De tien – Erik Nieuwenhuizen 5

Erik Nieuwenhuizen, nummer 5 op de lijst van GBR over jeugd en jongeren, speelplaatsen en activiteiten, lees meer

——————————————————————————————————————————————–
Erik roept in De Schakel van 2 februari 2010 jongeren op om mee te doen aan een jongerenpeiling,
Klik hier voor het artikel over de peiling
Klik hier voor de reminder in de Schakel van 9 februari

Klik hier voor het invulformulier om af te geven  /  Klik hier voor het invulformulier om te mailen

De tien – Hans de Groot 6

Hans de Groot, nummer 6 op de lijst van GBR, over gezond leven in een gezond, veilig en schoon Rozenburg, lees meer…..

Info verkiezingen huis aan huis

GBR heeft diverse onderdelen uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 op een handzaam formaat huis-aan-huis in Rozenburg laten verspreiden.
Klik hier om de volledige folder te bekijken of te downloaden (Pdf-formaat).
Klik hier voor de flyer met de 10 speerpunten (Pdf-formaat)

Wilt u de folder thuis ontvangen?
U kunt dit doorgeven op ons emailadres:
[email protected] 
Vermeld a.u.b. uw naam en volledige adres+postcode

U kunt uw verzoek ook melden bij onze fractiesecretaris Johan de Groot, tel: 215648

Jongerenonderzoek GBR 2010

GBR wil samen met jongeren aan de slag en is benieuwd naar jullie wensen en suggesties.


Algemene toelichting en informatie
over het onderz
oek :  klik
hier ………


Kies je invulformulier
:
    (klik op onderstaande links)

1. Invuldocument (Pdf) voor jongerenonderzoek (uitprinten, invullen en afgeven op inleveradres)  :  klik 
hier …….

2. Invuldocument (Word) voor jongerenonderzoek (invullen, opslaan en mailen)                                :  klik hier…….


Schakel van 2 februari 2010 :
oproep van
Erik Nieuwenhuizen aan jongeren om mee te werken aan het onderzoek :  klik hier ………
Klik hier voor de reminder in de Schakel van 9 februari 2010

Wil je een algemene reactie geven op onze actie?
Dat kan hieronder:

De tien – Tom de Raaf 7

Tom de Raaf, nummer 7 op de lijst van GBR, over promotie van Rozenburg, het uitdragen van de goede dingen die we in ons dorp hebben. Lees meer….

Commissieweek januari 2010

Nieuws van GBR: verslag commissieweek januari 2010

Intentieovereenkomst met Careyn en één jaar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Eén jaar na oprichting in Rozenburg werd gerapporteerd over het CJG. Er waren drie maanden nodig op te starten en operationeel te worden. De commissieleden hadden nog veel vragen en ze willen een nieuw en meer uitgebreid rapport waaruit blijkt of de doelstellingen zijn gehaald.
De gemeente Rozenburg en Careijn zijn van plan een overeenkomst te sluiten over diverse bouwprojecten van Careyn, waaronder 15 verzorgunits aan de Juliana van Stolberglaan voor psycho- geriatrische patiënten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) prestatievelden
De bevoegdheden van de nieuwe deelgemeente Rozenburg worden in een volgende commissie besproken. Over de maaltijdvoorziening (Tafeltje Dekje) is de burgemeester nog in onderhandeling met zorgverlener Careyn. Hij hoopt voor 18 maart uitsluitsel te kunnen geven. De folder over het armoedebeleid wordt verspreid en staat inmiddels ook op de website van de gemeente www.rozenburg.nl

De ontwikkeling van het Multi Functioneel Centrum
Het Functioneel Programma van Eisen en het aanbestedingstraject werden besproken. De commissie en de wethouder hebben de vragen over externe veiligheidsrisico’s in ontvangst genomen van de heer Arij Hoogenboom als vertegenwoordiger van wijk ‘De Erven’. In het aanbestedingsvoorstel werden diverse energiebesparende maatregelen beoordeeld. De commissieleden waren eensgezind over het onderzoek naar de toepassing van een grasdak en zonnepanelen voor het MFC.

Rustige jaarwisseling en ijsbaan groot succes
De burgemeester heeft aangegeven, dat de jaarwisseling in Rozenburg zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Het oudejaarsfeest in de tent op de Landtong was wederom een succes. De ijsbaan was ook een groot succes en zal de komende jaren weer aanwezig zijn. De samenwerking tussen ondernemers en gemeente, ondersteund door vele vrijwilligers bleek heel goed te werken.

De tien- Jan Fit 8

Jan Fit, nummer acht op de lijst van GBR,  over winkels, Calandbrug en parkeren.lees meer….

De tien- Ron de Goeij 9

Ron de Goeij op plaats negen van de GBR-lijst over dienstverlening en voorlichting aan inwoners.  lees meer…

De tien- PeterGeluk 10

Peter Geluk nummer tien op de GBR-lijst over scholen en spelen in de wijk. Lees meer…

Team GBR 2010

Het team van GBR voor 2010 (van links naar rechts op de foto) :
 Ron de Goeij (9) -Johan de Groot (3) – Wim van Hulten (4) Tom de Raaf (7) –Paméla Blok (lijsttrekker) -Jan Fit (8)
Hans de Groot (6) – Marjon McElligott (2)-Peter Geluk( 10) – Lenneke van der Meer (30) en Erik Nieuwenhuizen (5)