Verslag commissie Financien nov 2010

Verslag Commissie FEPCS (Financiën etc.) maandag 21-11-2010

Voorafgaand aan de commissie overhandigde Paméla Blok de inventarisatie van de klachten die ’tussen wal en schip’ zijn beland na de herindeling van Rozenburg. Bestuurder Zeegers heeft toegezegd de afhandeling van deze klachten persoonlijk voor zijn rekening te nemen en gaat met de rapportage aan de slag.


Koop en Sloop Kiosk                                              kiosk

Tom de Raaf gaf namens GBR aan dat de koop van de kiosk wel alle realiteitszin te boven gaat. Een leeg pand dat mogelijk verhuurd ZOU kunnen worden levert ineens 2x de WOZ waarde op. Schadeloosstelling voor gemiste huur  vindt GBR een belachelijke gang van zaken en is een slechte start voor de ontwikkelingen op het Raadhuisplein. Er moeten immers nog diverse andere panden aangekocht worden en deze prijs schept verwachtingen bij de betrokken ondernemers. Volgens bestuurder Zeegers was de WOZ-waarde in Rotterdam anders berekend dan in Rozenburg waar het blijkbaar fout gegaan is. De commissie voelde met dit punt een nieuw hoofdpijndossier aankomen, wat nu als alle WOZ- waarderingen anders beoordeeld worden in Rotterdam….??
De leden van de commissie vinden dat zolang er geen definitief plan voor sloop is, het pand ook bijvoorbeeld als informatiekiosk voor de plannen van het Raadhuisplein zou kunnen dienen. De heer Zeegers gaat zich bezinnen op de gemaakte opmerkingen, overlegt met OBR (de bouw-ambtenaren uit Rotterdam) en hij komt met een aangepast voorstel naar de raad van december.
Na deze gang van zaken is het ook de vraag of de Rozenburgse bestuurders nog wel enige inbreng hebben in de onderhandelingen over het Raadhuisplein.

Betaalt Rotterdam het tekort op de begroting van Rozenburg?  geld
De portefeuillehouder zou een gesprek hebben met Wethouder Kriens over het tekort op de begroting. Afspraak is dat dit tekort voor rekening van Rotterdam zal komen. GBR neemt aan dat de portefeuillehouder hiervoor zijn uiterste best heeft gedaan en wij waren dus heel benieuwd wat uit dit contact is gekomen. 
Concreet vroeg Paméla Blok aan bestuurder Zeegers: “Is het tekort op de begroting teniet gedaan en krijgen we nog een memo over de gespreksresultaten?” Helaas kon de heer Zeegers geen uitsluitsel geven over de bespreking, hij gaf alleen te kennen dat hij ervan uitgaat dat het tekort betaald zal worden. Wij vinden dat heel vreemd want bij een gesprek over betalen of niet is het volgens ons óf JA óf NEE! De overige partijen in de raad met uitzondering van GBR en CDA, vertrouwen erop dat het allemaal wel goed komt. Wij hopen er het beste van ….

Promotieplan ook in deelgemeente?     logo_rozenburg_bloeit_klein
Het promotieplan van de voormalige gemeente Rozenburg is recent opgesteld en kan ook in de deelgemeente gebruikt worden. De heer Zeegers deed de toezegging aan Paméla Blok om dit voor de eerstvolgende commissieronde (januari 2011) voor te bereiden.
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.