Nieuwsbrief GBR 1-2011

Nieuwsbrief 1 van GBR in 2011- over de ondersteuning van het Platform Lokale Partijen bij de provinciale verkiezingen. lees hier de volledige nieuwsbrief

MEER ARTIKELEN? KIJK IN HET ARCHIEF

In ons archief kunt u alle informatie raadplegen die door GBR (vanaf 2003 ) op deze website is gepubliceerd.
De artikelen staan chronologisch gerangschikt maar met de zoekfunctie kunt u op onderwerp zoeken.


Toch nog een vraag? 
Dan kunt u ons mailen op [email protected]  of rechtstreeks een fractielid van GBR benaderen. 

De gegevens staan bij het onderdeel :  Fractie/ ‘wie is wie’ .

 

Verslag Deelraadsvergadering 16-12

Deelraad over stroomstoring, kiosk en (niet) bouwen

IFR-gelden en Rotterdam
In de raadsvergadering in Rotterdam zou worden besloten of Rozenburg een grote hoeveelheid spaarcenten moet gaan inleveren. Om 01.30 uur kwam het verlossende woord, de centen zijn we (voorlopig) kwijt maar er wordt van het Rotterdamse college verwacht dat zij compensatie bieden en de afspraken met Rozenburg nakomen.

Stroomstoring
Deelraadsvoorzitter mw. De Sutter gaf in antwoord op vragen van GBR aan dat zij rond de stroomstoring niet verantwoordelijk is maar dat ook niet is voor de informatieverstrekking aan de Rozenburgers. Burgemeester Aboutaleb zal de vragen toegestuurd krijgen.

Tijdelijke locatie bewoners Baken/ niet bouwen “de Beertjes”
Bewoners van “Het Baken” die niet naar woonzorgcentrum Blankenburg verhuizen, gaan naar tijdelijke nieuwbouw op de locatie Ruijsdaelstraat. De deelraad koos deze locatie en wees de locatie Beertjes af. GBR vindt dat jammer want de deelraad besloot voorlopig niet te bouwen op De Beertjes en het grasveld te houden. Tot 2017 kost dit de deelgemeente jaarlijks 35.000 euro rente extra bovenop het gewone groenonderhoud. Terugverdienen van de kosten door tijdelijke bouw op De Beertjes is dus afgewezen.

Bouwlocatie Schansputje en woontorens Boulevard
Een onderzoek geeft aan dat het met het bouwen in Rozenburg wel een tandje minder kan. Diverse locaties worden daarom (nog) niet ingevuld. De bouwlocatie achter de Schanslaan wordt definitief geschrapt en het bestemmingsplan (weer) gewijzigd. GBR vindt dat met die wijziging nu kosten worden gemaakt, betaald uit het IFR, die bespaard zouden kunnen worden. Het bouwplan zou zonder extra kosten ook even in de “koelkast” geplaatst kunnen worden. De locatie Schansputje wordt nu met voorrang geschrapt, wij vermoeden dat hierbij andere belangen een rol hebben gespeeld. Gelukkig worden niet alle bouwplannen geschrapt of vertraagd, de woontorens aan de Boulevard (boven het tennispark) zullen wel ontwikkeld worden, de bouwlocatie is aangekocht door een ontwikkelaar die met de realisering aan de slag is gegaan.

Kiosk
De deelraad vindt dat er teveel betaald is voor de kiosk en dat de invloed van Rozenburg niet voldoende was. Dat moet beter bij volgende aankopen. Voor de kiosk kan dit niet meer teruggedraaid worden, hij wordt zo spoedig mogelijk gesloopt, andere suggesties zoals weer verhuren waren toch aanmerkelijk duurder.

Ervaringen-Vragen stroomstoring 4-12


Vragen over stroomstoring aan deelgemeente doorgestuurd aan burgemeester Aboutaleb.
Na de deelraadsvergadering van 16 december hebben wij geen enkele informatie meer ontvangen over onze vragen aangaande de stroomstoring. Wij hebben daarom zelf een brief verzonden aan de burgemeester van Rotterdam, de heer A. Aboutaleb, de deelraadsvoorzitter heeft de verantwoording immers volledig bij de gemeente Rotterdam gelegd. Zodra wij antwoord hebben zullen wij de informatie delen.

Vragen van GBR  in de deelraadsvergadering van 16-12 ( over de stroomstoring van 4-12):

Er zijn veel reacties binnengekomen op onze oproep om ervaringen over de stroomstoring door te geven. Het heeft GBR geholpen om een goede inventarisatie te maken van de zaken die niet goed gegaan zijn die dag. (lees hier onze vragen………)

We hebben helaas geen bevredigend antwoord gekregen op de vragen die we aan deelraadsvoorzitter mw. De Sutter stelden. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af en legt die bij burgemeester Aboutaleb in Rotterdam. Onze vragen gaan dus ook naar Rotterdam. Voor de informatievoorziening aan de Rozenburgers, tijdens en na de stroomstoring, voelt mw. De Sutter zich niet verantwoordelijk. GBR denkt daar anders over en wij vinden dat de zorg- en informatieplicht tot de taken van de deelgemeente behoort, ook als er geen formele verantwoordelijkheid bij de deelgemeente zou liggen. Mocht een dergelijke situatie zich herhalen dan moet uit deze gebeurtenissen lering getrokken worden en verbeteringen worden doorgevoerd, althans zo denken wij erover.

Schades:
Wat de schades betreft hebben wij het een en ander uitgezocht maar dit schetst geen hoopvol beeld. De algemene voorwaarden van Stedin (de opvolger van ENECO) bieden een eenzijdig  beeld van verantwoordelijkheden, voorbeelden in artikel 11. (Voor een goed begrip, Stedin is opdrachtnemer.)
Op het internet vonden we nog wat aanvullende informatie over schades door stroomstoringen. Tot 4 uur storing ontvangt u niets, daarna wordt een bedrag automatisch via uw energienota verrekend, vertrouwt u dit niet dan is een voorbeeldbrief om schade te claimen opgenomen. (lees meer….)

Voorlopig kunnen wij u deze gegevens aanleveren. Als er meer bekend wordt, zoals informatie uit Rotterdam, zullen wij u dat laten weten.

———————————————–

bericht van 8 december 2010:
Meld uw ervaringen over de stroomstoring van 4-12 jongstleden


Op 4 december 2010 zat Rozenburg rond 12.00 uur ineens zonder elektriciteit. Bedrijven, winkels en particulieren hebben zich een aantal uur moeten behelpen zonder het stopcontact. De informatievoorziening vonden wij aan de magere kant, uit de pers hebben wij moeten vernemen dat Grip2 was afgekondigd, een incident met uitstraling naar de regio. (lees meer: wat is GRIP?)   Wij inventariseren hoe de informatievoorziening is verlopen en welke problemen u hebt ervaren zodat we daar lering uit kunnen trekken en u daarna weer kunnen informeren. Onderstaand een aantal vragen waar wij graag een reactie van u op ontvangen:

  • Bent u tijdig geïnformeerd?
  • Kreeg u voldoende informatie ? 
  • Heeft u Radio Rijnmond beluisterd voor informatie en was de informatie duidelijk?
  • Heeft u andere informatiebronnen (zoals bijvoorbeeld internet, wijkinformatie etc.) geraadpleegd?
  • Heeft de deelgemeente voldoende informatie verstrekt?
  • Heeft u schade die u wilt verhalen en weet u hoe u dit kunt aanpakken?

Laat het ons weten via ons emailadres:  [email protected]   en vermeld in uw reactie “stroomstoring 4-12”.

Raad Rdam steunt Rozenburg maar geen toezeggingen

Raadsvergadering Rotterdam: nog geen toezeggingen voor Rozenburg.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december in Rotterdam bleek dat de brieven die wij aan de raad stuurden veel aandacht hebben gekregen.
Alle fracties waren goed op de hoogte van de problematiek en van mening dat Rozenburg niet de dupe mag worden van financiële trucjes. Zij moesten vaststellen dat er helaas nog geen oplossingen vaststaan, de wethouder is nog in overleg met het dagelijks bestuur van Rozenburg.  Het dagelijks bestuur van Rozenburg had ook nog geen nieuws te melden behalve dat er overleg wordt gevoerd.

Onderstaand een verslag van de beraadslaging in Rotterdam, de motie die werd ingediend kunt u hier bekijken.

raad1612rdam

Extra geld accommodaties eindelijk beschikbaar

Extra geld verenigingen en instellingen eindelijk beschikbaar
In 2009 heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van accommodaties van instellingen en verenigingen bovenop hun jaarlijkse onderhoudsbudget. GBR heeft het afgelopen jaar diverse malen aandacht gevraagd voor de betaling van die gelden. Helaas met weinig effect.
Totdat de FC Blankenburg gebruik maakte van het spreekrecht in de vergadering van SOZAWE  in november. Eindelijk leek er wat beweging in de deelgemeentelijke portemonnee te ontstaan. Het heeft tot 14 december geduurd voor de deelraad informatie van de portefeuillehouder ontving en waarbij hij uitsluitsel gaf over de aanpak. Onderstaand is te lezen hoe de verdeling van het geld tot stand komt.:

accommodaties 2

Om de gescande documenten volledig in te zien:  klik hier voor pagina 1 en klik hier voor pagina 2
 

GBR en de ijsbaan-Rozenburg On(w)ijs

Van verkiezingswens naar werkelijkheid, Rozenburg On(w)ijs!! (door Paméla Blok)

In 2006 nam GBR de ijsbaan op in haar verkiezingsprogramma 2006-2010. Vanaf het begin werd er wat schamper gereageerd op deze plannen maar nu de ijsbaan voor het tweede jaar op het gemeenteplein is opgebouwd zijn zelfs de grootste criticasters enthousiast.
Het lijkt erop dat dit initiatief van GBR net als Jeugdland een vast onderdeel wordt van de evenementen in Rozenburg. De SPAR (Stichting Promotionele Activiteiten Rozenburg) heeft de organisatie overgenomen en samen met een grote groep vrijwilligers wordt drie weken lang een feestje gemaakt van Rozenburg On(w)ijs!!  Lees meer op de website : www.rozenburgonwijs.nl 

Wij zijn nog steeds enthousiast en blijven dat!!  Lees hier hoe de eerste editie in 2009 tot stand kwam…………

    
 

Brandbrief GBR over IFR aan raad Rdam

GBR stuurt brandbrief naar gemeenteraad van Rotterdam 

Het college van Rotterdam stelt de gemeenteraad voor om de tekorten op de begroting van de deelgemeente Rozenburg 

uit de spaarpot van Rozenburg (IFR) te laten bekostigen. De deelraad heeft dit min of meer per ongeluk op het internet ontdekt, er was geen melding van gemaakt bij de deelgemeente.
GBR heeft de raad van Rotterdam een brief gestuurd en de raadsleden herinnerd aan de toezeggingen die er door hen zijn gedaan. Ook zijn diverse raadsbesluiten genomen in zowel Rozenburg als Rotterdam waarin de afspraken zijn vastgelegd.

 Wij houden de raadsleden namens de Rozenburgers vanzelfsprekend aan hun belofte. Elk raadslid, de griffie en burgemeester Aboutaleb als voorzitter van de raad, hebben wij onderstaande brief gestuurd.

gbr aan raad rdam inz ifr 161210 pag1van2gbr aan raad rdam-ifr-2

Is opheffen deelgemeentes mogelijk?

Is opheffen deelgemeentes mogelijk? (door Paméla Blok) 
In het blad Binnenlands Bestuur las ik een interessant artikel over de (on)mogelijkheden om de deelgemeentes op te heffen via een wijziging van de gemeentewet. lees hier de plannen van minister Donner.  Maar het lijkt erop dat er echt een grondwetswijziging nodig is. lees meer over deze stelling