Havenbedrijf op bezoek in Rozenburg

Onderstaand twee korte berichtjes over de inbreng van GBR bij de informatie-avond van het Havenbedrijf in Rozenburg op 31 maart 2011:
 Rotterdam op tournee in Rozenburg, extra aandacht gevraagd voor betere bereikbaarheid en beter OV,
bijv. bus 89 weer terug in de spits en vervoer over water uitbreiden
 
Rotterdam op tournee in Rozenburg, extra aandacht gevraagd voor minder geluidsoverlast Calandbrug, treinen dit najaar niet naar 80km/h dus!! 


 

Verslag commissie VAV 24 maart 2011

VERSLAG Commissie 24 maart 2011 (door Johan de Groot)

Van het spreekrecht maakte de heer B. van Gog gebruik, die als omwonende namens de direct betrokkenen insprak over de rommelige leefomgeving rondom het bouwproject aan de Maasstraat. Het probleem is, nu het geplande rijtje eengezinswoningen voorlopig op zich laat wachten, de omgeving erg is verpauperd. Ria de Sutter zegde toe een tijdelijke oplossing te zoeken, dus gaan belanghebbenden weer in de wachtkamer.

Hierna volgde een presentatie van de politie in de persoon van de chef bureau Zuidplein en de teamchef Rozenburg over een primeur voor heel Nederland. Die eer is Rozenburg ten deel gevallen, namelijk de mogelijkheid om op het bureau d.m.v. een 3D-scherm aangifte te doen. Op 2 april is er een open dag op het politiebureau Rozenburg, waar dit fenomeen aanschouwd kan worden.

Bij de toezeggingenlijst werd aangemerkt dat de brief van het DB van 23 maart 2011 met de antwoorden op onze eerdere 17 vragen net voor de vergadering beschikbaar waren en dat we daarom helaas nog niet konden ingaan op de inhoud ervan.

Marjon McElligott maakte gebruik bij de behandeling van de toezeggingenlijst om bij de portefeuillehouder Ria de Sutter het misverstand weg te nemen over de oversteekplaats op de Grote Stern/Bernhardstraat (stoep verlagen) in plaats van de plannen voor de integrale aanpak van het DB (lees: lang uitstel van aanpak), dat hier niet aan de orde hoeft te zijn. Ter verduidelijking overhandigde zij een A4-tje met foto’s van de verkeersituatie. Nu maar hopen dat het is doorgedrongen.

Bij de ingekomen stukken stelde Johan de Groot  dat de bewoners bij de bomenplant in het kader van de groencompensatie niet van te voren waren betrokken. Zij moesten het doen met een algemene brief. Het verweer van Ria de Sutter was, dat je niet alle betrokkenen kunt aanschrijven en dat is gekozen voor communicatie via De Schakel. Zwak argument. Zo zouden wij niet werken!

Tevens werd door GBR gevraagd wat het DB nu doet aan het Calandspoorbruglawaai. Portefeuillehouder verzekerde dat dit niet aan de aandacht van het DB is ontsnapt en dat er binnenkort een update komt. We zijn benieuwd.

Marjon McElligott voerde het woord  over de woontorens aan de Boulevard. Wij staan natuurlijk erg positief tegenover dit verhaal. Marjon vroeg hoe het nu zit met de verkeersafwikkeling als die torens er staan. Er zou volgens het DB een forse verkeerstoename te verwachten zijn (?) dat de aanleg van een rotonde bij de Grote Stern noodzakelijk zou kunnen zijn. De probleemstelling vinden wij niet duidelijk en het werd ook niet duidelijker want er IS geen verkeersplan.

In de rondvraag vroeg Marjon aandacht voor een aantal langlopende zaken van burgers, die nog steeds op antwoord zitten te wachten, zoals een bewoonster van de Dr.J.M. den Uylboulevard, die een boom vlak voor haar woonkamerraam heeft staan, een brief van 6 oktober 2010………..En de dode eik achter de tuin van een bewoonster van de Basilicum, een brief van ruim een jaar geleden én de bewoners van De Noordbank, die de per brief door B&W van Rozenburg van 12-2-2010 toegezegde kap van overlastgevende bomen niet uitgevoerd zien worden. Ria de Sutter deed weer de nodige – maar vage- toezeggingen. Ook deze burgers zitten weer in de wachtkamer.

Johan had de euvele moed om nog eens naar het speeltuinenbeleid te vragen. We zien niets gebeuren. “Er is geen geld voor” volgens Ria de Sutter, terwijl er in de begroting van 2010 wel degelijk geld voor beschikbaar is gesteld. In de commissie wordt hierop teruggekomen, tussen de portefeuillehouders Mol en De Sutter wordt dit onderwerp telkens in de vertraging gedwongen. Door gebrek aan onderlinge samenwerking creëert het DB weer uitstel voor zichzelf en voor je het weet is de 4 jaar weer om. De inwoners schieten er intussen helemaal niets mee op.

Johan had nog een tip voor het DB. Als je via de website www.rotterdam.nl/rozenburg een klacht in wil dienen verzuip je in een oerwoud aan informatie en kost het veel moeite om de juiste pagina te vinden waarop je via het klachtenformulier je ei kwijt kunt naar het DB of de afdeling die het afhandelt. Waarom niet op de homepage de link vermelden, zodat men voor vragen en klachten direct doorgelinkt wordt naar het juiste formulier. Hoe eenvoudig kan het zijn?

 

Maasstraat- nog geen oplossing bouwtroep

Bewoners rond bouwplan Maasstraat wéér in de wachtkamer

Namens de omwonenden van het bouwplan Maasstraat werd in de commissie VAV van 24 maart door de heer Van Gog ingesproken over de rommel die al sinds de start van het bouwplan de wijk ontsiert. Hij overhandigde de voorzitter van de commissie tevens een lijst met ca. 50 handtekeningen.

De bouw van de geplande patiowoningen ligt voorlopig stil omdat er te weinig vraag naar is. Diverse malen is er door de omwonenden aandacht gevraagd voor het probleem van de rommel. De heer Van Gog verwees naar de actie ‘Rozenburg Schoon’, geldt deze actie niet voor de Maasstraat?  
De projectontwikkelaar zou de grote schuldige zijn. Volgens mevrouw De Sutter wil de deelgemeente met hem en met gemeentewerken tot een tijdelijke oplossing komen.

Marjon McElligott vroeg namens GBR of het nu echt noodzakelijk is dat mensen tot dit soort protestacties én inspraak in de commissie moeten worden gedwongen voordat het dagelijks bestuur hun klachten/opmerkingen serieus neemt? Zij verzocht mevrouw De Sutter om in samenspraak met de omwonenden een oplossing te zoeken maar de portefeuillehouder wil dit niet honoreren. De bewoners zullen moeten afwachten…….

GBR  vraagt zich af waarom de betrokken bewoners van het overleg zijn buitengesloten, waar is hun inbreng?  Waarom brengt portefeuillehouder De Sutter haar verkiezingsbelofte niet in praktijk: ‘De mening van de inwoners is belangrijk vóór de besluitvorming en beïnvloedt deze wanneer het aan Inwoners Partij Rozenburg ligt’.

Deze situatie staat helaas niet op zichzelf, elders op onze website meer over verslechterende klachtenafhandeling.

klachtenbehandeling nog niet op orde

Klachtenafhandeling nog niet afgerond, zelfs vergunningen kwijt!

In november 2010 bood GBR portefeuillehouder Zeegers een inventarisatie van klachten aan die tussen wal en schip dreigden te belanden nadat Rozenburg deelgemeente werd. Een aantal zaken is aangepakt, helaas wachten we nog op de definitieve uitkomsten.

Intussen komen er weer meldingen bij onze fractie binnen van bizarre wendingen in de klachtenafhandeling.

Zo blijkt dat een aantal aanpassingen in het groen in de wijken niet kan plaatsvinden omdat de kapvergunningen kwijt zijn. Hier moet dus opnieuw een aanvraag voor worden ingediend én met inachtneming van de flora- en faunawet, dit betekent dus weer vertraging. Helaas bleek ook dat de betrokkenen er weer zelf contact over moesten opnemen.

Maar het vreemdste voorbeeld is dat voor het kappen van een dode boom in de deelgemeente blijkbaar ook een vergunning nodig is …………..heel bijzonder.

 
 

Erg teleurstellend, zeker gezien de tekst uit het coalitieakkoord:
 De eerste hoofdlijn is een andere, betere omgang met de Rozenburgers
Mooie woorden, nu nog in praktijk brengen. Helaas zijn de ervaringen niet veelbelovend!

Erg teleurstellende gang  van zaken, zeker gezien de tekst uit het coalitieakkoord:            De eerste hoofdlijn is een andere, betere omgang met de Rozenburgers 

Mooie woorden, nu nog in praktijk brengen. Helaas zijn de ervaringen niet veelbelovend!

klik voor meer informatie over dit onderwerp

 

Vooruitblik commissieweek maart

Vooruitblik Gemeentebelangen Rozenburg op commissievergaderingen maart 2011

De commissievergaderingen worden deze week op maandag (sociale zaken etc.) en op donderdag (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening etc.) gehouden.
De commissie Financiën en Economische Zaken vervalt hoewel de fractie van GBR heeft aangedrongen op informatieverstrekking over de penibele financiële situatie van de deelgemeente, het toegezegde promotieplan, de uitkomsten van de klachteninventarisatie van november 2010 en de automatiseringszaken van de deelgemeente en de deelraad. Dit is de tweede achtereenvolgende keer dat de portefeuillehouder niets te melden heeft aan de deelraad, ook schriftelijk niet.

De woontorens worden gelukkig nog steeds ontwikkeld volgens de plannen die in 2007 door de wethouder van GBR aan de raad van Rozenburg werden aangeboden. Het heeft weliswaar een jaar vertraging opgelopen maar de interesse van de Rozenburgers voor het plan is in stand gebleven, zoals bleek op de informatieavond van 3 maart jl.

Vergelijk zelf de plannen 2007 en 2011 :

2007
boulevardplannen vanaf 2007 
———————————————————————————————————————————
2011
koudijsblvd 2011

 

Google, verkennen en genieten!

Googelen en je interesses: verkennen en genieten! (door Ron de Goeij)

Wellicht een vreemde aanvang maar in ieder geval bedoeld voor de geoefende en de beginnende INTERNET liefhebber. De meesten kennen Google als een medium dat bijdraagt aan het verkennen van allerlei informatie over hetgeen men zoekt en het daarna bewerken, opslaan en benutten van die informatie. Ook alleen het zoeken geeft al resultaat doordat men andere op die pagina waarop je de informatie zoekt ook andere zoeknamen en zoekopties voorkomen die je interesses kunnen vergroten en blijvend kunnen gaan boeien. lees meer

Eén jaar deelgemeente, meningen en publicaties

Meningen en publicaties over ” Rozenburg, 18 maart een jaar deelgemeente! “

 • Interview met Paméla Blok en Ruud Zeegers in het programma ‘Wakkere Honden’ van Radio Rijnmond 

          op zaterdag 19 maart van 24.00 tot 01.00 uur

      Geconstateerde en bij GBR gemelde minpunten op een rij:

 • Rozenburg moet bij Rotterdam soebatten om het eigen geld
 • Onplezierige omruilactie voor hulpmiddelen voor mindervaliden
 • Belastingverhogingen voor particulieren +7% en voor ondernemers tussen 185 en 205%
 • Zelfs voor garages rioolrecht betalen!
 • Leerlingenvervoer is minder uitgebreid geworden
 • Vergunningen (langdurige aanvragen en onterechte controles bij verenigingen)
 • Voor onderhoud speelplaatsen is geen geld beschikbaar, er komt wel een voetbalkooi van 450.000 euro
 • Vertraging van de projecten MFC en Raadhuisplein (én het hoge bedrag voor aankoop van de sloopkiosk)
 • Diensten die een jaar nodig hebben om Rozenburg te ‘bedienen’ en begrijpen
 • Klachtenbehandeling/rapportage november 2010 – in maart 2011 nog in behandeling
 • Verenigingen krijgen geen beschikking over het aan hen toegezegde geld + gezeur over vergunningen
 • Vergunningen zijn kwijtgeraakt en moeten opnieuw worden aangevraagd
 • Op verlenging vergunning 5 maanden wachten (nov-mrt)
 • Niet duidelijk is of de ondernemers compensatie kunnen verwachten voor hoge tarieven.
 • Klachten over de groenvoorziening in diverse wijken-  kapvergunningen zijn kwijtgeraakt en moeten opnieuw worden aangevraagd

 

————————————————————————————————————————————————

Bericht van 13 maart 2011
:
De tijd vliegt, zeker als je het naar je zin hebt. Dat de inwoners van Rozenburg het béter naar de zin zouden krijgen 
was in ieder geval voor een aantal politici de bedoeling van de samenvoeging met Rotterdam.
GBR is benieuwd naar úw mening nu Rozenburg één jaar deelgemeente is en nodigden u uit om uw reactie te geven op de
volgende stellingen:

 1. De samenvoeging maakt me helemaal niets uit en ik merk geen verschil
 2. Het is er niet beter op geworden omdat…..
 3. Het is er wel beter op geworden omdat…….

We hebben diverse reacties gebundeld en boven dit bericht weergegeven.
U kunt blijven reageren, ook op [email protected] 


Enorme belangstelling Boulevard-appartementen

Onder enorme belangstelling zijn de bouwplannen voor appartementen aan de Boulevard gepresenteerd.
Een van de mooiste plekjes van Rozenburg om te wonen zal dan toch eindelijk tot ontwikkeling komen! 
Zie elders op onze website voor een impressie van het plan.

 

2x dictee in Muziektheater De Ontmoeting

Taalstrijd in Rozenburg? (door Paméla Blok)
Zaterdag 5 maart werd in Muziektheater De Ontmoeting een taalstrijd uitgevochten. Niet alleen een onderlinge strijd om de eer maar vooral ook een ‘wedstrijdje met jezelf”. Paméla Blok was gevraagd om de teksten van maximaal 200 woorden te maken en om ze voor te dragen tijdens de wedstrijden.Het Groot Dictee van Rozenburg werd voor de tweede keer gehouden en het Juniordictee beleefde zijn eerste editie.
lees meer…………….

Geïnteresseerd in de teksten?
Klik hier voor het Juniordictee van Rozenburg
Klik hier voor het Groot Dictee van Rozenburg