Decibel-GBR en nadeelcompensatie-vervolgstappen

9 maart 2011
De bezwaarprocedure ligt op schema en is in behandeling bij de advocaat. Een werkgroep bereidt de technische input voor, levert de benodigde documenten aan en overlegt met de advocaat namens de benadeelden. De beroepstermijn is verlengd tot 7 april 2011.

29 januari 2011

Het eerste overleg met de advocaat staat gepland voor 31 januari. Alle deelnemers aan de gezamenlijke bezwaarprocedure  hebben een informatie-bulletin ontvangen. Afgesproken is om met een zo groot mogelijke groep de procedure in te gaan en de kosten gezamenlijk te dragen .

12 januari 2011- tweede informatie-avond
Het tweede overleg met benadeelden dat om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Rozenburg plaatsvond werd bezocht door ca. 60 mensen. Na een uitleg via powerpoint van de stappen tot nu toe, werd door een van de benaderde advocaten een toelichting gegeven op kansen en bedreigingen. Duidelijk is dat met de huidige grote groep de kosten redelijk binnen de perken blijven ten opzichte van een individuele zaak. Lange adem is wel noodzakelijk, de schatting is dat indien deze procedure tot aan de Raad van State wordt gevolgd er misschien twee jaar verlopen zal zijn. De betrokkenen ontvangen op korte termijn een overzicht van de te verwachten acties en een definitief voorstel voor de te volgen stappen en de kosten  die daarmee gemoeid zijn. Tevens is een werkgroep gevormd die de zaak praktisch zal invullen en namens benadeelden de contacten zal leggen, uitwerken en administreren.

———————————————————————————————
6 januari 2011- pro forma bezwaar verstuurd aan Prorail
Het pro forma bezwaar is op 6 januari 2011 namens ca. 70 benadeelden in de westwijk van Rozenburg verstuurd aan Prorail. Een pro forma bezwaar wordt ingediend om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de termijnen voor het indienen van beroep. Inhoudelijk wordt nog niet op het bezwaar ingegaan. Gebruikelijk is dat daarna een aantal weken uitstel wordt verleend om een goed en gedegen bezwaarschrift op te kunnen stellen. Er wordt nu overleg gevoerd met juristen om de groep Rozenburgers te vertegenwoordigen. Alle betrokkenen hebben de informatie via e-mail of post ontvangen. 

———————————————————————————————————————————————————————— 

 

29 december 2010: werkgroep Decibel en GBR druk bezig met inventarisatie en uitwerking vervolgstappen
Voor de indiening van een gezamenlijk bezwaar bij Prorail hebben zich 67 benadeelden aangemeld. Momenteel wordt uitgezocht hoe de procedure het best aangepakt kan worden, zodra meer informatie bekend is ontvangen alle betrokkenen de gegevens. De feestdagen beïnvloeden een snelle afwikkeling maar de termijnen van bezwaar zullen niet overschreden worden.
Bij de deelgemeenteberichten van week 52 in de Schakel is een artikel opgenomen waarin het dagelijks bestuur aangeeft geen partij te zijn in deze procedure maar wel diverse documenten ter beschikking stelt. Deze documenten zijn in bezit van Decibel en GBR en zullen benut worden bij de bezwaarprocedure.

———————————————————————————————————————————————————-


15 december 2010:Vervolgstappen besproken op bijeenkomst Decibel/GBR over nadeelcompensatie Betuweroute.


schade betuwelijn

Op woensdag 15 december om 20.00 uur hielden Decibel en Gemeentebelangen Rozenburg een bijeenkomst in het Stadskantoor over de nadeelcompensatie Betuweroute. Ca. 35 personen waren aanwezig. Voor allen geldt dat de nadeelcompensatie niet wordt toegekend en op de bijeenkomst is besproken of een gezamenlijke aanpak zinvol is. 

Een aantal benadeelden tracht via de rechtsbijstandverzekering stappen te ondernemen maar de meeste aanwezigen hebben besloten om gezamenlijk een pro-forma bezwaar in te dienen. Dit bezwaar wordt binnen de daarvoor geldende termijn ingediend en daarna kan bepaald worden welke argumenten er aangevoerd kunnen worden om het bezwaar ‘handen en voeten’ te geven.

De aanwezigen waren akkoord met de plannen van de werkgroep Decibel om uit te zoeken of het mogelijk is om de groep als geheel te laten bijstaan door een advokaat en de kosten daarvan te delen.  Begin januari zal daar waarschijnlijk meer duidelijk over zijn en wordt in overleg met de groep besloten of het zinvol en haalbaar is om een juridisch specialist in te schakelen.

Hebt u ook een afwijzing ontvangen en wilt u eveneens aanhaken bij het pro-forma bezwaar?
Download dan de ondersteuningsverklaring (klik hier voor de Word-versie)   (klik hier voor de Pdf-versie), print het uit, vul het formulier in en geef het bij voorkeur vóór 23 december af bij Loek Janssen op Heereplaats 27. Voor aanvullende informatie belt u Loek Janssen (tel 216572) of Joop Mookhoek( 214371). 

Werkgroep Decibel- Joop Mookhoek en GBR- Paméla Blok

—————————————————————————————————————————————————–


7 december 2010: Nieuws van Decibel en nadeelcompensatie Betuweroute
Diverse bewoners van de westwijk in Rozenburg hebben bericht ontvangen van de schadebeoordelingscommissie van de Betuweroute. Het lijkt erop dat er geen nadeelcompensatie wordt toegekend. Decibel beraadt zich samen met Gemeentebelangen Rozenburg op actie in de richting van de verantwoordelijk minister. We houden u op de hoogte via de Schakel en deze website. 

U kunt zich aanmelden voor meer informatie via het mailadres [email protected] onder vermelding van nadeelcompensatie.
Namens de Werkgroep Decibel,  Joop Mookhoek

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.