boulevardplannen vanaf 2007

Vooruitblik commissieweek maart

Vooruitblik Gemeentebelangen Rozenburg op commissievergaderingen maart 2011

De commissievergaderingen worden deze week op maandag (sociale zaken etc.) en op donderdag (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening etc.) gehouden.
De commissie Financiën en Economische Zaken vervalt hoewel de fractie van GBR heeft aangedrongen op informatieverstrekking over de penibele financiële situatie van de deelgemeente, het toegezegde promotieplan, de uitkomsten van de klachteninventarisatie van november 2010 en de automatiseringszaken van de deelgemeente en de deelraad. Dit is de tweede achtereenvolgende keer dat de portefeuillehouder niets te melden heeft aan de deelraad, ook schriftelijk niet.

De woontorens worden gelukkig nog steeds ontwikkeld volgens de plannen die in 2007 door de wethouder van GBR aan de raad van Rozenburg werden aangeboden. Het heeft weliswaar een jaar vertraging opgelopen maar de interesse van de Rozenburgers voor het plan is in stand gebleven, zoals bleek op de informatieavond van 3 maart jl.

Vergelijk zelf de plannen 2007 en 2011 :

2007
boulevardplannen vanaf 2007 
———————————————————————————————————————————
2011
koudijsblvd 2011

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.