Verslag commissie Soc Zaken okt 2010

Verslag Commissie Sociale Zaken en Welzijn (SoZaWe) 4 oktober 2010

Opzoomeren, speelplaatsen, ISD
De commissieavond startte met de presentatie die Stichting ‘Opzoomer Mee’ verzorgde. Er zijn allerlei bewonersinitiatieven waar de Rozenburgers mee aan de gang kunnen gaan, zie ook elders op onze website. De deelgemeente bepaalt zelf de prioriteiten voor het Opzoomeren die in de jaarlijkse deelgemeentelijke activiteiten (het integraal Wijkactieplan- iWAP) worden opgenomen. Hans de Groot stelde vragen over de speelplaatsen en de ISD. De schouw (=controle) van de speelplaatsen blijkt nog niet te zijn afgerond, opknappen en aanpassen gaat dus nog wel even duren. Wanneer de klanten van de ISD worden geïnformeerd over de opheffing en overgang naar Rotterdam is ook nog niet duidelijk, dit wordt nog uitgezocht door de heer Mol.

Leerlingenvervoer 
Rozenburg kent al jaren het vervoer voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, we hebben het over kinderen tot en met 9 jaar.
Rozenburg is hier al jaren soepel mee omgegaan en indien nodig mochten kinderen tot 12 jaar ook meereizen.

Vanaf maart 2010 vallen deze kinderen onder de Rotterdamse regelgeving die subsidie verleent aan de ouders van kinderen tot en met 9 jaar. Zij ontvangen subsidie voor het openbaar vervoer naar de bijzondere scholen. In het hoofdlijnenakkoord met Rotterdam is vastgelegd dat de diensten aan de Rozenburgers tenminste op het zelfde peil zouden blijven, dus ook wat betreft het leerlingenvervoer. 
Portefeuillehouder Mol heeft het tijdelijk opgelost voor de Rozenburgse kinderen en extra geld beschikbaar gesteld zodat ze van de oude regeling gebruik konden blijven maken. Maar Rotterdam heeft aangegeven dat dit tegen de Rotterdamse regelgeving is en dat de deelgemeente dit niet kan blijven toepassen. Er kan wel een overgangsregeling getroffen worden.   

De commissieleden zijn het met GBR eens dat het onverantwoord is om kinderen in de basisschoolleeftijd zelfstandig naar Spijkenisse of Brielle te laten reizen met  het openbaar vervoer. Als voorbeeld haalde Wim van Hulten aan dat in Rozenburg voor de kinderen van de basisschool gebruik gemaakt wordt van  klaar-overs bij het oversteken van de  Laan van Nieuw-Blankenburg. Kinderen die nog veel kwetsbaarder zijn zouden we dan wel zelfstandig drukke straten zoals de Groene-Kruisweg laten oversteken?! 
De commissieleden vinden dat de regeling minstens moet blijven zoals die is en droegen de heer Mol op om hiermee aan de slag te gaan in Rotterdam. Ook werd de heer Mol gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is speciaal onderwijs in Rozenburg aan te bieden zodat het vervoersprobleem helemaal opgelost kan worden.

Ouderenwerk
De Wet maatschappelijke ondersteuning,  afgekort WMO,  moet er voor zorgen dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Dit geldt voor jong en oud en hiervoor zijn in deze wet 9 prestatievelden vastgesteld. Met de herindeling is de deelgemeente Rozenburg verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de eerste 5 prestatievelden, hieruit wordt ook het ouderenwerk ondersteund.

De deelgemeente Rozenburg geeft subsidie aan Careijn die het ouderenwerk uitvoert. Het gaat om allerlei activiteiten voor ouderen, de huishoudelijke hulp maar ook de maaltijdverzorging. Careijn maakt daarbij gebruik van veel vrijwilligers en een aantal betaalde krachten.

Het is nu niet inzichtelijk hoeveel subsidie aan welk onderdeel van de Wmo wordt besteed. GBR zou graag zien dat de subsidie per Wmo-prestatieveld aan Careijn wordt verstrekt, zodat de deelgemeente beter kan controleren, beoordelen, bijsturen of verbeteringen realiseren indien dat nodig is. Door de andere commissieleden is dit positief  beoordeeld en portefeuillehouder Mol is gevraagd om met een voorstel naar de commissie te komen.

 


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.