Begroting 2010- afgekeurd door GBR en CDA

De eerste deelgemeentebegroting (2010) is in de deelraad besproken en vastgesteld, de raadsleden van GBR en CDA stemden tegen het voorstel. Beide partijen vinden het onverantwoord en ongelooflijk dat het Dagelijks Bestuur een niet sluitende begroting met een tekort van meer dan een miljoen euro durft te presenteren. Onderstaand een samenvatting van het betoog van GBR-fractievoorzitter Paméla Blok:

“Een begroting van 7 miljoen  met  tekort van 1.2 miljoen, maar waar dat bedrag vandaan moet komen is nog onbekend 

GBR is teleurgesteld in Dagelijks Bestuur dat niet in staat is om  een complete, sluitende begroting in elkaar te sleutelen. Met de door hen zelf geroemde gezamenlijke ervaring  van dit DB hadden wij daar toch wel wat meer van verwacht.  

GBR werkt zakelijk en positief mee in de deelraad maar blijft kritisch, dat mogen de Rozenburgers verwachten. We stelden 35 vragen over het stuk en hebben diverse suggesties gedaan maar de hamvraag is: moet de deelraad dit wel vaststellen? Een achteraf-begroting met  nog twee maanden te gaan in 2010. Is dit niet onzinnig en alleen voor de vorm?

De zogenaamde  voordelen van Rotterdam zijn  voorlopig onzekerheid en onduidelijkheid. Meer dan 1 miljoen tekort; als Rotterdam niet betaalt, moet Rozenburg dat bedrag bezuinigen met nog maar een krappe 7  miljoen te besteden?

Er is geen nieuw beleid gemaakt dus volgens het hoofdlijnenakkoord KAN er helemaal geen financieel tekort zijn. Alles is gebaseerd op de afspraken en de begroting uit 2009-2010.

Maar het DB lijkt te twijfelen over wie het verschil van 1.2 miljoen moet betalen. Moet de Rozenburger het gelag  betalen door een greep uit de eigen spaarpot? GBR is daar duidelijk over.  Het is volstrekt onacceptabel dat een tekort uit het IFR wordt betaald!

“Meer doen met minder geld” zegt Rotterdam in haar collegeprogramma, maar dat geldt toch zeker NIET voor Rozenburg. Toen de fracties uit Rotterdam op bezoek kwamen in Rozenburg zeiden ze : ‘wij houden woord en we komen de afspraken na’, de VVD  was er het stelligst in. Nu zal blijken of dat verkiezingskletspraat was. Voor GBR  staat vast: Afspraak is afspraak  en wij houden Rotterdam daaraan, het tekort móet door Rotterdam worden vereffend.

Maar gelukkig hebben wij een gepokte en gemazelde bestuurder in de gelederen en toevallig gaat hij over de centen. ‘Zeegers gaat u helpen in Rotterdam ‘ is een belofte uit de verkiezingscampagne van de VVD. Belofte maakt schuld  en de Rozenburgers mogen verwachten dat het DB het met Rotterdam gaat regelen. 
Nu moet blijken dat de goede contacten van VVD en PvdA op Coolsingel wat waard zijn.

GBR stemt niet in met het begrotingsvoorstel voor 2010, het is onverantwoord. We hebben geen idee wat dit ongedekte tekort de Rozenburgers zal voorschotelen. De lasten voor onze inwoners stijgen flink door de herindeling,  dat is al triest genoeg. GBR kán en wil geen verantwoording nemen voor nog  eens 1.2 miljoen daarbovenop, het is een extra open einderegeling waar de Rozenburger voor  opdraait.

Rozenburg mag niet de dupe worden van een financieel herindelingsspelletje dat voor het eerst in Nederland gespeeld wordt. Bewindslieden bestempelen het als uniek in Nederland, in het bijzonder vanwege de financiële afhandeling midden in een begrotingsjaar. Zij schijnen het leuk te vinden om daar opmerkingen over te maken maar Rozenburg zit met de gebakken peren en de Rozenburgers schieten er geen euro mee op”.

Op 4 november a.s. vindt de bespreking plaats van de begroting voor 2011, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. Het is openbaar en iedereen kan inlopen en meeluisteren. Komt u vroeg dan kunt u (gratis) om 18.15 uur een hapje mee eten, wel even voor 2 november opgeven bij de servicebalie op tel.nr. 0181-488800

De agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Bepalen volgorde stemmingen
  4. Spreekrecht publiek
    Conform art. 20 van het reglement van orde kunnen burgers inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier.
  5. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2011


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.