Geluidsnormering en scherm langs nieuwe A15

Na de informatieavond over de verbredingsmaatregelen aan de A15 waren nog twee vragen van GBR onbeantwoord gebleven. De heer Leest, omgevingsmanager van het Project A15 Maasvlakte-Vaanplein/Rijkswaterstaat Zuid-Holland, stuurde onderstaande informatie over het geluidsscherm (zie foto-impressie onder dit artikel) dat geplaatst wordt en de geluidsnormeringen. A-lanes, het consortium dat verantwoordelijk is voor bouw en onderhoud van dit traject op de A15 heeft e.e.a. uitgezocht.

Vragen van mevrouw Blok:

Wat zijn de geluidsnormeringen voor het werken in de nacht?

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

  • De geluidsnormering voor de dag zijn 75 decibel op de gevel.
  • De geluidsnormering voor de nacht zijn 60 decibel op de gevel.

Deze normen kunnen verschillen per gemeente. De geluidsberekeningen worden besproken met de verschillende gemeenten om te komen tot goede individuele afspraken.

Wat zijn de afmetingen van het geluidscherm en waar komen ze precies te staan? (o.a. i.v.m. reclamebord “Rozenburg bloeit”)

Afmetingen Geluidscherm.:

  • Zijde: noord.
  • Km van: 38,90 – km tot: 39,40
  • Lengte : 500m
  • Hoogte: 3m

De onderstaande beelden (een impressie) laten zien dat het reclamebord geen last krijgt van het scherm, een ontwerp van Quist Wintermans Architekten bv.

scherma15 

Molenveld of Mollenveld ?

Molenveld of Mollenveld? – door Paméla Blok
De PvdA heeft al jaren een oogje op het Molenveld. Ondanks een motie uit 2004 waarin met 10-5 besloten werd om het Molenveld vrij te houden van bebouwing, wil de PvdA toch knabbelen aan het evenemententerrein. Was er eerst de noodschool, nu wordt het Molenveld ‘bedreigd’ door de voorgenomen plaatsing van een voetbalkooi/basketbalveld/meetingpoint . Portefeuillehouder Mol gaat er ‘vol’ voor, alternatieven zijn eigenlijk niet aan de orde. Onderstaand een ‘plaatje met een knipoog’  
(‘rood’ is een term uit de ruimtelijke ordening en betekent bebouwing).  

mollenveld

De GBR-verantwoording 2010-2011

Gemeentebelangen Rozenburg belooft in haar verkiezingsprogramma een aantal zaken voor de Rozenburgers en Rozenburg te verwezenlijken. In het onderstaande overzicht kunt u lezen wat wel of niet gerealiseerd is. U kunt het gehele document ook downloaden , klik hier 

bulletin dl 1

bulletin dl 2

bulletin deel 3

bulletin deel 4

 

Belofte voor betere Service Stadswinkel

       
     we hopen voor de bezoekers aan de Stadswinkel dat het
   inderdaad gaat lukken om de wachttijden terug te dringen 

   woensdagavond 29 juni is de eerste ’test-case’ voor deze toezegging 

Informatieavond Tunnels maandag 27-6

Informatieavond Nieuwe Westelijke Oeververbinding


Resultaten meedenkavonden en verkeersstromen

 

Het project NWO organiseert informatieavonden. Tijdens de informatieavonden kunt u zich op de hoogte stellen van de effecten op verkeersstromen en de resultaten van de meedenkbijeenkomsten. Ook krijgt u het laatste nieuws over het project en inzicht in de planning van de komende periode. Bovendien kunt u deze avond al uw vragen over de NWO stellen aan de deskundigen van het project.

 

Locaties

Woensdag 22 juni

Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis

 

Maandag 27 juni

Stadswinkel, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg

 

Woensdag 29 juni

De Kiem, Kon. Julianaweg 91 te ’s-Gravenzande

 

Donderdag 30 juni

Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1 te Vlaardingen

 

Programma

De informatieavond is van 18.30 uur tot 21.30 uur en wordt ingericht als inloopavond.Dit betekent dat u in deze periode altijd welkom bent en kunt aansluiten bij presentaties.
Op de informatiemarkt kunt u twee presentaties bijwonen over de geschetste varianten tijdens de meedenkavonden en het effect op verkeersstromen bij de komst van een eventuele Blankenburg- of Oranjetunnel. Deze presentaties worden gehouden om:

 

Verkeersstromen

18.45 uur, 19.45 uur, 20.45 uur


Ontwerpresultaten

19.15 uur, 20.15 uur, 21.15 uur

 

Gedurende de hele avond zijn er op de informatiemarkt deskundigen van het project NWO aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Moties:betere service stadswinkel en tegen windmolens

GBR heeft in de deelraadsvergadering van 23 juni 2011 twee moties ingediend. 
 Ze werden allebei unaniem ondersteund door de deelraad en worden uitgewerkt door het dagelijks bestuur.

motie stadswinkel

motie windmolens

deelraad tegen windmolens

 

 

Opvang probleemgroepen in Rozenburg?

In het Algemeen Dagblad van 18 juni stond een bericht over de opvang van probleemgroepen in Rozenburg. Navraag bij de deelraadsvoorzitter leverde geen informatie op, zij gaf aan hierin niet gekend te zijn.

De politiek in Rozenburg wilde hier graag opheldering over in de deelraadsvergadering van 23 juni.
Daar bleek dat het portefeuillehouder Mol was die de informatie kon verschaffen en dat hij ook al overleg had gehad met Ressort Wonen, Careijn en de gemeente Rotterdam over de opvang in Rozenburg. Blijkbaar vond hij het niet nodig om zijn collega’s en de deelraad daarvan in kennis te stellen. De deelraad moest dus uit de pers vernemen dat de plannen er zijn. Ook de naastgelegen basisschool (De Rank) was bezorgd en wilde opheldering van de heer Mol.

GBR vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat deze plannen er zijn, Rozenburg is niet de plaats om een opvangfaciliteit voor deze probleemgroepen te vestigen. Ook is het erg vreemd dat binnen het dagelijks bestuur deze informatie niet is besproken.
De heer Mol gaf aan dat het wel op ‘de schaal van Rozenburg’ zou zijn maar kon helaas niet uitleggen wat die ‘Rozenburgse schaal’ dan zou kunnen zijn………..

 

Kraam GBR 25 juni bij de PLUS-markt

De kraam stond zaterdag 25 juni op locatie bij de Plusmarkt en er was maar een zeer beperkte interesse van het winkelend publiek. Dit hield absoluut niet in dat de gesprekken inhoudelijk van mindere kwaliteit waren….. het lag ook niet aan de locatie maar aan het weer. 
Zoals op de foto’s te zien is, zijn de GBR-politici niet van suiker en gaan zelfs met plensbuien de discussie aan met de Rozenburgers. Welke andere Rozenburgse politieke partij doet ons dat na? Hartelijk dank aan diegenen die de moeite namen om ons van informatie te voorzien over de situatie in Rozenburg, wij zijn blij met alle signalen die ons bereiken. Het verminderde groenonderhoud en de serviceverlening van de deelgemeente waren (nog steeds) de belangrijkste punten van kritiek.

kraam wim2

 

Aankondiging
GBR-kraam zaterdag 25 juni bij PLUS-markt!

Alle Rozenburgers zijn welkom bij de gele GBR-kraam maar nu eens op een andere locatie in Rozenburg.

Van 10.00 tot 14.00 uur staat GBR bij de Plusmarkt aan de Emmastraat.

Wilt u iets weten over politiek in Rozenburg of hebt u een vraag/opmerking over wel of geen windmolens op de Landtong, over jeugdvoorzieningen , het Raadhuisplein of onze financiële positie na de herindeling? Wordt onze deelgemeente en ook het Stadskantoor opgeheven?

De vertegenwoordigers van Gemeentebelangen Rozenburg beantwoorden uw vragen graag op zaterdag 25 juni .

Vragen staat vrij! Tot ziens!


Speelplaatsen eindelijk opgeknapt

De Speelplaatsen in Rozenburg krijgen eindelijk een opknapbeurt. Na 3 jaar soebatten door GBR bij de collega’s in de raad en deelraad is er nu ineens saamhorigheid. Gelukkig is er voortschrijdend inzicht dat het zo echt niet langer kan. GBR waarschuwde hier al in 2008 voor maar kreeg geen steun van de toenmalige raadsleden. Nu komt het er dan echt van en dat het zo lang heeft moeten duren daar zeuren we niet meer over, het doel dat nu bereikt is telt.


De speelplaatsen moeten in het kader van de veiligheid voorzien worden van nieuwe ondergronden en dat kost erg veel geld . Dat geld ís er maar de verdeling tussen aanpak van de ondergronden en nieuwe speeltoestellen zorgt nog voor de nodige hoofdbrekens.

Diverse insprekers maakten al in de commissie duidelijk dat de speelplaatsen in de wijk toch echt moeten blijven, zeker  voor de kleintjes. Ook in samenspraak en samenwerking met de buurtbewoners kan heel veel aangepakt worden.  De mogelijkheden hiervoor worden besproken met Gemeentewerken Rotterdam. Een aantal speeltuinen valt in de categorie top-prioriteit en zullen zo snel mogelijk aangepakt worden. Reigerhof, Verschansing, Tulpenstraat en omgeving Abelenlaan, de locatie tussen Bosseplaat-Ruygeplaat  en de ondergronden van de Kolenkid zijn als noodzakelijk aan te passen aangemerkt. Hiervoor wordt al in de zomervakantie actie ondernomen zodat Gemeentewerken ermee aan de slag kan gaan. 

De PvdA vindt als enige partij dat er wel wat speelplaatsen mogen verdwijnen, volgens Luuk Ravesloot zijn er veel te veel in Rozenburg. De VVD voelt ook wel wat voor samenvoeging gecombineerd met sanering maar wel in samenspraak met de wijken.

Marjon McElligott gaf aan dat wat Gemeentebelangen betreft de wijkspeelplaatsen moeten blijven en dat opheffen niet aan de orde kan zijn tenzij uit wijkoverleg blijkt dat dit een goede oplossing kan zijn.  Overleg met de wijkbewoners is bovendien het sleutelwoord. Bestuurder Arie Mol gaat dit organiseren met de wijken. 

DG-Rozenburg betaalt tekort uit eigen zak

Gemeentebelangen stemde in de deelraadsvergadering van 23 juni tegen het  voorstel om het tekort  op de jaarrekening 2010 uit de algemene reserve te bekostigen. Met andere woorden de deelgemeente betaalt dit zelf, tegen de afspraken met Rotterdam in (zie hieronder). Het gaat om een bedrag van 475.890,= euro.

GBR heeft het dagelijks bestuur verzocht om de stukken die zijn vastgesteld in de onderhandelingen nog maar eens heel goed te bestuderen.
Ter illustratie de volgende tekst uit het verslag van de herindelingsbesprekingen tussen Rotterdam en Rozenburg:


Begroting 2011 en IFR
Deze problematiek zet zich door bij de onderhandelingen over de begroting 2011.
De begroting 2011 voor de deelgemeente was nog niet vastgesteld omdat niet duidelijk was welke posten naar de deelgemeente zouden gaan en welke naar ‘de stad’. Een werkgroep boog zich over die problematiek en bracht het aanvankelijk berekende tekort van 1,1 miljoen euro terug naar 858.000 euro.

Dit bedrag komt de deelgemeente dus tekort om haar werkzaamheden – volgens de afspraken bij de herindeling – te kunnen verrichten. Rotterdam heeft ingestemd met de berekening maar wil wel dat de deelgemeente een jaarlijkse bezuiniging van 90.000 euro toepast voor ‘oude’ afspraken die nog verrekend  moesten worden. Ook zal het personeel ingekrompen moeten worden en is op dit budget een bezuiniging van 300.000,= euro in vijf jaar overeengekomen.

Uit het Rozenburgse Investeringsfonds is 4,2 miljoen euro naar de Rotterdamse kas verhuisd vanwege een verschil in rekenmethode tussen Rotterdam en de voormalige gemeente Rozenburg.Van de oorspronkelijke 33 miljoen is nu nog 28 miljoen over. Dat geld is hard nodig voor de projecten Raadhuisplein en MFC.

Rotterdam vindt ook dat de algemene reserve van de deelgemeente aan de hoge kant is en dat dat teruggeschroefd moet worden. Dit houdt in dat er nog geen beroep gedaan kan worden op financiering van beleid door Rotterdam maar eerst het eigen geld gebruikt moet worden.
Voor de aanvulling bij grote projecten kan Rozenburg wel een beroep gaan doen op het Rotterdamse Investeringsfonds maar zal daarmee de concurrentie moeten aangaan met de andere deelgemeenten.

Gemeentebelangen stemde ook niet in met dit begrotingsvoorstel.  De gemeente Rotterdam legt de rekening volledig bij de deelgemeente en geeft geen garanties op meebetalen aan projecten. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente heeft hieraan niets kunnen veranderen en ook geen enkele toezegging zwart op wit kunnen krijgen.

De conclusie van GBR is dat de herindeling een groot financieel fiasco is geworden, de spaarpot van Rozenburg is leeg en met de andere deelgemeenten (behalve Hoek van Holland zijn ze allemaal veel groter dan Rozenburg) moet de competitie worden aangegaan om projecten gefinancierd te krijgen. Het resultaat dat het dagelijks bestuur heeft weten te bereiken in 2010 en 2011 geeft geen vertrouwen in een succesvolle afloop van deze competitie.

Optelsommetje:
4.200.000 + 300.000 + 90.000+ 475.890 = 5.065.890,= zijn de directe kosten voor Rozenburg bij de herindeling.
Dik vijf miljoen euro is verdampt en dan spreken we nog niet over de hogere lasten die de Rozenburger per 2012 gaat betalen.
Wij zijn benieuwd welke zegeningen daar, volgens de voorstanders van deze herindeling, tegenover zullen staan.