Laatste begroting zelfstandig Rozenburg

Op 10 november werd de allerlaatste begroting van de zelfstandige gemeente Rozenburg besproken en unaniem goedgekeurd.

Gemeentebelangen keek terug op de afgelopen periode en gaf een vooruitblik onder de noemer: “het afscheid en de glazen bol”.

Het betoog van fractievoorzitter Pamela Blok is hieronder in te zien evenals de ingediende amendementen, de motie en het initiatiefvoorstel.

Algemene beschouwingen GBR gemeentebegroting 2010

Bijlage algemene beschouwingen GBR

Motie monitoring peilbuizen Vinkseweg

Amendement speelplaatsen

Amendement parkeren

Initiatiefvoorstel fietspad Volgerweg

Illustratie aanpassingen fietspad Volgerweg

Het bedrag voor de speelplaatsen is uiteindelijk uitgekomen op 15.000 extra (bovenop de al eerder geaccepteerde verhoging van 25.000 euro), de parkeerplaatsen moesten het met 10.000 euro  extra  ‘doen’. De motie voor de monitoring van de peilbuizen werd unaniem ondersteund en het initiatiefvoorstel wordt (volgens de regels) voorgelegd aan de raadscommissie VROMVV.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *