Sportkooi-accommodaties-jongerenwerk

In de commissie Sociale zaken en Welzijn heeft GBR gevraagd of de organisatie van het IPP project (jongeren en politiek)  al besproken is met het Penta-college en of er al meer jongeren bij zijn betrokken. Meer informatie volgt in augustus.
Ook wil GBR weten hoe het zit met het geld dat voor de verenigingen beschikbaar is gesteld.Bij Indus en FC Blankenburg zijn de werkzaamheden gestart , VVRozenburg is als volgende aan de beurt en nu alleen de Tennisvereniging nog.  Zij staan volgens mevrouw De Sutter nog als enigen op het activiteitenlijstje.

Het trapveld maakte de gemoederen flink los want opnieuw staat het Molenveld als bouwlocatie aangemerkt , nu voor een multifunctionele sportkooi. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld zijn punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen. Volgens GBR  maar ook volgens de VVD moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Het jongerenwerk kreeg,  na een goede voorbereiding in een brainstormsessie met de deelraad, groen licht van de commissie om met de opdrachten voor 2012 aan het werk te gaan.

Onderstaand het uitgebreide verslag over het trapveld annex ‘sportkooi’.

Een van de 4 jongeren op de tribune sprak in over het trapveldje. Hij gaf aan dat de jongeren het trapveld erg graag willen maar dat  het alleen in het centrum moest komen anders was het weggegooid geld. Ze zouden er dan geen gebruik van maken.

De commissie was verdeeld over het voorstel en vooral de financiële onderbouwing werd onder de loep genomen. Volgens portefeuillehouder Arie Mol is dat allemaal geen probleem want er is immers 450.000 euro beschikbaar. Wel bleek dat voor jaarlijks onderhoud (tussen 6.000 en 10.000 euro)  nog geld beschikbaar moet komen in de begroting en dat het activiteitenprogramma (ca.10.000 euro per jaar) tot 2014 uit de NASB-gelden betaald kan worden. Daarna moet er andere dekking gevonden worden. Ook is nog niet met alle betrokkenen gesproken, met de organisatie van Jeugdland staat nog een overleg gepland. 

De locatie riep veel vraagtekens op en de fracties verschilden behoorlijk van mening. Er zijn 4 locaties in beeld en het Molenveld werd door bestuurder Mol als voorkeurslocatie betiteld.GBR vindt dit geen goede keus, wij willen het Molenveld behouden als evenemententerrein en bovendien wordt dit bij de plannen voor ‘groene loper’ bij het Raadhuisplein betrokken.GBR heeft als voorkeur de locatie tussen de Rank en de Rozenhorst, direct tegen het trottoir van de Jan van Goyenstraat aan. De scholen kunnen de locatie zonder oversteken benutten voor schoolgym en buiten de schooltijden kunnen de jongeren het trapveld, of beter gezegd de multifunctionele sportkooi, gebruiken. Ook blijft zo het bestaande speelterrein bij de Vincent van Goghstraat als extra speellocatie voor de Rozenhorst behouden.

Tijdens de vergadering kwam er een aantal nieuwe mogelijkheden aan de orde die in de toekomst de kosten behoorlijk kunnen opdrijven. Dit terwijl nu al niet duidelijk gemaakt kon worden hoe de kosten van jaarlijks onderhoud gedekt gaan worden. De offerte van Push voor het ‘ beheren’ van het veld was niet meegestuurd met de informatie aan de commissie. Er werd ook gesproken over de latere toevoeging van een meetingpoint,  een overdekte ‘kletsplek’. Dit kost dan weer een half jaar extra voorbereidingstijd en dat stond nu niet in de plannen. Een voorbeeld dat ook nog werd toegevoegd is het plaatsen van toestellen voor senioren. Maar dat kwam allemaal later wel volgens bestuurder Mol, het ging nu alleen over de locatiekeuze voor de ‘kooi’. 

Het  werd steeds onduidelijker wat er nu allemaal staat te gebeuren en wat er nog in de nabije toekomst bij kan komen. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld, allemaal punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen.

Volgens GBR moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.