Info bouw appartementen Boulevard

3 maart: Informatie-avond bouwplannen Boulevard

De bouw van appartementen aan de Boulevard, een van de meest gewilde plekjes in Rozenburg
voor een woning, gaat eindelijk vorm krijgen.
De grond is aangekocht door een projectontwikkelaar en op donderdag 3 maart kunnen
geïnteresseerden de informatie over het plan komen beluisteren in het deelgemeentehuis.

Aanvang van de avond is 20.00 uur. Graag tot ziens!!

Impressie appartementen Boulevard (boven de tennisvelden)

Op 1 maart werd de uitnodiging gepubliceerd in de Schakel, lees hier meer
—————————————————————————————————————————————–

Ook voor de deelraad is de informatie nieuw, zie onderstaande uitnodiging.

 

Belastingtarieven 2011-ondernemers de klos

Bent u ook benieuwd wat u meer gaat betalen in 2011? Voor particulieren valt het enigszins mee maar ondernemers gaan heel veel meer betalen, als huurder,  maar zeker als zij een bedrijfspand in eigendom hebben. Om het document te downloaden klikt u hier.  Alle informatie is ook na te lezen op de website van de deelgemeente Rozenburg.

Particulieren ontvangen tot en met 2012 een belastingaanslag op basis van de ‘oude’ Rozenburgse tarieven.  Maar dat geldt niet voor ondernemers. Zij  krijgen als eerste te maken met een duurder Rotterdam en gaan heel veel meer betalen, zeker als zij een bedrijfspand in eigendom hebben. Bovendien komt er voor de hotels en kamerverhuurders nog een extra belasting bij,  logiesbelasting van 4,5% over de overnachtingsprijs.

De vier partijen die de herindeling bepaalden, vonden dat deze verhoging zou opwegen tegen al het goede dat Rotterdam zou bieden. Twee van die vier partijen, de ChristenUnie en de Rozenburgse Nieuwe Democraten,  besloten overigens om na de herindeling niet meer terug te keren in de Rozenburgse politiek, de verantwoording voor de inpassing bij Rotterdam werd bij anderen gelegd.

Gemeentebelangen Rozenburg heeft de financiële gevolgen vóór de herindeling diverse malen als voorbeeld gepresenteerd, het was een van de redenen voor GBR om de herindeling af te wijzen. Diverse malen zijn de rekensommen als verzinsels bestempeld door de voorstanders van de herindeling. Nu blijkt dat de rekensom juist was.

klik hier voor de vergelijking voordelen-nadelen   en   klik hier voor de tarieven 2008-2009

Helaas is de fusie met Rotterdam niet meer terug te draaien, ook niet door GBR,  maar wij denken niet dat er nu nog één ondernemer is die het met de voorstanders eens is.
Klik hier voor een verslag op YouTube

Op Rijnmond.nl een verslag en een interview met Martin van Os van de Verening Rozenburgse Bedrijven en met Paméla Blok, fractievoorzitter van GBR http://tinyurl.com/46wzbnm

 


 

 

Redenen opstappen raadslid IPR mistig

De heer Verhaar van de fractie van IPR heeft zijn ontslag als deelraadslid van Rozenburg ingediend. 
Hoewel dit begin januari al bij de deelraadsvoorzitter bekend was, bleek pas half februari dat er inderdaad een vervanging op stapel stond. 
Zijn vervangster liet namelijk netjes aan de deelraad weten dat zij van een benoeming afzag.
Navraag over de situatie leverde niets op,  tot twee dagen voor de deelraadsvergadering van 17 februari. 
Uit een gewijzigde agenda bleek dat de heer Verhaar inderdaad zijn zetel ter beschikking stelde en daar
zoals bleekuit zijn ontslagbrief,  in december al toe besloten had.
De bijdrage van de heer Verhaar aan het debat in raad en commissie was niet opvallend.
Bij de meeste vergaderingen van de commissie kon zijn aanwezigheid niet bespeurd worden. 
Uit onderstaand bericht wordt duidelijk dat hij zich toch ook niet met Madurodam-politiek wenste bezig te houden…….
 
Zijn plaats op de kieslijst van IPR bleek toch nuttig genoeg om te bereiken dat zijn woning op 16 december 2010
door een raadsbesluit gevrijwaard werd van bebouwing in de directe omgeving.
Daarna was een lidmaatschap van de deelraad overbodig en werd zijn vervanging officieel bekrachtigd.

jack verhaar stapt op

verhaar en eigenbelang

 
 

Zelfs NIEUWE rolstoelen vervangen?

Rolstoelen vervangen, maar ook NIEUWE??

Rotterdam wil zuiniger omgaan met het verstrekken van hulpmiddelen aan minder validen. Het contract met de ‘oude’  Rozenburgse leverancier wordt opgezegd en de huisleverancier van Rotterdam vervangt alle rolstoelen en hulpmiddelen.

GBR kan daar begrip voor opbrengen als  hulpmiddelen aan het eind van hun levensduur zijn. Maar nu blijkt dat ook nieuwe rolstoelen en scootmobielen worden vervangen.  Een slechte maatregel want de betrokkenen gaan er soms stevig op achteruit en moeten het met slechter materiaal doen. Ook de speciaal aangemeten kussens en aanpassingen worden niet overgenomen.

Een verkeerde bezuiniging die niet in het belang is van deze kwetsbare groep, vindt GBR en heeft bestuurder Mol om opheldering gevraagd . Dít kan niet de bedoeling zijn.
GBR stelt voor om de oude situatie te laten bestaan tot vervanging van de hulpmiddelen nodig is en daarna de nieuwe regels toe te passen.  

Deze discussie wordt vervolgd en hopelijk verbetert de situatie voor de mensen die aangewezen zijn op hulpmiddelen.

U kunt uw klachten melden bij de Servicebalie van het deelgemeentekantoor maar vanzelfsprekend ook bij GBR, e-mailadres: [email protected] U kunt ook altijd een van onze fractieleden bellen, de telefoonnummers staan elders op deze website bij het onderdeel fractie – wie is wie.  Onderaan deze pagina kunt u eveneens een reactie plaatsen.

rolstoelrecycling

omruilen is huilen


 

Schans,verenigingen,nieuw deelraadslid

Na de deelraadsvergadering van 17 februari 2011 meer nieuws over de Schans, de financiën voor verenigingen en een nieuw raadslid voor IPR.

 

De Schans: de vergunningen voor de Schans (brandveiligheid en exploitatie) zouden al circa 7 maanden in behandeling zijn. GBR constateerde dat er pas op 24 januari 2011 een brandveiligheidsvergunning was aangevraagd door de deelgemeente. De deelraadsvoorzitter werd beschuldigd van misleiding van de deelraad en laakbaar gedrag ten opzichte van de verenigingen. De voorzitter trachtte verklaringen te geven maar kon uiteindelijk niet anders dan zwijgen, de bewijzen spreken voor zich, zie de afbeelding onder dit artikel.

 

Verenigingen: GBR is bezorgd over de onderhoudssituatie bij veel verenigingen en stelt hier al ca. 8 maanden vragen over aan het dagelijks bestuur. Er is al meer dan een jaar geld beschikbaar en bijvoorbeeld de kleedkamers van Voetbalvereniging Rozenburg zijn nu toch echt dringend aan een opknapbeurt toe.  Bij FC Blankenburg is een noodreparatie uitgevoerd en Indus wacht met smart op geld of een aannemer! Ook de VVD lijkt bij de eigen coalitiegenoten geen gehoor te krijgen en heeft nu zelfs schriftelijke vragen ingediend. Zo kan het niet langer en het is onacceptabel dat Rotterdam als excuus wordt gebruikt.

 

Raadslid vervangen: Een van de deelraadsleden van IPR heeft begin december zijn ontslagbrief geschreven. Hij gaf aan dat de contacten met zowel de deelraad als met het DB hem vies tegenvielen. De deelraad werd hierover niet geïnformeerd maar begin februari bleek het ontslag uit een brief van zijn beoogd opvolgster. Zij zag namelijk af van een plekje in de deelraad. En ongelooflijk maar waar: volgens de voorzitter van de deelraad (óók IPR) wil hij,  ondanks zijn bezwaren,  terugkomen als commissielid…..

 

Rob Oosterlee is met unanieme instemming als deelraadslid benoemd ter vervanging van de heer Verhaar en hartelijk welkom geheten door de gehele deelraad.

 

Boulevard, service, MFC en gevaarlijke stoffen

Na de deelraad 17 februari 2011 is er meer informatie over de Boulevard, servicenormen, MFC en gevaarlijke stoffen

Boulevard: De woontorens aan de Boulevard gaan gelukkig door! Op 3 maart is er een informatieavond over de bouwplannen. Ook voor de deelraad is het een eerste kennismaking met het plan.

aanvullende informatie:
Er is een openbare bijeenkomst op 3 maart a.s. waar een presentatie gegeven zal worden. Tevens krijgt u de gelegenheid tot het stellen van technische vragen. lees meer in de uitnodiging

 

De Service in het Stadskantoor kan beter. De wachttijd volgens de Rotterdamse norm is ca. 30 minuten, maar langer wachten komt regelmatig voor! Wij willen weer terug naar de Rozenburgse norm, geen 30 minuten wachten en meer loketten open bij drukte. Portefeuillehouder Zeegers gaat voor verbetering  zorgen.

 

MFC: Over het MFC is nog niets bekend, de deelraadsvoorzitter beantwoordde alle vragen met MFC- NEE.

 

Gevaarlijke stoffen: Het vervoer van gevaarlijke stoffen is sinds 2009 verboden op de route rond Rozenburg, over de pont , door Maassluis en vice-versa. Uit informatie van het veer en van pontreizigers blijkt dat hier stevig de hand mee wordt gelicht. Een onderzoek wordt ingesteld.

 

gevaarlijke stoffen toch roz

Verslag deelraadsvergadering (ook in tweets)

Tijdens de deelraadsvergadering van donderdag 17 februari werd pijnlijk duidelijk wat het betekent om deelgemeente te zijn. De meeste vragen worden beantwoord met ‘daar werken we nog aan’ of ‘dat weten we nog niet’ of  ‘daarvoor moeten we bij Rdam zijn’ of ‘dat bepalen de diensten’. 
GBR stelde in het vragenhalfuur aan de orde hoe het mogelijk is dat wij al vanaf juni 2010 door de deelraadsvoorzitter aan het lijntje worden gehouden over de afhandeling van de brandveiligheidsvergunning van De Nieuwe Schans. Het bleek dat de vergunning pas in januari 2011 is aangevraagd door de deelgemeente. Paméla Blok : “Voorzitter, wie denkt u nu in de maling te nemen en waarom houdt u de schijn op van afhandeling terwijl er niet eens een aanvraag is gedaan?”
Op de intussen bekende manier gaf de voorzitter als antwoord dat zij daar allemaal niets aan kan doen en dat haar verzekerd is dat het goed komt. Helaas laten de andere partijen in de raad de zaak gewoon op haar beloop maar de verenigingen zitten met de gebakken peren en de controles door de politie. Onderstaand in twitterberichtjes de overige zaken die aan de orde kwamen. 

 

Botlek- /Calandtunnel dicht op 14-2,15-2 en 17-2 na 21.00 uur

Thomassentunnel (= Calandtunnel)  tijdelijk afgesloten op 14-2,15-2 en 17-2 na 21.00 uur
Botlektunnel óók dicht 14-2 en 15-2

ROZENBURG – In verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dient de Thomassentunnel (N15) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. Het betreft de Noordbuis van de tunnel (N15 Links) richting Europoort en de Zuidbuis van de tunnel (N15 Rechts) richting Ridderkerk.

 De afsluitingen vinden plaats in:

Week 7:

a.  maandag 14 februari 21:00 uur tot dinsdag 15 februari 01:00 uur
donderdag 17 februari 21:00 uur tot vrijdag 18 februari 05:00 uur

b.  dinsdag 15 februari 21:00 uur tot woensdag 16 februari 01:00 uur
donderdag 17 februari 21:00 uur tot vrijdag 18 februari 05:00 uur

 

Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Omleidingen:
Het verkeer zal in beide richtingen worden omgeleid via de Calandbrug.

Voor vragen met betrekking tot deze afsluiting:
Verkeersloket Zuid-Holland/ Postbus 556 / 3000 AN Rotterdam/ Tel. 010 – 2080500
[email protected]

 

 botlektunnel dicht

Beelden niet meer veilig in Rozenburg?

Kunstwerken ook in Rozenburg niet veilig ?! (door Marjon McElligott)

Kunstwerken van brons zijn tegenwoordig niet meer veilig in de buitenruimte. Bronsdieven ondernemen werkelijk de gekste dingen om aan het ‘nieuwe goud’ te kunnen komen. Cultuurhistorische waarde interesseert hen niet of is deze mensen onbekend. Ook in Rozenburg verdween een beeld. Wijkbewoners zijn terecht ongerust wat er met ‘hun’ beeld is gebeurd. lees meer……….

 

Beelden in Rozenburg niet veilig?

Kunstwerken in Rozenburg niet veilig ?! 

Kunstwerken van brons zijn tegenwoordig niet meer veilig in de buitenruimte. Bronsdieven ondernemen werkelijk de gekste dingen om aan het ‘nieuwe goud’ te kunnen komen. Cultuurhistorische waarde interesseert deze mensen niets of is hen onbekend. Ook in Rozenburg verdween een beeld. Wijkbewoners zijn terecht ongerust over wat er met ‘hun’ beeld is gebeurd.

De kunstobjecten zelf vertegenwoordigen vaak een stukje geschiedenis in het gebied waar het staat. Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat zo’n beeld bepalend wordt voor een wijk.  Wijkbewoners zijn gehecht aan zo’n kunstwerk dat hun woongebied uniek maakt (zelfs als het soms niet eens hun smaak is). Wanneer het sculptuur er ineens niet meer staat, beseft men het werkelijke gemis.

In Rozenburg vindt op verschillende plaatsen nieuwbouw plaats. Hierdoor staan sommige beelden ineens op een locatie waarbij de omliggende gebouwen (bijna) leeg staan. Dit was ook aan de orde bij het ‘moeder en kind’ beeld bij de Elzenlaan. Wijkbewoners hielden al enige tijd het beeld scherp in de gaten, zeker na alle publiciteit over bronsdieven.  Deze sociale controle resulteerde in een melding bij de gemeente dat het beeld (rond de leegstand) wel erg aantrekkelijk zou zijn voor criminelen.  Er zou gelijk actie op worden ondernomen. Dat dit echter 3 weken zou duren en dat de politie er eerst bij aan de pas zou moeten komen, was niet waar de bewoners aan dachten bij:  ‘gelijk actie ondernemen’.

De oplettende buurt merkte een groep op die rond het kunstwerk zich nogal verdacht ophield en hebben de politie gebeld. Tegen de tijd dat de politie was gearriveerd was het beeld al beschadigd; een flinke zaagsnee die nog net het beeld niet had onthoofd.  De volgende dag was het beeld weg. Wat was er gebeurd en waar was het beeld van hun wijk gebleven? Geruststellende antwoorden kwamen er niet….

 beschadigd beeld

Na onderzoek door Marjon McElligott van GBR  bleek dat medewerkers van Gemeentewerken de volgende dag het beeld meegenomen hebben naar de gemeentewerf waar het nu achter slot en grendel staat.  Er zal nog bekeken moeten worden hoe  het beeld gerepareerd kan worden en wie dat zal moeten gaan betalen.  De verwachting is dat het beeld geregistreerd wordt en dan tijdelijk zal worden verplaatst naar een aparte werf in Rotterdam waar het gerepareerd kan worden.  Daarbij komt dan wel de vraag of het beeld in Rozenburg terug zal komen (op een andere plaats) in de wijk.  Het dagelijks bestuur van de deelgemeente zal dat moeten gaan regelen met Rotterdam.

beeld op gemwerf 

Het is jammer dat er niet gelijk op de alerte wijkbewoners is gereageerd en zeer spijtig dat hun terechte bezorgdheid niet serieus is genomen. Dan was het beeld nu nog heel. Zo zie je maar dat Rozenburg nog een hele verbeterslag te maken heeft bij de communicatie met inwoners en dat wijkbeleid toch echt vorm moet gaan krijgen.

Nu maar hopen dat het dagelijks bestuur kan regelen dat dit unieke Rozenburgse beeld weer snel thuis kan komen in de wijk waarin het zo gewaardeerd wordt.