mfc- chaotisch

MFC- monopolyen zonder geld-beslissing uitgesteld

MFC: Monopoly spelen zonder geld

Besluitvorming MFC opnieuw uitgesteld: Gemeentebelangen verwijt dagelijks bestuur onnodige vertraging door stukken te presenteren die niet besluitrijp zijn.

Op 12 mei zijn besluiten door het dagelijks bestuur voorgelegd aan de deelraad over het te bouwen MFC.  Onmogelijkheden kwamen al snel boven drijven:

  • Het MFC gaat veel meer kosten, er is geen dekking aangegeven voor de meerkosten.
  • Verkeersonderzoek niet gecommuniceerd met raad/bewoners/ondernemers van Pothof.
  • Bebouwingsgrens niet zeker. Leiding ‘vergeten’ /cijfers moeten nog bekend worden.
  • Aanbesteding aangepast, geen goed vergelijkingsmateriaal
  • Vergelijkend onderzoek voor exploitatie ontbreekt.
  • Inspraak bewoners niet serieus genomen

A.
Over financiën werd bij aanvang van de vergadering vertrouwelijkheid opgelegd door een meerderheid van de raad, het enige dat gemeld kon worden is dat het miljoenen duurder zal zijn.De dekking hiervoor is niet geregeld en portefeuillehouder financiën Zeegers heeft het voorstel van het dagelijks bestuur niet ondertekend. Uitleg hierover gaf de heer Zeegers niet. Discussie hierover werd de deelraad verboden terwijl er wel diverse besluiten werden gevraagd waarvan de financiële onderbouwing niet geregeld is.

De fractie van Gemeentebelangen vindt dit Monopoly spelen zonder geld. We praten hier over gemeenschapsgeld van Rozenburgers dat we maar eenmalig kunnen uitgeven. Wanneer we dit door laten gaan moeten we schuiven met geld in het IFR. Dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld het plan van het Raadhuisplein of de opknapbeurt van industrieterrein de Pothof niet uitgevoerd kunnen worden en daar zal dan toch eerst over gesproken moeten worden.

Gemeentebelangen en CDA vonden steun bij de VVD. De besluitvorming werd daardoor op 3 onderdelen geschrapt.

B.
Het bijgevoegde verkeersonderzoek was nog niet eerder besproken in commissieverband maar ook niet met bewoners en ook niet met de ondernemers van de Pothof. Het voorstel is dat de ondernemers  met de vrachtwagens hun in- en uitrit Volgerweg moeten verplaatsen naar de Oranjelaan/Laan van Nieuw- Blankenburg. Dat wordt alleen verplaatsing van problemen zo denkt een meerderheid van de raad.  Aan fietsverkeer uit de oostelijke richting van Rozenburg was te weinig aandacht besteed.

Niet rijp voor besluitvorming was de conclusie van de deelraad. Weer een onderdeel geschrapt.

C.
De bebouwingsgrens van het MFC werd ook nog een discussie omdat de bewoners op de hoogte waren van een leiding waar rekening gehouden mee moet worden bij de bouw van het MFC. De DCMR, het orgaan dat dit had moeten analyseren had deze leiding ‘over het hoofd’ gezien.De bebouwingsgrens zou daarmee zo’n 5 à 10 meter verschoven kunnen worden. De echte cijfers/maten en afstanden zijn nu nog niet bekend, verschillende bedrijven zijn daar nu mee bezig. Volgens de deelraadvoorzitter past het MFC prima in het vlak dat nu aangevraagd wordt.

Er moet dus besluitvorming plaatsvinden op aannames en niet op basis van gegevens. Een lastige en ongewenste situatie vond de fractie van Gemeentebelangen.

D.
Over de aanbesteding en exploitatie is niet veel gezegd. Het risico dat gebruikers van het MFC bij een duurder gebouw de hogere huurprijzen zullen moeten gaan betalen werd niet weerlegd door mw. De Sutter. De diensten  van Rotterdam stellen volgens dit voorstel de prijzen vast. Geen geruststellende gedachte. Aangezien de aanbesteding en exploitatie ook alles te maken hebben met geld zijn deze onderdelen geschrapt.

E.
Bij de inspraak van de heren De Bruijn (verontruste Rozenburger) en Hoogenboom (namens wijkvereniging de Erven) bleek dat er nagenoeg niets was gedaan met hun vragen die zij al maanden, ook in andere commissievergaderingen, hadden gesteld. Zij voelen zich niet serieus genomen. Gesprekken vinden alleen plaats wanneer de insprekers zelf het initiatief nemen, het dagelijks bestuur communiceert vanuit zichzelf niets. Teleurstellend hoe het dagelijks bestuur omgaat met mensen die betrokken zijn met de belangen Rozenburg en ook de noodzaak inzien van het bouwen van een MFC . Die teleurstelling heeft de fractie van GBR bij monde van Paméla Blok ook duidelijk uitgesproken. Niet alleen het eigen coalitie-akkoord maar ook een goede gewoonte in Rozenburg wordt hiermee opzij gezet.

Uiteindelijk hebben de stemmen van de VVD ervoor gezorgd dat de bestemmingsplanprocedure in gang kan worden gezet door toch het besluit op een aantal onderwerpen goed te keuren. Dit gebeurde naar aanleiding van een emotievol betoog van de deelraadvoorzitter mevrouw De Sutter waarbij ze zelfs het zijpad van het dreigende opheffen van de deelgemeenten betrad en de raad ervoor waarschuwde  dat snel ons geld zou moeten  worden ‘opgemaakt’.

Gemeentebelangen neemt het Mevrouw De Sutter kwalijk dat zij met deze schertsvertoning deelraadsleden probeert te forceren haar eigen voorstel door te drukken dat niet eens door het volledige dagelijks bestuur gedragen wordt. Besluiten waarvan de inhoud zo slecht is opgesteld,  kunnen en mogen niet genomen worden, hoe zeer de noodzaak tot haast ook is. De consequenties daarvan zijn te groot. Het dagelijks bestuur had beter haar voorbereidend werk moeten doen.
GBR verwijt het dagelijks bestuur dan ook onnodige en dure vertraging door stukken te presenteren die niet besluitrijp zijn. Gemeentebelangen heeft tegen dit voorstel gestemd en hoopt dat het dagelijks bestuur in september een voorstel op de agenda plaatst waarover wèl behoorlijk vergaderd en gestemd kan worden.

Het belang van het MFC staat voor geen enkel deelraadslid ter discussie. Zeker nu de verouderderde gebouwen van de Rozet en het zwembad nog langer in stand gehouden moeten worden (én betaald!) en waar bovendien de kosten van De Nieuwe Schans ook langer aan worden toegevoegd, spreken we niet meer over een wens maar allang van bittere noodzaak!

 

mfc- chaotisch

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.