‘Ridder’ Marjan Vroegindeweij

Marjan Vroegindeweij mag zich voortaan ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ noemen, zij ontving een lintje voor haar vrijwilligerswerk in Rozenburg. lees meer……..

Lintjes in Rozenburg

Vijf Rozenburgers ontvingen een koninklijke onderscheiding op het stadhuis van Rotterdam uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb.
marjan lnitjeEen ridder en vier leden in de orde van Oranje Nassau komen de Rozenburgse lintjesdragers versterken.
Allen hebben een bijzondere betekenis voor het vrijwilligerswerk in Rozenburg en zijn daarom voorgedragen voor deze onderscheidingen.     klik hier voor het overzicht

Op 17 maart,  bij de overgang van de Gemeente Rozenburg naar deelgemeente van Rotterdam, ontvingen Lenneke van der Meer en Arnold Bakels  ook een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jaap Wolf.

Duo-raadsleden gefeliciteerd !

Tijdens de deelraadsvergadering van 28 april zijn 4 duo-raadsleden voor GBR benoemd.
Wij feliciteren Erik Nieuwenhuizen, Hans de Groot, Tom de Raaf en Ron de Goeij en wensen hen veel succes met hun commissiewerk voor de deelraad en GBR.

 Boeket_Bloemen

Stadsferry niet wegbezuinigen

GroenLinks raadslid Arno Bonte neemt het op voor de Stadsferry en wij zijn het daar van harte mee eens. De A-15 moet ontlast worden en met de uitbreidingsplannen is elke vorm van aanvullend vervoer welkom en zelfs noodzakelijk.
We zullen de deelraadsbestuurders een boodschap meegeven, zij kunnen deze oproep aan het college van B&W in Rdam steunen.  
(in de deelraadsvergadering van 28 april is dit besproken en de deelraad steunt de oproep van GBR)

Lees het artikel, onze reactie, het verzoek van het DB en de reactie van Arno Bonte  daarop………………..

klik op deze link voor een live verslag (kies onderdeel 3D) uit de raadsvergadering van Rotterdam (wordt verder behandeld in de commissie Verkeer en Vervoer),  (de tijd-teller start op ca. 1.41.00)

Lees ook de plannen van de RET om de Stadsferry in de koelkast van de Stadsregio  te zetten.
 

GBR-bestuur weer compleet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van GBR op 22 april jl. is een nieuw bestuur benoemd.
Hans de Groot is als penningmeester afgetreden, hij gaat de fractie versterken en de politieke arena verkennen. Hans werd opgevolgd door naamgenoot Hans (van der Meer). Het bestuur werd verder gecompleteerd door Cees Nieuwenhuizen en Patty Lemson. Als secretaris werd Jan Fit benoemd, hij verruilde de fractie voor een bestuursfunctie binnen de vereniging. Peter Geluk blijft aan als voorzitter.

Zie voor de volledige gegevens onze pagina “bestuur”. 

Nieuwe duo-raadsleden

Op 28 april 2010 worden vier duo-raadsleden (ook wel burgerrraadsleden)  voor GBR benoemd in de deelraadvergadering. Het zijn: Erik Nieuwenhuizen, Hans de Groot, Tom de Raaf  en Ron de Goeij
                          
Zij bemannen de deelraadscommissies samen met een deelraadslid van GBR.

Verkiezingen op Penta-GR

Ook op het Pentacollege/Godfried Richter in Rozenburg zijn de leerlingen naar de stembus gegaan.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…… de uitslagen voor de deelgemeente zijn veelbelovend.
GBR maakt zich sterk voor de Rozenburgse jeugd maar deze steun in de rug is fantastisch !!!  

Met toestemming publiceren wij de uitslagen, klik hier….. 

 

Alg Ledenvergadering GBR 22-4

ALGEMENE LEDENVERGADERING GEMEENTEBELANGEN  ROZENBURG

Donderdag 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering van GBR gehouden in het Wapen van Rozenburg, aanvang 20.00 uur

De vergadering is openbaar dus ook niet-leden zijn van harte  welkom,  zij hebben echter geen stemrecht.

In deze vergadering wordt teruggekeken op onze activiteiten in 2009 en geven we een vooruitblik naar 2010. Aan het einde van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan bestuur,  fractie en oud-wethouder Van der Meer.

Tot ziens! 
 

GBR-aanvulling op coalitieprogramma

GBR-vragen en aanvullingen bij presentatie coalitieprogramma

Op donderdagavond 15 april 2010 presenteerde de nieuwe coalitie van de deelgemeente een voorlopig programma . Rozenburgers konden hierop reageren of aanvullingen geven en ook Gemeentebelangen Rozenburg heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Wij hebben het programma beoordeeld en aangegeven wat naar de mening van GBR ontbreekt in het akkoord. lees meer…….

 

Terugblik 2006-2010 in Gemeentekrant

De gemeentekrant van februari 2010 met een terugblik op de activiteiten van 4 jaar coalitie GBR-CDA.

Open met één klik de link voor de Pdf-versie : http://www.rotterdam.nl/DG%20Rozenburg/Document/Gemeentekranten/Gemeentekrant%20februari%202010.pdf