‘Gouden kooi’ op Molenveld

Krijgt het Molenveld een ‘gouden’ kooi?

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente heeft een voorstel gepresenteerd voor de bouw van een multifunctionele sportaccommodatie voor de jeugd van Rozenburg. Hiervoor is € 450.000,= uit het IFR beschikbaar gesteld. Het gaat om een voetbalveld en een basketbalkooi en waarschijnlijk daaraan toegevoegd een overdekt ‘meetingpoint’ op het Molenveld. 

Het Molenveld blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op de vertegenwoordigers van de PvdA in Rozenburg. Blijkbaar is het veld in hun ogen te groot en te groen. Passeerden eerst al de plannen voor de bouw van een noodschool op het Molenveld de revue in 2005 (zie ook ons archief), nu gaat het om de bouw van een ‘sportkooi’.  Diverse locaties (in het centrum van Rozenburg) zijn bekeken maar volgens portefeuillehouder Arie Mol is het Molenveld de allerbeste locatie. De jongeren die erbij betrokken zijn geweest vinden dat ook. Zij hebben verklaard “er geen gebruik van te zullen maken als voor een andere locatie wordt gekozen”.

  •  GBR is tégen bouwen op het Molenveld en vindt dat vooraf bezien moet worden of niet slechts de jongeren maar ook meer doelgroepen zoals senioren en scholieren, gebruik kunnen maken van een dergelijke accommodatie. 
  • GBR wil weten of het totale bedrag van 4,5 ton écht nodig is voor een dergelijk sportveld + bastketbalkooi. Ook is nog niet zeker of er een overdekt meetingpoint (hangplek) aan zal worden toegevoegd, de benodigde afmetingen staan dus nog niet vast. De financiële onderbouwing is nog niet klaar en moet op tafel komen vóór er een besluit valt zeker nu de Rozenbugse spaarpot in rap tempo leeg raakt.
  • GBR wil meedenken over de accommodatie maar is tégen bebouwing op het Molenveld. Het circus, de kermis, Jeugdland en de activiteiten op Koninginnedag hebben de ruimte op het Molenveld hard nodig.  De Stichting Oranjecomité Rozenburg (SOR) schreef daarover een brief aan de deelraad, zij zijn niet om hun mening gevraagd terwijl zij toch een belangrijke gebruiker zijn van het veld. (lees hier de brief van SOR aan de deelraad)

Met de organisatoren van Jeugdland zou na de commissieweek een overleg plaatshebben. GBR kan zich niet voorstellen dat een veilig gebruik van het veld door zoveel kinderen en vrijwilligers in de Jeugdlandweek gegarandeerd kan blijven op een beduidend kleiner oppervlak. We wachten de berichtgeving van de portefeuillehouder daarover af.

Ons standpunt over bebouwing van het Molenveld wijzigt niet, GBR wil dat het veld groen blijft én beschikbaar blijft voor de Rozenburgse evenementen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.