Verslag commissie VAV 24 maart 2011

VERSLAG Commissie 24 maart 2011 (door Johan de Groot)

Van het spreekrecht maakte de heer B. van Gog gebruik, die als omwonende namens de direct betrokkenen insprak over de rommelige leefomgeving rondom het bouwproject aan de Maasstraat. Het probleem is, nu het geplande rijtje eengezinswoningen voorlopig op zich laat wachten, de omgeving erg is verpauperd. Ria de Sutter zegde toe een tijdelijke oplossing te zoeken, dus gaan belanghebbenden weer in de wachtkamer.

Hierna volgde een presentatie van de politie in de persoon van de chef bureau Zuidplein en de teamchef Rozenburg over een primeur voor heel Nederland. Die eer is Rozenburg ten deel gevallen, namelijk de mogelijkheid om op het bureau d.m.v. een 3D-scherm aangifte te doen. Op 2 april is er een open dag op het politiebureau Rozenburg, waar dit fenomeen aanschouwd kan worden.

Bij de toezeggingenlijst werd aangemerkt dat de brief van het DB van 23 maart 2011 met de antwoorden op onze eerdere 17 vragen net voor de vergadering beschikbaar waren en dat we daarom helaas nog niet konden ingaan op de inhoud ervan.

Marjon McElligott maakte gebruik bij de behandeling van de toezeggingenlijst om bij de portefeuillehouder Ria de Sutter het misverstand weg te nemen over de oversteekplaats op de Grote Stern/Bernhardstraat (stoep verlagen) in plaats van de plannen voor de integrale aanpak van het DB (lees: lang uitstel van aanpak), dat hier niet aan de orde hoeft te zijn. Ter verduidelijking overhandigde zij een A4-tje met foto’s van de verkeersituatie. Nu maar hopen dat het is doorgedrongen.

Bij de ingekomen stukken stelde Johan de Groot  dat de bewoners bij de bomenplant in het kader van de groencompensatie niet van te voren waren betrokken. Zij moesten het doen met een algemene brief. Het verweer van Ria de Sutter was, dat je niet alle betrokkenen kunt aanschrijven en dat is gekozen voor communicatie via De Schakel. Zwak argument. Zo zouden wij niet werken!

Tevens werd door GBR gevraagd wat het DB nu doet aan het Calandspoorbruglawaai. Portefeuillehouder verzekerde dat dit niet aan de aandacht van het DB is ontsnapt en dat er binnenkort een update komt. We zijn benieuwd.

Marjon McElligott voerde het woord  over de woontorens aan de Boulevard. Wij staan natuurlijk erg positief tegenover dit verhaal. Marjon vroeg hoe het nu zit met de verkeersafwikkeling als die torens er staan. Er zou volgens het DB een forse verkeerstoename te verwachten zijn (?) dat de aanleg van een rotonde bij de Grote Stern noodzakelijk zou kunnen zijn. De probleemstelling vinden wij niet duidelijk en het werd ook niet duidelijker want er IS geen verkeersplan.

In de rondvraag vroeg Marjon aandacht voor een aantal langlopende zaken van burgers, die nog steeds op antwoord zitten te wachten, zoals een bewoonster van de Dr.J.M. den Uylboulevard, die een boom vlak voor haar woonkamerraam heeft staan, een brief van 6 oktober 2010………..En de dode eik achter de tuin van een bewoonster van de Basilicum, een brief van ruim een jaar geleden én de bewoners van De Noordbank, die de per brief door B&W van Rozenburg van 12-2-2010 toegezegde kap van overlastgevende bomen niet uitgevoerd zien worden. Ria de Sutter deed weer de nodige – maar vage- toezeggingen. Ook deze burgers zitten weer in de wachtkamer.

Johan had de euvele moed om nog eens naar het speeltuinenbeleid te vragen. We zien niets gebeuren. “Er is geen geld voor” volgens Ria de Sutter, terwijl er in de begroting van 2010 wel degelijk geld voor beschikbaar is gesteld. In de commissie wordt hierop teruggekomen, tussen de portefeuillehouders Mol en De Sutter wordt dit onderwerp telkens in de vertraging gedwongen. Door gebrek aan onderlinge samenwerking creëert het DB weer uitstel voor zichzelf en voor je het weet is de 4 jaar weer om. De inwoners schieten er intussen helemaal niets mee op.

Johan had nog een tip voor het DB. Als je via de website www.rotterdam.nl/rozenburg een klacht in wil dienen verzuip je in een oerwoud aan informatie en kost het veel moeite om de juiste pagina te vinden waarop je via het klachtenformulier je ei kwijt kunt naar het DB of de afdeling die het afhandelt. Waarom niet op de homepage de link vermelden, zodat men voor vragen en klachten direct doorgelinkt wordt naar het juiste formulier. Hoe eenvoudig kan het zijn?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.