Vragen aan DB voor raad 30-9

Vragen van GBR voor het vragenhalfuur van de vergadering van de deelraad van Rozenburg op 30 september 2010

1. Nieuw programma van eisen (PVE) voor MFC en consequenties/vertraging
In de commissie VAV deelde de portefeuillehouder de commissie mee dat besloten is om voor het MFC een nieuw progamma van eisen  op te laten stellen.
–   Waarom is de deelraad niet geïnformeerd over de plannen, kaderstelling en opdrachtverlening?
–   Welke kosten zijn met dit extra onderzoek  gemoeid?
–   Het MFC  zou worden opgeleverd  in 2013. Welk vertragend effect heeft dit onderzoek op de geplande ontwikkeling ?

2. Heropening Nieuwe Schans, herinrichting gebied en financiering MFC
De Nieuwe Schans wordt tijdelijk heropend
–   Wanneer wordt een exploitatieplan voor De Schans aan de deelraad gepresenteerd?

In perspublicaties lezen wij dat portefeuillehouder Zeegers overweegt “ de Nieuwe Schans”  te behouden.
–   Is deze informatie correct?
Zo ja:    
–  
Wanneer wordt planvorming/kaderstelling aan de deelraad voorgelegd?
–   Welke consequenties heeft dit voor de geplande herinrichting van het gebied en voor de financiering van het MFC

3. Herinrichting Raadhuisplein aangepast?
I
n de bijeenkomst van 15 september 2010 over de plannen van het Raadhuisplein is onduidelijkheid ontstaan over de status van de door de raad vastgestelde inrichtingsplannen en met name over het behoud van de vrijstaande gebouwen/kiosken. Er  werd op vragen van een van de eigenaren aangegeven dat de herinrichting volledig in samenspraak met de klankbordgroep tot stand komt en dat alle mogelijkheden nog open zijn.
–   Is besloten tot aanpassing van het inrichtingsplan en zo ja welke aanpassing betreft dit?

De fractie van GBR verzoekt het DB om de genoemde zaken ten behoeve van de deelraad tevens schriftelijk uit te werken voor  de commissieronde in oktober en aan te vullen met de recente stand van zaken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.