MFC – 12 mei overhaaste besluitvorming?

Na de herindeling werd het stil rond het MFC, juist nu de vaart er eind 2009-begin 2010 zo goed in was gekomen.

In de commissie van 20 april werd er eindelijk meer informatie prijsgegeven en op 12 mei moeten er tijdens een ingelaste deelraadsvergadering allerlei besluiten genomen worden over de voortgang van het project en de manier waarop de bouw en de exploitatie tot stand gaan komen.

De kosten van het gebouw gaan behoorlijk omhoog maar daar mag de deelaad niets over meedelen omdat dit onder de geheimhoudingverplichting zou vallen. GBR heeft daar twijfels bij, een goede financiële onderbouwing moet beoordeeld en besproken kunnen worden in de deelraad. De VVD bij monde van de heer Koster is dezelfde mening toegedaan. Ook de verdeelsleutel van de kosten tussen deelgemeente en Rotterdam zal duidelijk moeten worden. Het gaat hier tenslotte om geld van de Rozenburgse belastingbetaler.

De informatie naar omwonenden en inwoners is nog minimaal en ook daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. GBR heeft aangedrongen op een goede informatievoorziening door portefeuillehouder Mw. De Sutter en vóóraf in de klankbordgroep en naar wijkvereniging De Erven, zoals dat in het verleden, voor de herindeling, gebruikelijk was.

Helaas wordt nu ook duidelijk dat de bouw van het MFC met ca. 1,5 jaar vertraagd wordt. De kostenverhoging is ook hieraan toe te schrijven maar de kosten worden niet alleen hoger vanwege de vertraging. Ook een andere aanpak en de lasten van de NIeuwe Schans, het zwembad en sporthal de Rozet die 1,5 jaar langer onderhouden moeten worden hebben een prijsopdrijvend effect. Dit komt op het bordje van de deelgemeente en deze kosten zijn nog niet inzichtelijk gemaakt voor de deelraad.

Het lijkt erop dat door de kritiek over de trage aanpak nu ineens allerlei overhaaste besluiten genomen moeten worden, de voorstellen zijn ‘met stoom en kokend water overgoten’ tot stand gekomen. Maar heel veel vragen blijven nog onbeantwoord.

Lees op de website van de deelgemeente meer over het MFC (nog met de oude planning van oplevering in 2013…..) http://www.rotterdam.nl/mfc_rozenburg

Planning
In het laatste kwartaal van 2010 hoopt de deelgemeente het contract met de ontwikkelaar van het winnende ontwerp te kunnen ondertekenen. Voorafgaand zullen de verschillende ontwerpen in de hal van het deelgemeentekantoor tentoongesteld worden. Het ontwerp zal in de periode erna uitgewerkt worden tot een voorlopig ontwerp en daarna tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat eind 2011/ begin 2012 de daadwerkelijke bouw van het Multifunctioneel Centrum zal starten. Medio 2013 zal het MFC in gebruik genomen worden.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.