Verslag commissie SozaWe jan 2011

Op de agenda van de commissie SoZaWe stonden zowel het ouderenwerk als het jongerenwerk. Op beide voorstellen werd nogal wat kritiek geuit door de commissie en over portefeuillehouder Arie Mol werd zo nu en dan, hard geoordeeld. Hij was nogal vaag in zijn daadkracht en uitspraken. Het lijkt erop alsof er veelal eerst wordt uitgewerkt en dan pas echt naar het beleid wordt gekeken. Men vult eerst de details in en daarna wil men op de hoofdlijnen verder gaan. 

De harde oordelen vielen vooral over het geleverde werk m.b.t. punt 5  “Aanzet tot het maken van prestatieafspraken voor het ouderenwerk van de deelgemeente Rozenburg”. De VVD, CDA en GBR waren allen teleurgesteld en Wim van Hulten van GBR noemde het ’terug naar af’. CDA was er milder over en wilde eerst hiermee aan de slag. PvdA vond het in de kern heel juist, het was binnen het budget en een goede aanzet. Behalve de PvdA vindt de commissie het een mager stuk waarin met name de financiële onderbouwing ontbreekt. De commissie wil dit stuk niet naar de deelraad tenzij het stuk zodanig wordt aangepast dat het wel aan de wensen van de commissie voldoet.

Het jongerenwerk leek wel in de zelfde stijl geschreven. VVD: is het Rozenburgse en  Rotterdamse beleid in overeenstemming? Net als GBR vonden zij geen antwoorden in het stuk. Meerdere partijen konden de eigenlijke opdracht niet terug vinden in het voorstel en er werd veel gediscussieerd over de inhoud. Uiteindelijk werd het wel gesteund als aanzet naar de deelraad, maar het raadsbesluit moet worden aangepast omdat het lastig is de doelstellingen vast te stellen terwijl onbekend is hoeveel geld en mankracht daarvoor benodigd is. Met jongerenwerkorganisatie Push wordt een brainstormsessie voorbereid op 21-4 a.s.

De Sociale paragraaf Structuurvisie 2010-2030 Rozenburg wordt verder aangepast en komt opnieuw aan de orde in de volgende commissie

Rondvraag: het nieuwe tarief voor de thuiszorg is nog steeds niet bekend en veroorzaakt onduidelijkheid voor cliënten met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB). Portefeuillehouder Mol zoekt dit uit.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.