Overstapflap geweigerd door Rdam

De overstapflap krijgt geen goedkeuring van het college van Rotterdam. Hoewel er een besluit door de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente Rozenburg werd genomen stemde wethouder Kriens van Rotterdam hier niet mee in. Heel merkwaardig, onterecht en onheus tegenover de inwoners van Rozenburg vinden de raadsleden van GBR.

Klik hier voor de reactie van GBR

Zie de bijlage voor het collegebesluit van Rotterdam

debat in ‘de buurt’

Donderdagavond 25 februari werd in Cafe De Buurt een debat gehouden tussen vertegenwoordigers van Rotterdamse partijen en daarna tussen de lokale Rozenburgse kopstukken. De VVD organiseerde dit politiek cafe en het was een prima avond. Wel weer veel politiekelingen in de zaal en een geringe opkomst van inwoners maar de pers was volop aanwezig dus er zal wel weer het een en ander te lezen zijn dit weekend. Bijna alle fracties uit Rotterdam waren vertegenwoordigd, t.w.: ChristenUnie,Leefbaar Rotterdam,SP,VVD,GroenLinks,CDA en D66. De Rozenburgse fracties waren GBR, CDA, IPR en VVD.

Van de PvdA (Rotterdam of Rozenburg) was geen vertegenwoordiger aanwezig.

Folder verkiezingen ‘deurtjes’

In het laatste weekend voor de verkiezingen zetten we ons beste beentje nogmaals voor en bezorgen huis-aan-huis onze ‘deurtjesfolder’
lees meer……………..(binnenzijde)
lees meer……………..(omslag)

De tien – Pamela Blok 1

Nummer een op de lijst van GBR , Pamela Blok- van Werkhoven, over ‘Rozenburg blijft Rozenburg’ en het behoud van het dorpse karakter, lees meer …. 

De tien – Marjon McElligott 2

Nummer twee op de lijst van GBR , Marjon McElligott-Wolters, over senioren, aandacht voor de ‘stille’ groep
en vrijwilligers, lees meer ….

Zitting (22-2) Caland bij Raad van State

Op 22 februari 2010 werd om 10.00 uur de zitting gehouden over het beroep dat is ingediend op het verlenen van de Hogere Waarde door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Prorail. Vijf partijen hadden zich aangemeld en gaven via een zgn. pleitnota hun reactie op het tot nu toe gepresenteerde deskundigenonderzoek .

Zie hieronder voor:
               foto’s uit ‘zittingkamer 6’ van de Raad van State
               de pleitnota van Joop Mookhoek en anderen
               bericht uit het AD van 24-2 over de zitting
               
Na de inspraak van de advocaten van de Gemeente Rozenburg en van Ressort Wonen kwamen achtereenvolgens ook Joop Mookhoek en de vertegenwoordigers van Prorail en de Provincie Zuid-Holland aan het woord. Hierna werd door de drie vertegenwoordigers van de Raad van State (waaronder staatsraad Mw. Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie) een aantal zeer kritische vragen gericht aan de vertegenwoordigers van de Provincie en aan Prorail. Na deze vragenrond kon elke inspreker een eindbetoog houden. Om ca. 12.30 uur werd de zitting gesloten met de mededeling dat na 6 weken (of maximaal 12 weken) uitspraak volgt.

GBR-kraam bij de Plusmarkt op 20 febr

De GBR-kraam stond dit weekend bij de Plusmarkt, het was gezellig druk en de gele bodywarmers van de GBR-kadidaten zorgden voor een kleurrijk geheel. Veel bezoekers spraken hun waardering uit voor de zaken die GBR heeft weten te bereiken de afgelopen 4 jaren en spoorden de GBR-ers aan om toch vooral door te gaan voor Rozenburg.

De val van het kabinet Balkenende-4 was ook een hot-item in de gesprekken. Vooral het moment, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en in deze tijd van economische moeilijkheden, werd als hoogst ongelukkig ervaren. Het vertrouwen in de politiek heeft weer een gevoelige knak opgelopen.

Ca. 60 bezoekers vulden het formulier raad-de-raad in met de hoop om de taart te winnen bij een goede voorspelling. Ook werden weer verschillende formulieren voor het jongerenonderzoek ingevuld. Erik Nieuwenhuizen, onze kandidaat nummer 5, organiseert dit onderzoek onder de Rozenburgse jeugd van 9 tot ca. 20 jaar.

Volgende week zaterdag 27 februari staan we op het Raadhuisplein met de gele kraam, we zien u graag!

lijsttrekkersdebat Penta

Op donderdag 18 februari werd in het Penta-college gedebatteerd door de lijsttrekkers van de politieke partijen die de Rozenburgers willen gaan vertegenwoordigen in de deelgemeente. Suzanne Mulder van RTV-Rijnmond leidde het debat. Zij stelde pittige vragen en ook aan  de aanwezige Rozenburgers werd de gelegenheid gegeven om de lijsttrekkers aan de tand te voelen. De zaal werd gevuld door politici, oud-politici en een klein aantal geinteresseerde burgers. De aanwezige lijsttrekkers waren Arie Mol (PvdA), Ria de Sutter (IPR), Jeffrey Kruis (VVD), Frank Schellenboom(CDA) en Pamela Blok (GBR). Na afloop werd nagepraat op de politieke markt, alle partijen kregen de beschikking over een marktkraam om hun standpunten en promotiemateriaal onder de aandacht te brengen.

Commissieweek februari

Verslag commissieweek februari 2010

Keurmerk Veilig Uitgaan
Naar aanleiding van een vraag over de afsluiting ’s avonds in het weekend van de Emmastraat is het voor de gasten van het nieuwe hotel Rozenburg erg lastig om het hotel te bereiken. Het college werkt aan een oplossing.

Uitvoering- en toetsingskader evenementenbeleid
Organisatoren van groot- of kleinschalige evenementen in Rozenburg kunnen binnenkort terecht bij een evenementencoördinator in het gemeentehuis. Hij of zij kan de aanvrager begeleiden bij het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen. Dit voorstel werd positief ontvangen in de commissie en gaat op 11 maart aanstaande als hamerstuk op de agenda naar de laatste raadsvergadering.

Taakverdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) tussen gemeente en deelgemeente
De maaltijdvoorziening voor ouderen is gewijzigd. Na aanlevering worden de maaltijden warm gestoomd in Het Baken en vervolgens thuisbezorgd. Dit blijkt goed te bevallen en zelfs goedkoper te zijn dan het oude systeem. Er wordt nagegaan of de cliënten die van de maaltijdvoorziening gebruik maken een lagere bijdrage kunnen gaan betalen.

Verder is gevraagd of de samenvoeging van Careyn Huishoudelijke Zorg met Nedzorg Flexicare zou kunnen leiden tot het afschaffen van de zorgveiling nu er nog maar drie zorgaanbieders zijn overgebleven van de oorspronkelijke 7. Dit zou geld kunnen besparen voor de deelgemeente. Het antwoord wordt afgewacht.

Vaststelling bestemmingsplan Boulevard II
In de laatste raadsvergadering op 11 maart aanstaande zal het spannend worden of dit bestemmingsplan zal worden goedgekeurd aangezien een aantal commissieleden bedenkingen hebben tegen bouwen op de hoek van de Grote Stern en Koninginnelaan.

3 inwoners-terugblik en verkiezingen

De komende verkiezingen houden veel inwoners bezig. De opheffing van Rozenburg maakt nog steeds reacties los maar ook zaken die in de afgelopen 4 jaar tot stand zijn gekomen zijn het vermelden meer dan waard. GBR sprak met drie inwoners en stelde hen dezelfde vragen. 

Truus van Santen- Varekamp, Henk van Kruining en Joop Mookhoek werkten graag mee en gaven een kritische terugblik.
Klik op de onderstaande links voor de artikelen.

             Truus van Santen- Varekamp over het MFC
             
                                  
                              

           Henk van Kruining over het referendum en de herindeling 
                
   

                  
                             
             Joop Mookhoek over de Calandspoorbrug