Plundering IFR spaarpot Rozenburg !

Plundering  IFR spaarpot Rozenburg

Rozenburg bezat ca. 33 miljoen euro voorafgaand aan de herindeling. Dit zou veilig gesteld zijn in het IFR van de gemeente Rotterdam. 

Uitgaven zoals voor het MFC en het Raadhuisplein worden hieruit bekostigd.  

Maar de Rozenburgse  spaarpot wordt in rap tempo stukgeslagen en voor allerhande andere zaken gebruikt.

De coalitie PvdA-VVD-IPR heeft afgesproken dat de in het IFR ondergebrachte gelden “uitsluitend dienen te worden ingezet voor duurzame investeringen in het belang van alle Rozenburgers en niet worden gebruikt voor financiering van adhoc beleid”

  • 4,3 miljoen uit IFR

Bestuurder Zeegers verklaarde maandag  29  november “met Rotterdam te onderhandelen over de verrekening van 4,3 miljoen”,  een bedrag dat door een verschil in rekenmethodiek ter discussie stond.  Maar Rotterdam heeft  anders besloten, de 4,3 miljoen wordt in mindering gebracht op het IFR. Er resteert nog 28 miljoen in de spaarpot  en dit zou in overleg met de Rozenburgse bestuurders tot stand zijn gekomen. Zij ontkennen dit ten zeerste.

  • Begroting 2010: 1,2 miljoen uit IFR en nog eens 1,4 miljoen in  2011?

Maar dat is nog niet alles, ook het tekort op de begroting 2010 van Rozenburg moet voorlopig uit het IFR betaald worden, we praten dan toch intussen over totaal zo’n slordige 5,5 miljoen euro! Volgens het hoofdlijnenakkoord met Rotterdam zou dit helemaal niet mogelijk moeten zijn. Dit blijft er dus over van raadsbesluiten en afspraken met Rotterdam. De begroting voor volgend jaar (2011) sluit met een tekort van 1,4 miljoen. Daar is nog niet eens over gesproken maar de voortekenen zijn slecht. Gemeentebelangen Rozenburg had hiervoor al gewaarschuwd; de afspraken met Rotterdam blijken boterzacht en terwijl het buiten vriest, verdampt ons Rozenburgse spaargeld voorgoed.

  • Bouwplan afblazen (165.000,=) en rentekosten uitstellen bouwplan Beertjes uit IFR

Maar dit is nog niet alles. De bouwplannen zijn opnieuw tegen het licht gehouden in verband met de recessie. Dit is logisch en realistisch. Maar om een plan in de ijskast te zetten waar toekomst in zit en dat geld kan opleveren gaat GBR te ver. Het gaat om plan “De Beertjes”  dat nu een extra  kostenpost van 986.000 euro wordt. GBR weet dat er geïnteresseerden zijn voor de vrije kavels en door de ontwikkeling nu te starten zijn die kosten makkelijk terug te winnen. Een greep in de kas is dan helemaal niet nodig.  De coalitie laat het “bevroren tot blijkt dat de marktsituatie aangeeft dat uitwerking haalbaar is” maar wil er geen energie in steken en zelfs niet in contact treden met de aangemelde personen. PvdA, VVD en IPR willen de rentekosten ook weer gaan betalen uit het IFR! Rozenburg krijgt er een grasveldje van 1 miljoen bij, Ollie B. Bommel zal nu wel goud gespoten worden.

Ook de kosten die gemaakt zijn voor het bouwplan Koninginnelaan/Grote Stern ten bedrage van 165.000 euro worden betaald uit het IFR en de verwachte opbrengsten vallen weg. Dit bouwplan wordt geschrapt omdat het nodig zou zijn voor de infrastructuur ter plekke. Maar de bouwlocatie ligt ook vlakbij de woningen van een aantal politici.

  • Afspraak is afspraak in de politiek?

Het opnieuw tegen het licht houden van bouwplannen om aan te passen aan de tegenwoordige tijd is logisch en realistisch, maar de gevolgen ervan via de IFR-gelden te betalen is voor GBR absoluut onacceptabel. Portefeuillehouder financiën Zeegers zei in de deelraadsvergadering van oktober dat “het IFR geen post is die overal voor gebruikt kan worden. Er is afgesproken met Rotterdam dat het moet gaan om investeringen met een economisch duurzaam karakter die ten goede komen aan Rozenburg”. Het is alleen bedroevend dat die woorden van de VVD niet langer standhouden dan 2 maanden… En wat te denken van de PvdA die zegt dat zij de bedragen graag uitgeven om Rozenburg groen te houden maar vervolgens wel op het Molenveld willen gaan bouwen……..snapt de Rozenburger het nog?? En de achtertuin van IPR vrijhouden van bouwwerken is wel het beste voorbeeld van slecht bestuur.

 

Het dagelijks bestuur en coalitie blijken hun afspraken ineens heel anders te interpreteren, wij helpen hen graag herinneren 

(tekst is ook na te lezen op www.rotterdam.nl/rozenburg):

Citaat uit het coalitieakkoord van PvdA/VVD/IPR over de IFR gelden:
De in het IFR ondergebrachte gelden dienen uitsluitend te worden ingezet voor duurzame investeringen in het belang 
van alle Rozenburgers en niet worden gebruikt voor financiering van adhoc beleid.


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.