Commissieweek druk bezocht

Commissiebespreking met veel publiek

In de commissie Sociale zaken en Welzijn heeft Hans de Groot  van GBR gevraagd of de organisatie van het IPP project (jongeren en politiek) al besproken is met het Penta-college en of er al meer jongeren bij zijn betrokken. Meer informatie volgt in augustus.

Ook wil hij weten hoe het zit met het geld dat voor de verenigingen beschikbaar is gesteld. Bij Indus en FC Blankenburg zijn de werkzaamheden gestart , Voetbal Vereniging Rozenburg is als volgende aan de beurt en nu alleen de Tennisvereniging nog.  Zij staan volgens mevrouw De Sutter nog op het activiteitenlijstje en aan de vergunning voor het toernooi wordt gewerkt.

Het trapveld maakte de gemoederen flink los want opnieuw staat het Molenveld als bouwlocatie aangemerkt , nu voor een multifunctionele sportkooi. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld zijn punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen. Volgens Wim van Hulten van GBR  maar ook volgens de VVD moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Het jongerenwerk kreeg,  na een goede voorbereiding in een brainstormsessie met de deelraad, groen licht van de commissie om met de opdrachten voor 2012 aan het werk te gaan.

De speelplaatsen moeten in het kader van de veiligheid voorzien worden van nieuwe ondergronden en dat kost erg veel geld. De discussie werd ingeleid door diverse insprekers die duidelijk maakten dat de speelplaatsen in de wijk toch echt moeten blijven, zeker  voor de kleintjes. Ook in samenspraak en samenwerking met de buurtbewoners kan heel veel aangepakt worden.  De mogelijkheden hiervoor worden uitgezocht bij Gemeentewerken Rotterdam.

Marjon McElligott gaf aan dat wat Gemeentebelangen betreft de wijkspeelplaatsen moeten blijven en dat opheffen niet aan de orde kan zijn tenzij uit wijkoverleg blijkt dat dit een goede oplossing kan zijn.  Overleg met de wijkbewoners is bovendien het sleutelwoord. Bestuurder Arie Mol gaat dit organiseren.

Over het groenonderhoud werd zeer beeldend ingesproken door mevrouw Van der Hoeven. De aanpak door Rotterdam roept erg veel vraagtekens op en veroorzaakt enorme ergernis. De diverse voorbeelden worden meegenomen in het overleg met de dienst Plantsoenen.

Johan de Groot vroeg om toch nog eens te onderzoeken of er een signalering op de Droespolderweg kan komen als melding van een openstaande Calandbrug zodat men de keus heeft om de route via de Calandtunnel te kiezen.

Marjon McElligott stelde voor om namens de deelraad een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam te sturen waarin aangegeven wordt dat Rozenburg tegen plaatsing van windmolens bij het natuurgebied op De Landtong is. Als het dan toch noodzakelijk is kan Rozenburg als alternatief leven met plaatsing naast de bosjes van Verolme. De commissie steunde dit voorstel van GBR unaniem.

De uitbreiding van de begraafplaats kreeg, na de presentatie vorige week, meteen groen licht van de commissie. Johan de Groot van GBR vroeg nog extra aandacht voor verdichting met groenblijvende beplanting aan de kant van Welgelegen.

Het verdwijnen van het zebrapad op de Eikenlaan en de overlast van met draaiende motor wachtende bussen bij de bushalte werd ook door Johan de Groot ter discussie gesteld. Als laatste vroeg hij aandacht voor de veiligheid bij het buitenzwembad. GBR maakte daar fotos’ van en stelde  de deelraad en het DB al eerder op de hoogte van de onveilige situatie en nu móet er iets aan gebeuren!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.