Verslag Deelraadsvergadering 16-12

Deelraad over stroomstoring, kiosk en (niet) bouwen

IFR-gelden en Rotterdam
In de raadsvergadering in Rotterdam zou worden besloten of Rozenburg een grote hoeveelheid spaarcenten moet gaan inleveren. Om 01.30 uur kwam het verlossende woord, de centen zijn we (voorlopig) kwijt maar er wordt van het Rotterdamse college verwacht dat zij compensatie bieden en de afspraken met Rozenburg nakomen.

Stroomstoring
Deelraadsvoorzitter mw. De Sutter gaf in antwoord op vragen van GBR aan dat zij rond de stroomstoring niet verantwoordelijk is maar dat ook niet is voor de informatieverstrekking aan de Rozenburgers. Burgemeester Aboutaleb zal de vragen toegestuurd krijgen.

Tijdelijke locatie bewoners Baken/ niet bouwen “de Beertjes”
Bewoners van “Het Baken” die niet naar woonzorgcentrum Blankenburg verhuizen, gaan naar tijdelijke nieuwbouw op de locatie Ruijsdaelstraat. De deelraad koos deze locatie en wees de locatie Beertjes af. GBR vindt dat jammer want de deelraad besloot voorlopig niet te bouwen op De Beertjes en het grasveld te houden. Tot 2017 kost dit de deelgemeente jaarlijks 35.000 euro rente extra bovenop het gewone groenonderhoud. Terugverdienen van de kosten door tijdelijke bouw op De Beertjes is dus afgewezen.

Bouwlocatie Schansputje en woontorens Boulevard
Een onderzoek geeft aan dat het met het bouwen in Rozenburg wel een tandje minder kan. Diverse locaties worden daarom (nog) niet ingevuld. De bouwlocatie achter de Schanslaan wordt definitief geschrapt en het bestemmingsplan (weer) gewijzigd. GBR vindt dat met die wijziging nu kosten worden gemaakt, betaald uit het IFR, die bespaard zouden kunnen worden. Het bouwplan zou zonder extra kosten ook even in de “koelkast” geplaatst kunnen worden. De locatie Schansputje wordt nu met voorrang geschrapt, wij vermoeden dat hierbij andere belangen een rol hebben gespeeld. Gelukkig worden niet alle bouwplannen geschrapt of vertraagd, de woontorens aan de Boulevard (boven het tennispark) zullen wel ontwikkeld worden, de bouwlocatie is aangekocht door een ontwikkelaar die met de realisering aan de slag is gegaan.

Kiosk
De deelraad vindt dat er teveel betaald is voor de kiosk en dat de invloed van Rozenburg niet voldoende was. Dat moet beter bij volgende aankopen. Voor de kiosk kan dit niet meer teruggedraaid worden, hij wordt zo spoedig mogelijk gesloopt, andere suggesties zoals weer verhuren waren toch aanmerkelijk duurder.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.