Vooruitblik op commissieweek

GBR-vooruitblik naar commissieweek van september

Raadsleden en burgercommissieleden bespreken volgende week de agendapunten van de commissies. Vervolgens wordt duidelijk of er voorstellen zijn die in aanmerking komen voor besluitvorming in de deelraad van 16 september (extra vergadering) en in de normale deelraadsvergadering van 30 september a.s.

Maandag en dinsdag: presentaties Mantelzorg, Ouderenwerk en Raadhuisplein

Er staan drie presentaties gepland, ze zijn informatief en alleen bedoeld om publiek en commissieleden bij te praten. Maandag 6 september in de commissie Sociale Zaken en Welzijn wordt uitleg gegeven over het ouderenwerk en de mantelzorg in Rozenburg. Dinsdag 7 september staan de ontwikkelingen van het Raadhuisplein op de agenda.

Donderdag: Schans, MFC, bouwplannen, Calandbrug

Bij de commissie Veiligheid, Algemeen Bestuur en Verkeer van donderdag 9 september wordt een toelichting gegeven op de Schans, de stand van zaken rond het MFC, de bouwplannen en de aanpak van de geluidsoverlast van de Calandbrug. Gemeld werd dat de nieuwe handhavingsnota niet aan de commissie wordt aangeboden omdat men in afwachting is van herziene wetgeving.

Extra deelraad 16 september

In deze extra deelraadsvergadering wordt een advies gevraagd over de verlengde jaarrekening. In verband met de herindeling is de financiële verantwoording van het deel van het jaar 2010 dat Rozenburg nog een zelfstandige gemeente was, aan het jaaroverzicht van 2009 toegevoegd. De gemeenteraad van Rotterdam besluit uiteindelijk over goedkeuring daarvan.

Iedereen is van harte welkom op het gemeentehuis om de commissie aan het werk te zien. U kunt vrij in- en uitlopen bij de publieke tribune, ook als het slechts om een onderdeel van de vergadering gaat. De vergaderingen starten om 20.00 uur en de volledige agenda’s staan vermeld bij gemeenteberichten in De Schakel en op de website van de deelgemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.