Commissieweek

Niet alleen stonden er op maandag de gebruikelijk interne vergaderingen op de agenda, maar ook een bestuurlijk overleg met Rotterdam. Diverse onderwerpen werden besproken, maar ook werd er terug gekeken op het bezoek van het college van Rotterdam aan Rozenburg van 13 november.
Niet alleen wordt er geconstateerd dat we iedere keer wat verder op weg zijn in het proces van de herindeling, maar ook dat er nog zoveel gedaan moet worden. Verder had ik maandag een gesprek over de volgende gemeentekrant en bovendien was ’s avonds de commissie sociale zaken, welzijn en onderwijs (SWO). In deze commissie werd de overgang van de Phoenix van het bestuur van Primo naar het bestuur van het BOOR besproken. Dat betekent dat de Phoenix gaat vallen onder het Rotterdamse bestuur voor openbaar onderwijs in plaats van dat van Voorne en Putten.
Dinsdagochtend vroeg begon met een overleg met het Havenbedrijf over het project Landtong. Het bestemmingsplan moet vastgesteld worden en nog steeds is er onvoldoende duidelijkheid over de verhuizing van de hondenschool en de ruitervereniging. Ook de pachten die de verenigingen volgend jaar moeten gaan betalen kwamen aan de orde. Aan het eind van de middag had ik een gezamenlijk overleg met de besturen van de ruitervereniging en de hondenschool om de uitkomsten van het overleg met het Havenbedrijf te bespreken. Alle partijen lijken nu op een oplossing aan te willen sturen. Er wordt verder aan gewerkt. Op dinsdag vierden wij met onze molenaars de 1 miljoenste omwenteling van de molen. Met een feestelijke bijeenkomst in de molen en aansluitend een lunch in het gemeentehuis werd dit moment gemarkeerd.

Op woensdag vertrok ik ’s ochtends in de richting van de Stadsregio om met een aantal burgers de 1575 handtekeningen te overhandigen die verzameld waren voor het behoud van lijn 89. Ook kon ik portefeuillehouder Vervat van de stadsregio een ingelijste motie overhandigen. Deze motie was in de begrotingsraad unaniem aangenomen en draagt het college op alles in het werk te stellen om bus 89 te behouden. We wachten nu op de verdere stappen van de Stadsregio. ’s Avonds vergaderde de commissie VROM onder andere over het MFC, het speelterrein bij de Rank en het bestemmingsplan kern. Een goede vergadering. Op donderdag had ik een overleg met de Rabobank over het project dat de Stichting Beest en Boel Vrienden wil uitvoeren, naar aanleiding van de wedstrijd van de Rabobank die zij gewonnen hebben. Ook sprak ik met de gemeente Rotterdam en de DCMR over het nieuwe bestemmingsplan Botlek. Hierover worden burgers ook nog geïnformeerd. Ik heb aangegeven dat dit misschien via de klankbordgroep kan en anders in een speciale bijeenkomst. Aan het eind van de middag besprak ik hoe we in 2010 met de speellocaties willen omgaan. We gaan inventariseren bij de inwoners wat zij ervan vinden, dus wordt vervolgd!
Op zaterdag bezocht ik nog de intocht van Sinterklaas! Een gezellige, zonnige bijeenkomst. Wie zoet is krijgt lekkers……..! Tot de volgende week! 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.