Ik woon toch niet in een bos

“Ik woon toch niet in een bos!” (door Wim van Hulten).

Openbaar groen is een onderwerp waar veel over gesproken wordt binnen ons dorp, zo ook in ons wijkje rond de Noordbank. Na jaren kunnen bomen in een mooi ontworpen wijk voor problemen gaan zorgen. Maar door goede communicatie onderling tussen de bewoners kan de ”problematiek” tot een minimum beperkt blijven. lees meer

Vooruitblik op commissieweek

GBR-vooruitblik naar commissieweek van september

Raadsleden en burgercommissieleden bespreken volgende week de agendapunten van de commissies. Vervolgens wordt duidelijk of er voorstellen zijn die in aanmerking komen voor besluitvorming in de deelraad van 16 september (extra vergadering) en in de normale deelraadsvergadering van 30 september a.s.

Maandag en dinsdag: presentaties Mantelzorg, Ouderenwerk en Raadhuisplein

Er staan drie presentaties gepland, ze zijn informatief en alleen bedoeld om publiek en commissieleden bij te praten. Maandag 6 september in de commissie Sociale Zaken en Welzijn wordt uitleg gegeven over het ouderenwerk en de mantelzorg in Rozenburg. Dinsdag 7 september staan de ontwikkelingen van het Raadhuisplein op de agenda.

Donderdag: Schans, MFC, bouwplannen, Calandbrug

Bij de commissie Veiligheid, Algemeen Bestuur en Verkeer van donderdag 9 september wordt een toelichting gegeven op de Schans, de stand van zaken rond het MFC, de bouwplannen en de aanpak van de geluidsoverlast van de Calandbrug. Gemeld werd dat de nieuwe handhavingsnota niet aan de commissie wordt aangeboden omdat men in afwachting is van herziene wetgeving.

Extra deelraad 16 september

In deze extra deelraadsvergadering wordt een advies gevraagd over de verlengde jaarrekening. In verband met de herindeling is de financiële verantwoording van het deel van het jaar 2010 dat Rozenburg nog een zelfstandige gemeente was, aan het jaaroverzicht van 2009 toegevoegd. De gemeenteraad van Rotterdam besluit uiteindelijk over goedkeuring daarvan.

Iedereen is van harte welkom op het gemeentehuis om de commissie aan het werk te zien. U kunt vrij in- en uitlopen bij de publieke tribune, ook als het slechts om een onderdeel van de vergadering gaat. De vergaderingen starten om 20.00 uur en de volledige agenda’s staan vermeld bij gemeenteberichten in De Schakel en op de website van de deelgemeente.

Kinderboerderij 30 jaar

Zaterdag 28 augustus was het de 30e verjaardag van Kinderboerderij de Beestenboel. Prima dag, leuke activiteiten, muziek van UDI, wethouder Antoinette Laan uit Rotterdam op bezoek, Pleun en Elly in het zonnetje en heel veel vrijwilligers in blauwe polo’s aanwezig om de dag onvergetelijk te maken. GBR was natuurlijk ook aanwezig en maakte de onderstaande fotocollage :
 

Kent u de straatportiers al?

Kent u de StraatPortiers in Rozenburg al? (door Hans de Groot)

In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor Ressort Wonen. Een van de projecten waarvoor ik deelverantwoordelijk ben is project ‘straatportiers’,  jongens en meisjes (8 tot 12 jaar) van de basisschool met een bijzondere taak in de leefomgeving van Rozenburg.
lees meer 

Frisse start na de vakantie

Na een heerlijke vakantie (voor de meesten van ons) begint het politieke najaar met de openbare vergadering van het presidium op dinsdag 17 augustus a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
In deze vergadering worden de agenda’s van de commissieweek vastgesteld en algemene zaken besproken die de deelraad betreffen. Voor politieke zaken is deze vergadering niet bestemd.

De GBR- agenda is weer bijgewerkt, klik op agenda en neem eens een kijkje voor onze activiteiten tot aan de herfstvakantie.