorspronkelijke 33 miljoen is nu nog 28 miljoen over. Dat geld is hard nodig voor de projecten Raadhuisplein en MFC.

Rotterdam vindt ook dat de algemene reserve van de deelgemeente aan de hoge kant is en dat dat teruggeschroefd moet worden. Dit houdt in dat er nog geen beroep gedaan kan worden op financiering van beleid door Rotterdam maar eerst het eigen geld gebruikt moet worden.
Voor de aanvulling bij grote projecten kan Rozenburg wel een beroep gaan doen op het Rotterdamse Investeringsfonds maar zal daarmee de concurrentie moeten aangaan met de andere deelgemeenten.

Gemeentebelangen stemde ook niet in met dit begrotingsvoorstel.  De gemeente Rotterdam legt de rekening volledig bij de deelgemeente en geeft geen garanties op meebetalen aan projecten. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente heeft hieraan niets kunnen veranderen en ook geen enkele toezegging zwart op wit kunnen krijgen.

De conclusie van GBR is dat de herindeling een groot financieel fiasco is geworden, de spaarpot van Rozenburg is leeg en met de andere deelgemeenten (behalve Hoek van Holland zijn ze allemaal veel groter dan Rozenburg) moet de competitie worden aangegaan om projecten gefinancierd te krijgen. Het resultaat dat het dagelijks bestuur heeft weten te bereiken in 2010 en 2011 geeft geen vertrouwen in een succesvolle afloop van deze competitie.

Optelsommetje:
4.200.000 + 300.000 + 90.000+ 475.890 = 5.065.890,= zijn de directe kosten voor Rozenburg bij de herindeling.
Dik vijf miljoen euro is verdampt en dan spreken we nog niet over de hogere lasten die de Rozenburger per 2012 gaat betalen.
Wij zijn benieuwd welke zegeningen daar, volgens de voorstanders van deze herindeling, tegenover zullen staan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.