Jaarrekening- speculaties of kennis?

Het jaarverslag van de gemeente Rozenburg is opgemaakt en gecontroleerd door de accountant. Rotterdam zal voor het eerst de jaarrekening vaststellen. Er is een klein overschot voor de deelgemeente. De gegevens in de jaarrekening komen voort uit beleid dat door de vorige coalitiepartners is gevoerd en waar de gemeenteraad besluiten over nam.

De wethouders zijn gestopt, het werk is in april overgedragen aan het nieuwe dagelijks bestuur van Rozenburg.  In juli 2010 is het accountants-
onderzoek gestart en in september werd het gepresenteerd.

De accountant heeft kritische kanttekeningen gemaakt. Niet over de uitgaven maar over de procedure van aanbesteding, de benodigde informatie was niet altijd voorhanden. Bij wie is de opdracht geplaatst en zijn er wel voldoende offertes gevraagd?

Gebruikelijk is dat als er vraagtekens zijn bij de accountantscontrole de wethouder of dagelijks bestuurder daar informatie over verstrekt. 
Het nieuwe bestuur wil daar geen energie in steken en wil geen moeite doen  om aanvullende informatie te verkrijgen. 
Wij vinden dat jammer.  Even met elkaar om tafel om een aantal vraagtekens op te lossen is toch niet zo’n grote moeite?
Het lijkt er nu op dat de nieuwe coalitie met veel genoegen een beschuldigende vinger opsteekt  zonder echt voor een oplossing te gaan,
“de accountant moet het maar uitzoeken, daar is hij voor”!
Het DB van de deelgemeente Rozenburg lijkt niet geïnteresseerd in oplossingen maar draagt bewust negatieve informatie uit.

De deelraad is niet op de hoogte van de dossiers waar het om gaat en de inhoudelijke constateringen. Maar er worden wel zwartepieten uitgedeeld naar een vorig bestuur en voormalige werknemers. Eigen verantwoording oppakken lijkt er niet bij te zijn.  Als imago zo belangrijk is doe je toch alles voor de uitkomsten? 
Als het resultaat voor de burger zo belangrijk is zou toch de onderste steen boven moeten komen? 

Of zou er (in tegenspraak met het coalitieakkoord) nog een politiek rekeningetje te vereffenen zijn………

Lees meer (concept-accountantsverklaring)…..

Lees meer (persinformatie)…..

Lees meer (specifieke informatie) …..

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.