Begroting:van buiten mooi,van binnen zooi

Begroting 2011 : van buiten mooi, van binnen ’n zooi
De begroting 2011 van de deelraad, gepresenteerd met een tekort van 1,4 miljoen euro, is goedgekeurd met 8 (PvdA-IPR-VVD) tegen 5 stemmen (GBR-CDA).
De raadsleden van GBR hebben kritiek op het ongedekte tekort, de afwachtende houding van de bestuurders en de slechte communicatie met de burgers.
Ruimte voor nieuw beleid is er niet maar met bestaand beleid wordt ook niets gedaan. 

De deelgemeente heeft slechts 1/3 van de taken van de voormalige gemeente overgehouden maar toch is het dagelijks bestuur op volle sterkte, met drie bestuurders, aangesteld. Ten opzichte van vorige jaren zijn de kosten voor het dagelijks bestuur met bijna 100.000 euro gestegen. Dat kan wel een paar tandjes minder vindt GBR, óf inleveren óf terug naar parttime bestuurders. Aan de deelgemeente Overschie kan een voorbeeld genomen worden, zij kunnen het wel met twee bestuurders en hebben meer inwoners………….Helaas kleven die voordelen aan het pluche en de Rozenburgse bestuurders trekken zich er niets van aan.

De communicatie met de burgers kan ook vele “tandjes’ beter. De afhandeling van brieven en klachten bij de Servicebalie gaat nog steeds niet zoals het zou moeten en bestuurder Zeegers had zich daar persoonlijk garant voor gesteld. Hij had geen klachten meer ontvangen, maar GBR wél! We zullen hem dus bijpraten.
De mensen die interesse hadden in een bouwkavel bij “de Beertjes” moeten uit de begrotingskrant vernemen dat het plan de ijskast in gaat.
GBR heeft moeten voorstellen dat zij bericht ontvangen van de deelgemeente, de dagelijks bestuurders hadden hier anders geen actie op genomen. Bijeenkomsten met burgers vinden alleen op voorwaarde van de deelgemeente plaats, er wordt veel te weinig rekening gehouden met goede voorbereidingstijden en terugkoppelingsmogelijkheden.

De bestuurders lijkend verlamd te zijn door pessimisme. De ontvlechting naar deelgemeente brengt volgens hen grote zorgen met zich mee, ze zeggen zelfs ‘de hemel is in de toekomst donkerder gekleurd’.Geen enthousiasme, zelfs niet nu hun eigen keuze voor het deelgemeentebestel werkelijkheid is geworden,  alleen een zorgelijke boventoon. 

In tegenstelling tot het doenerscollege van GBR en CDA is er geen voortvarendheid meer te bekennen, ook niet met de al bestaande plannen. Het MFC gaat in de vertraging en bouwplannen liggen stil. Er is geen ruimte voor nieuw beleid maar er wordt ook niet gewerkt aan bestaand beleid. Dit zijn uitvoeringsmaatregelen waar ook Rotterdam mee akkoord was zoals: parkeerbeleid, aanvulling van parkeerplaatsen, Rozenburg bloeit, het promotiebeleid, de onderhoudsplanning van de accommodaties, de extra investeringen in de sportaccommodaties, het evenementenbeleid en de aanpassing van de speelplaatsen.

GBR heeft het dagelijks bestuur opgeroepen om aan de slag te gaan voor Rozenburg. De uitdrukking van Rotterdam: “Meer doen met minder geld” gaat voor Rozenburg (nog) niet op maar de toon in de aanbiedingsbrief doet ons het ergste vrezen. Waarom dat doemdenken in deze begroting? Met een tekst van Churchill bij de algemene beschouwingen roept GBR op tot actie:

“maak je geen zórgen, maak plánnen”

 Doe wat en ga aan de slag!! Niet zo afwachtend , vooruit maak die vuist !

Een beetje jaloezie op wat een ander presteerde, is vaak  het begin van inspiratie.

Kom op voor de burgers, laat een duidelijk Rozenburgs geluid horen en

vertegenwoordig ons waardig als deelgemeente.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen van GBR kunt u hier lezen 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.