marjon

GBR wil uitleg bij “toezeggingenberg” deelraadsvoorzitter

marjon

In de commissie VAV heeft deelraadslid Marjon McElligott aan de voorzitter een lijst met 17 openstaande toezeggingen overhandigd. 
Omdat bespreking van die punten weleens de hele avond in beslag zou kunnen nemen werd besloten om slechts drie punten toe te lichten 

(zie ook ons verslag van de commissie VAV elders op de site). 
De overige vragen zullen schriftelijk beantwoord worden binnen de termijn die daarvoor staat. De fractie van GBR hoopt dat de deelraadvoorzitter daar ook niet nog eens de daarvoor geldende termijn van 6 weken nodig heeft………. 

Schriftelijke vragen d.d. 27 januari 2011 conform artikel 43 van de verordening van de deelraad van Rozenburg betreffende nog uitstaande toezeggingen

Er zijn in de afgelopen periode toezeggingen gedaan door portefeuillehouder mw. R. de Sutter. Deze zijn nog niet afgedaan. Het aantal toezeggingen is inmiddels zodanig hoog  dat wij hebben gekozen voor schriftelijke vragen.

 

 1. De update van het STEC-rapport moet nog worden vastgesteld in de raad. Wanneer gaat dit plaatsvinden?
 2. Er zou een uitleg komen over  de consequenties van het opdoeken van het projectteam, onderbouwd met financiële gegevens. Wanneer kunnen wij deze gegevens verwachten?
 3. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen rond het MFC en het tijdpad dat gevolgd gaat worden om te komen tot realisatie. Wanneer zal hierover  (schriftelijk) duidelijkheid gegeven worden?
 4. De integrale aanpak van het Schansgebied, het opstellen van een Masterplan heeft de goedkeuring van de commissie gekregen met als prioriteit de mogelijke uitbreiding van de Plus supermarkt. Hoever staan deze zaken nu en wanneer is het tijdpad bekend?
 5. In ‘de Nieuwe Schans’ blijken diverse vergunningen nog niet in orde te zijn, waaronder die van de brandveiligheid en de gebruikersvergunning. Omdat er al verenigingen gebruik maken van het gebouw willen wij vernemen of deze zaken inmiddels op orde zijn en wie de verantwoordelijkheid draagt bij een eventuele calamiteit. Kunt u ons hierover duidelijkheid geven?
 6. De storing van het gemaal heeft voor wateroverlast in het dorp gezorgd. Er zou geëvalueerd worden. Wanneer zal hierover de informatie bekend zijn?
 7. De inrichtingsplannen  van de Landtong zijn bekend. Wanneer wordt de deelraad geïnformeerd?
 8. Na de herindeling zouden onze adviesraden een nieuwe status krijgen. Dit heeft nog niet plaats gevonden. Wanneer kunnen wij een voorstel tegemoet zien?
 9. De IWAP (Integrale Wijk Actie Plannen) voor Rozenburg zijn nog niet gereed. Een probleem hierbij blijkt de financiële situatie te zijn.  Wanneer krijgt de deelraad de IWAP ter bespreking? Wanneer is er duidelijkheid over de financiën?
 10. Een soortgelijke vraag betreft het bestuursakkoord. Wanneer zal dit vastgesteld en/of besproken gaan worden in de deelraad?
 11. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd bij de politie. In hoeverre zal Rozenburg veranderingen  gaan merken?
 12. De motie van 425 jaar Rozenburg zou, met een ambtelijk advies,  voorgelegd worden aan de commissie om een besluit over te nemen. Dit heeft niet plaatsgevonden. Kunt u dit uitleggen? Komt er alsnog een advies?
 13. Het OBR verhuurt de grond aan de Rotterdamse volkstuinders voor een duurdere prijs als men voorheen gewend was. Wij hebben gevraagd of dit ook gaat gelden voor onze Rozenburgse tuinders  maar wachten nog steeds op antwoord. Heeft u inmiddels informatie?
 14. Nu de mogelijkheid er is voor ouderen om gebruik te maken van gratis openbaar vervoer waarbij een combinatie van RET en Connexxion mogelijk is gemaakt, zou er ook gekeken worden naar mogelijkheden voor een BOB-bus voor jongeren. Alle jongeren in de deelgemeenten kunnen hier gebruik van maken behalve de Rozenburgse jongeren. In hoeverre heeft u dit in het bestuurlijk overleg met Rotterdam kunnen bespreken en wat zijn de resultaten?
 15. In de evaluatie van de jaarwisseling 2009/2010 blijkt dat een beduidend hoog aantal vuilnisbakken vernield, veel meer dan het jaar ervoor. Zijn deze vuilnisbakken niet tijdig verwijderd/afgesloten?
 16. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van de proef die gehouden is in Rozenburg betreffende verlichte oversteekplaatsen. Wanneer kunnen wij deze uitkomsten ontvangen?Wordt de proef uitgebreid?
 17. Is er nog iets te melden over de bomenplant die in het park bij de Esdoornlaan in gang was gezet? Worden de bomen elders geplant? Is de locatie bekend?

 De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.