Wat is Gemeentebelangen Rozenburg?

Gemeentebelangen Rozenburg is een belangenvereniging met als doel 
het behartigen van de belangen van de inwoners van Rozenburg.

Actieve GBR-leden werken dagelijks aan verbetering van het woon- en leefklimaat in en om Rozenburg. Zij bezoeken de inwoners, organiseren informatieavonden en staan met de GBR-informatiekraam op diverse plaatsen in het dorp. Ook houden zij openbare vergaderingen waar elke Rozenburger zijn mening kan geven en/of vragen kan stellen over politiek en over Rozenburgse aangelegenheden.

 • raadsleden altijd aanspreekbaar en bereikbaar
  De fractieleden van Gemeentebelangen behartigen in de deelgemeenteraad en elders de belangen van de Rozenburgers maar er kunnen vragen blijven. Daarom zijn onze raadsleden en burgercommissieleden zowel telefonisch als via e-mail en post te bereiken.
   
 • eigen ombudsbureau
  Gemeentebelangen Rozenburg heeft een eigen Ombudsbureau, waar vragen, problemen en klachten worden behandeld. Het gaat dan in het bijzonder om zaken waar men elders niet of onvoldoende gehoor voor krijgt of bij geholpen wordt.
  Contactpersoon voor het ombudsbureau is Marjon McElligott. Uw vragen per email kunt u richten aan:[email protected] onder vermelding van ‘ombudsbureau’.
   
 • eigen website
  De activiteiten van Gemeentebelangen Rozenburg zijn te volgen via internet. Achtergrondinformatie, het beleidsprogramma van GBR en de actuele informatie betreffende het werk van de deelgemeenteraadsleden is hier te vinden.
   
 • voorbereiding en besluitvorming  in drie stappen (werkgroepen, commissie- en raadsvergaderingen)
  Stap 1:
  De standpunten van GBR worden vooraf voorbereid in de GBR-werkgroepen; geïnteresseerden en specialisten discussiëren mee over de onderwerpen die in de deelraadscommissie aan de orde komen. Zo adviseren zij de deelgemeenteraadsleden en burgercommissieleden over de in te nemen standpunten.

  Stap 2:
  In de deelgemeenteraadscommissies wordt de besluitvorming van de deelgemeenteraad voorbereid. Burgercommissieleden hebben ook zitting in commissievergaderingen en verwoorden samen met de deelgemeenteraadsleden de standpunten van Gemeentebelangen Rozenburg. Burgercommissieleden nemen volledig deel aan de beraadslaging maar hebben geen stemrecht in de deelraad.

  Stap 3:
  In de deelgemeenteraadsvergadering worden de uiteindelijke besluiten genomen. De gekozen raadsleden (4 namens GBR; in totaal zijn er 13 raadsleden in de deelgemeenteraad)  hebben stemrecht en bepalen mee of een voorstel wordt goedgekeurd. De voorbereiding van de deelgemeenteraadsvergadering door GBR is openbaar. Elke Rozenburger wordt van de openbare vergaderingen via de krant op de hoogte gesteld. Iedereen is welkom om vooraf mee te praten of informatie te verkrijgen over de besluiten die door de deelgemeenteraad genomen gaan worden.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.