Zorgwoningen aan de Elzenlaan

24 juni: Seniorenverzorgingsunits aan de Elzenlaan?
Tijdens de deelraadvergadering van donderdag 24 juni werd duidelijk dat er heel snel een beslissing genomen moet worden over de bouw van zorgwoningen voor senioren in Rozenburg (psycho-geriatrische zorgwoningen). Aanvankelijk zouden deze woningen gesitueerd worden aan de Juliana van Stolberglaan, naast het kantoor van Ressort Wonen. De deelraad heeft voor de bespreking van de plannen een extra vergadering ingelast op donderdag 1 juli a.s. Gemeentebelangen Rozenburg heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente dringend verzocht omwonenden en belanghebbenden te informeren.

1 juli: Zorgwoningen voor senioren komen aan de Elzenlaan
De deelraad heeft donderdag 1 juli besloten dat senioren die specifieke zorg nodig hebben, nieuwe huisvesting krijgen aan de Elzenlaan. De scholen die er nu nog staan zullen wijken voor nieuwbouw. Kritiek was er op de dagelijks bestuurders van de deelgemeente. Zij hebben slecht gecommuniceerd met de verenigingen die nu op de locatie gehuisvest zijn en wéér naar een nieuw onderkomen moeten verhuizen.

GBR is blij met de ontwikkeling maar heeft ook een aantal kritische kanttekeningen gemaakt.

lees meer over de woningen en de communicatie met de verenigingen…. 

in het AD van 3 juli verscheen het volgende artikel


Tour du Port, met Erik van GBR

Tour du Port langs Rozenburg, prima promotie voor Rozenburg, Erik Nieuwenhuizen van GBR rijdt 120 km mee – evenement is door ongeval rond middaguur voortijdig stopgezet
Rond 14.00 uur op zondag 27 juni 2010 worden de rijders van de Tour du Port in de omgeving van Rozenburg verwacht. Onze eigen Erik Nieuwenhuizen houdt ons live op de hoogte van de vorderingen, hij rijdt, sportief als hij is, mee in de Koninginnerit van 120 kilometer. Met deze warme weersomstandigheden een prestatie van formaat!
De Tour du Port bestaat uit drie toertochten, voor amateurs en trimmers en één familietocht voor jong en oud. Hoofdonderdeel van het programma is een toertocht van 120 kilometer voor maximaal 500 deelnemers met zogenaamde voorrijders en onder begeleiding van politie en verkeersregelaars. Alle fietsers starten gelijktijdig en rijden in één groot peloton de tocht.De gemiddelde snelheid ligt daarbij tussen de 25 en 30 kilometer. lees meer

tdp120km 
Verder zijn er routes van 60 en 80 kilometer die op eigen gelegenheid kunnen worden gefietst. Voor degenen die op ontspannen wijze door de haven willen fietsen, staat een familietoertocht van 40 kilometer op het programma. Het vertrek- en aankomstpunt van alle fietstochten is de Wilhelminapier bij de Erasmusbrug te Rotterdam.

Het zo fantastisch begonnen evenement is voortijdig stopgezet door een vreselijk ongeval met een volghelicopter waarbij 4 mensen om het leven zijn gekomen, meer informatie op  http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News/Default/2010/juni/Helikopterongeluk%20Maasvlakte
De deelnemers aan de tourtocht zijn onder begeleiding teruggefietst naar Rotterdam.

 

Nu ook 2x spreekrecht bij deelraad

GBR-amendement  over spreekrecht unaniem aangenomen.

Insprekers hebben Gemeentebelangen laten weten dat zij het bij commissievergaderingen waarderen dat zij nog een korte reactie mogen geven nadat de fracties aan het woord zijn geweest.

Wij hebben voorgesteld  dit ook bij de raadsvergaderingen mogelijk te maken. We hebben een amendement ingediend dat door de hele raad werd ondersteund.

De inwoners van Rozenburg hebben hierdoor een klein, maar wel belangrijk, stukje extra inbreng gekregen op de besluitvorming van de deelraad.

 

Handhaving – een soap?

Handhaving, besloten door de gemeenteraad, beslissende stem blijkt van een direct betrokkene

Het beleid “handhaving schuttingen en overige vormen van erfafscheidingen” is door een meerderheid in de raad goedgekeurd. Marjon McElligott van GBR had in de commissie al gemeld dat er geen rechtsongelijkheid moest gaan ontstaan met dit voorstel. Aangezien dit volgens GBR  met de nieuwe plannen wel aan de orde is, heeft onze fractie tegen gestemd.

 lees hier het betoog van Marjon uit de raad…..

GBR heeft al in 2009 een motie ingediend om de handhaving aan te passen. De raad heeft daarna aangedrongen op aanpassing waar dat mogelijk is.
GBR is blij dat er aan versoepeling gewerkt wordt maar de manier waarop dat nu moet worden toegepast, daar willen wij niet aan meewerken. De mogelijke verschillen in aanpak met de nu voorgestelde wijziging zouden  weleens voor nog veel meer ergernis bij de Rozenburgers kunnen zorgen.  
Een gênant moment ontstond tijdens de raadsvergadering. De doorslaggevende stem is van een raadslid waarbij zelf een procedure loopt en die daarmee direct belanghebbende is.

Voor een terugblik op de raadsvergadering: lees verder..

Infozuilen bushaltes

Sinds kort staan bij 20 haltes op Voorne-Putten en in Rozenburg informatiezuilen voor reizigers in het openbaar vervoer. Op deze zuilen kan het aantal minuten tot vertrek van de volgende twee bussen worden afgelezen. Bij metro en tram werden de reizigers al eerder van vergelijkbare informatie voorzien. De komende maanden (2010) wordt het aantal informatiezuilen op bushaltes in de regio uitgebreid. lees meer

 

Eindelijk plannen voor tunnel?

Eindelijk planvorming over een extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg, ten westen van de Beneluxtunnel? 
Een extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg moet ervoor zorgen dat de huidige bruggen en tunnels op de Ruit van Rotterdam in de toekomst niet overbelast raken en haven en regio goed bereikbaar blijven. Twee locaties komen voor zo’n nieuwe oeververbinding in aanmerking: bij Rozenburg het zogeheten Blankenburgtracé, of bij de Maeslantkering het zogeheten Oranjetracé.
Informatiebijeenkomsten
In aanloop naar de formele mogelijkheden met betrekking tot het indienen van zienswijzen etc. wil de projectorganisatie u alvast zo goed mogelijk informeren. Daarvoor worden drie bijeenkomsten georganiseerd met uitleg over plannen en agenda. 
Waar en wanneer
> op 21 juni in het Educatief Informatiecentrum, Noordzeeweg 6 (Havennr. 5325), Rozenburg.
> op 29 juni in het Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen.
> op 30 juni in het Wijkcentrum De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland.
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.
Op deze avonden informeert het projectteam u over: 
> de wenselijkheid van een nieuwe wegverbinding; 
> het onderzoek dat moet uitwijzen of zo’n wegverbinding er ook inderdaad moet komen en zo ja waar;
> wat de planning is van dat onderzoek en wat het precies inhoudt; 
> hoe u op de hoogte kunt blijven en reageren.

Bovenstaand vindt u algemene informatie o.a. over de bijeenkomsten voor omwonenden, voor aanvullende informatie klik hier

download de flyer
of ga naar de website van Rotterdam Vooruit  – http://www.rotterdamvooruit.nl/nieuwe-westelijke-oeververbinding

GBR bij paneldiscussie Huntsman

Paneldiscussie over Chemie in het EIC  (door Paméla Blok)
Namens GBR nam ik op 3 juni deel aan de paneldiscussie ter gelegenheid van het afscheid van Niko van Gent van Huntsman. Een paneldiscussie en een feestelijke afscheidsreceptie gaven de dag kleur in het EIC op de Landtong. Circa 70 genodigden waren aanwezig. lees meer…………….
Voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst lees het artikel in De Schakel van 8 juni :
http://rc.thuisbladen.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4240&Itemid=32

Laatste nieuws

{module Laatste nieuws}

Meest gelezen

{module Meest Gelezen}

GBR-kraam warm en gezellig op het plein

Onze kraam was deze afgelopen zaterdag weer opgesteld bij Albert Heijn. We werden deze dag vergezeld door een aantal collega’s die vanwege de Tweede-Kamerverkiezingen erg actief waren……
Ze zouden ons toch vaker moeten vergezellen, dan heeft de Rozenburger ook wat meer vergelijkingsmateriaal over het gevoerde beleid in onze deelgemeente.
Maar we durven wel een weddenschap aan te gaan, dit was voorlopig weer de laatste keer dat de Rozenburgers de landelijke partijen in actie zagen op het plein………wij schatten in dat het weer een jaar duurt, dan zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten.

Op onderstaande foto’s ziet u onze kraam in vol ornaat en een geanimeerde politieke discussie (in de schaduw want het was erg warm) tussen twee GBR-ers en een jeugdige stemmer die pauze had van haar werk bij AH.

100_3334 2

100_3333 2