Deel 2 commissie VAV 2 december

De commissie VAV  wordt in twee avonden gehouden omdat diverse informatieve stukken niet (of heel laat) beschikbaar waren. De eerste avond werd gehouden op 25 november en op 2 december wordt de discussie over een aantal plannen van het dagelijks bestuur vervolgd. (klik hier voor de agenda van 2-12-2010)


Op 25 november meldden wij al dat het intrekken van diverse bouwplannen werd doorgeschoven naar 2 december.
De commissie had op het laatste moment allerlei nieuwe informatie ontvangen van het dagelijks bestuur. Het was daardoor niet mogelijk goed voorbereid te vergaderen over deze onderwerpen:

  • Besluitvorming over het STEC-rappport  (onderzoek herziening woningmarkt Rozenburg), 
  • Het intrekken van het bestemmingsplan Grote Stern/Koninginnelaan 
  • Temporiseren van het bouwplan De Beertjes . 

Ook wordt een presentatie gegeven over de realisatie van 26 PG-woningen (psychogeriatrische opvang) aan de Elzenlaan. GBR heeft de portefeuillehouder (Mw. De Sutter) verzocht om de omwonenden te informeren maar dat vond ze niet nodig omdat de vergadering in de krant en op de website van de gemeente wordt gepubliceerd. De informatie die de deelraad ontving luidt als volgt: 

Van dagelijks bestuur aan deelraad over de realisering van 26 PG-plaatsen
Op 2 december zal een presentatie plaatsvinden over de stand van zaken met betrekking tot de PG-plaatsen. Er wordt gezocht naar tijdelijke huisvesting binnen Rozenburg in afwachting van de realisering van de nieuwbouw. Aan het bestemmingsplan voor de nieuwbouw wordt gewerkt; het voorontwerp is nu onderwerp van het wettelijke vooroverleg.


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.