Fluiten naar Rozenburgs geld?

In de vergadering Financiën van de deelraad werd pijnlijk duidelijk dat het bestuur van de deelgemeente Rozenburg de controle over de financiën van de deelgemeente volledig kwijt is. Overschrijdingen, onderschrijdingen, het regende vragen in een bijzonder technische discussie tussen de fracties en de portefeuillehouder.
Vele vragen bleven onbeantwoord.
Niet alleen moet er nog steeds onderhandeld worden over het Rozenburgse spaargeld in het IFR, ook de portefeuillehouder
laat belangrijke beslissingen over aan ambtelijk overleg en geeft dit zelfs toe. In deze overleggen wordt uitonderhandeld wat
de deelgemeente voor eigen rekening moet nemen.
GBR vindt het geen taak voor ambtenaren om deze beslissingen te nemen. De portefeuillehouder moet toch minstens weten
waarom de lasten voor de Brandweer twee jaar langer bij de deelgemeente worden neergelegd.
De portefeuillehouder werd daarover door zijn eigen partij stevig onder vuur genomen maar ook de andere fracties vinden dit onacceptabel.
Over de rechten die Rozenburg claimt op het IFR wordt na meer dan een jaar ook nog steeds gesteggeld.

Eerder was door het DB al toegezegd om de deelraad in beslotenheid te informeren over de overschrijdingen die dreigen bij de financiering van het MFC.
Paméla Blok van GBR verzocht de commissie om dan maar meteen de penibele situatie die daardoor ontstaat in het IFR uitgebreid onder de loep te nemen. 
Heroverweging van andere posten zoals het Raadhuisplein  zal misschien noodzakelijk zijn.
De 4,3 miljoen die Rotterdam uit het IFR heeft onttrokken ‘parkeren’ we dan voorlopig als een niet te beïnvloeden post maar het restant van een slordige 28 miljoen kan maar één keer uitgegeven worden dus is herbezinning op zijn plaats.
En dat dat snel nodig is blijkt maar weer uit de onrustverhogende berichtgeving over de financiële huishouding van Rotterdam…………
                         

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.