Laatste begroting zelfstandig Rozenburg

Op 10 november werd de allerlaatste begroting van de zelfstandige gemeente Rozenburg besproken en unaniem goedgekeurd.

Gemeentebelangen keek terug op de afgelopen periode en gaf een vooruitblik onder de noemer: “het afscheid en de glazen bol”.

Het betoog van fractievoorzitter Pamela Blok is hieronder in te zien evenals de ingediende amendementen, de motie en het initiatiefvoorstel.

Algemene beschouwingen GBR gemeentebegroting 2010

Bijlage algemene beschouwingen GBR

Motie monitoring peilbuizen Vinkseweg

Amendement speelplaatsen

Amendement parkeren

Initiatiefvoorstel fietspad Volgerweg

Illustratie aanpassingen fietspad Volgerweg

Het bedrag voor de speelplaatsen is uiteindelijk uitgekomen op 15.000 extra (bovenop de al eerder geaccepteerde verhoging van 25.000 euro), de parkeerplaatsen moesten het met 10.000 euro  extra  ‘doen’. De motie voor de monitoring van de peilbuizen werd unaniem ondersteund en het initiatiefvoorstel wordt (volgens de regels) voorgelegd aan de raadscommissie VROMVV.

Links

Politieke Partijen Rozenburg

pvda_rood-zwart                 Partij van de Arbeid Rozenburg

CDA_PMS361-300dpi               CDA-Rozenburg

 logo ipr                              Inwonerspartij Rozenburg

vvd_logo                       VVD-Rozenburg

————————————————————————————————————-

Overige Links:

logo_nieuwhoogvliet_tekst_klein    Nieuw Hoogvliet

   Hoekse Zaken

     LOB_poster_zonderlijst          Lokaal Onafhankelijk Bernisse

 gemeentebelangen2     Gemeentebelangen Westvoorne

OLP-Brielle Onafhankelijk Lokale Partij Brielle


ONS 
                   Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse


                                                                                  Inwonersbelang Hellevoetsluis


logoibphoogvliet

           IBP Hoogvliet

 

logo dgroz

logorozenburg

Deelgemeente Rozenburg

LogoOSF

OSF

logoPZH

Provincie Zuid-Holland

Logoloco

Locomotie

logo platformlokale partijen

Platform
Lokale
Partijen
Zuid-Holland 

rijnmond_home

Rijnmond.nl

Bestuur

 

Het bestuur van GBR 

Voorzitter:

J.G.W. (Johan) de Groot 
e-mail:  [email protected]

lid:                                                     secretaris:                                              penningmeester:
P.J. (Patty) Lemson                         J.F.J. (Jan) Fit                                        K. (Koenraad) Hovens Greve
                                                           [email protected]

   -patty - kopje                               jan fit                                   koen hovensgreve

lid: 

C. (Cees) Nieuwenhuizen                                            
                                                   

- cees nieuwenhuizen                            

contact via bovenstaande emailadressen van voorzitter en secretaris:     onder vermelding van “bestuur-GBR”

lid worden?  klik hier voor het aanmeldingsformulier

De leden van GBR ontvangen een aantal malen per jaar de GBR-nieuwsbrief met wetenswaardigheden van de fractie en verenigingsnieuws.
 

Wie is wie?

pamela

Voorzitter van de
gebiedscommissie Rozenburg

Paméla (P.Y.J.) Blok-van Werkhoven
Alkenburg 11
3181 SZ Rozenburg-ZH
Tel.: 06-53713360
Email : [email protected]gebiedscommissieleden van GBR:

erik nieuwenhuizen 5Erik Nieuwenhuizen 
E-mail: [email protected]

Rob Oosterlee (info en foto volgen)
E-mail:[email protected]

Tom de Raaf                  
E-mail: [email protected]
tom de raaf 7

Koenraad Hovens Greve (foto en info volgen)
E-mail:[email protected]

Hans de Groot              
E-mail: [email protected]
hans de groot 6

 

IPP EN RAAD VAN STATE

23novMaandag begon met een vrolijke invasie in het gemeentehuis. De derde klas leerlingen van het Penta college kwamen naar het gemeentehuis voor het project “wegwijs op het gemeentehuis”. De hele dag zijn de leerlingen in groepjes bezig om een project te bedenken. ’s Avonds vergaderen de groepjes onder leiding van de burgemeester in een ‘echte’ raadsvergadering over welk project gekozen wordt.  Hiervoor hebben de leerlingen  € 4.500,- ter beschikking om het project uit te voeren. Dit jaar werd er gekozen voor een project om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. De jongeren en ouderen gaan gezamenlijk rappen op teksten van oud-Hollandse liedjes. Ik ben benieuwd hoe het project wordt! Dit was niet het enige wat maandag op de agenda stond, want ook overlegde ik over de voortgang van het MFC, de invulling van de vrijwilligers op de ijsbaan en met onze jurist over de zitting bij de Raad van State op donderdag. Op dinsdag begon de dag met de wekelijkse collegevergadering. In deze vergadering vierden wij het 25-jarig jubileum van één van onze medewerkers. ’s Middags had ik overleg met de schoolbesturen en aan het eind van de middag woonde ik het slaan van de ‘eerste laatste’ paal op de Dalen bij. ’s Avonds volgde nog een commissie VROM, waar een aantal onderwerpen op de agenda stonden als de woningbouw aan de Beertjes en de ontwikkeling van het Raadhuisplein. Op woensdag overlegde ik met een sponsor over de ijsbaan en gaf ik de aftrap voor de plastic inzameling. Hoewel het druilerig weer was, konden we onder toeziend oog van een enorme “plastic hero” op de markt aandacht vragen voor de inzameling van plastic waarvoor alle Rozenburgers in de afgelopen weken een zgn. startpakket thuis hebben gekregen. De donderdag begon met personeelsbijeenkomst over de herindeling waarna ik een brainstormavond met de raad over het gebied “De Nieuwe Schans” voorbereidde. De ochtend sloot ik af met een verkeersoverleg. Daarna vertrok ik in de richting van Den Haag waar ’s middags bij de Raad van State de zaak met betrekking tot het woon zorg complex diende. De uitspraak wordt over 6 weken verwacht, maar de ervaring leert, dat dit weleens langer kan duren. Op vrijdag had ik een overleg over de ijsbaan en ’s avonds had ik een gezellige bijeenkomst met de vrijwilligers van de kinderboerderij. We konden ze eens even in het zonnetje zetten en de gouden klomp uitreiken aan Simon de Regt, die hiermee de kinderboerderij vrijwilliger van het jaar geworden is. Op zaterdag bezocht ik VV Rozenburg, waar ondanks het slechte weer, in ieder geval gevoetbald werd op het kunstgrasveld. Met het bestuur had ik een gesprek over de vereniging, de uitbreiding van de kleedkamer en sport in het algemeen. Een prima bijeenkomst. Daarna begon het weekend! Tot de volgende week!

Actie Bus 89 bij Stadsregio.

Noodzaak behoud Bus 89 wéér onder de aandacht bij de Stadsregio

Er wordt door Rozenburg al jaren actie gevoerd om bus 89 te behouden. Het laatste verzoek is op woensdag 18 november jl. persoonlijk bij de Stadsregio ingediend. De Stadsregio is verantwoordelijk voor het busvervoer in onze regio. Namens de Rozenburgse reizigers zijn door Fanny Zuur en Monique Buitelaar in totaal 1575 handtekeningen overhandigd aan de heer Vervat, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio.

Lees verder…

Ingezonden brief fusie.

Sinds vrijdag 13 november 2009 staat er een bord op de Landtong dat de scheiding tussen Rozenburg en Rotterdam aangeeft. 40 jaar lang was er geen gemeentegrens zichtbaar maar ter gelegenheid van het bezoek van het Rotterdamse college heeft het Rozenburgse nog-net-wel college gemeend wat gemeenschapsgeld over de balk te moeten gooien door dit bord nog even te plaatsen. (noot GBR: dit bleek een solo-actie van de burgemeester te zijn). Op 10 maart 2010 kan het weer worden verwijderd.

Lees verder…

Commissieweek

Niet alleen stonden er op maandag de gebruikelijk interne vergaderingen op de agenda, maar ook een bestuurlijk overleg met Rotterdam. Diverse onderwerpen werden besproken, maar ook werd er terug gekeken op het bezoek van het college van Rotterdam aan Rozenburg van 13 november.
Niet alleen wordt er geconstateerd dat we iedere keer wat verder op weg zijn in het proces van de herindeling, maar ook dat er nog zoveel gedaan moet worden. Verder had ik maandag een gesprek over de volgende gemeentekrant en bovendien was ’s avonds de commissie sociale zaken, welzijn en onderwijs (SWO). In deze commissie werd de overgang van de Phoenix van het bestuur van Primo naar het bestuur van het BOOR besproken. Dat betekent dat de Phoenix gaat vallen onder het Rotterdamse bestuur voor openbaar onderwijs in plaats van dat van Voorne en Putten.
Dinsdagochtend vroeg begon met een overleg met het Havenbedrijf over het project Landtong. Het bestemmingsplan moet vastgesteld worden en nog steeds is er onvoldoende duidelijkheid over de verhuizing van de hondenschool en de ruitervereniging. Ook de pachten die de verenigingen volgend jaar moeten gaan betalen kwamen aan de orde. Aan het eind van de middag had ik een gezamenlijk overleg met de besturen van de ruitervereniging en de hondenschool om de uitkomsten van het overleg met het Havenbedrijf te bespreken. Alle partijen lijken nu op een oplossing aan te willen sturen. Er wordt verder aan gewerkt. Op dinsdag vierden wij met onze molenaars de 1 miljoenste omwenteling van de molen. Met een feestelijke bijeenkomst in de molen en aansluitend een lunch in het gemeentehuis werd dit moment gemarkeerd.

Op woensdag vertrok ik ’s ochtends in de richting van de Stadsregio om met een aantal burgers de 1575 handtekeningen te overhandigen die verzameld waren voor het behoud van lijn 89. Ook kon ik portefeuillehouder Vervat van de stadsregio een ingelijste motie overhandigen. Deze motie was in de begrotingsraad unaniem aangenomen en draagt het college op alles in het werk te stellen om bus 89 te behouden. We wachten nu op de verdere stappen van de Stadsregio. ’s Avonds vergaderde de commissie VROM onder andere over het MFC, het speelterrein bij de Rank en het bestemmingsplan kern. Een goede vergadering. Op donderdag had ik een overleg met de Rabobank over het project dat de Stichting Beest en Boel Vrienden wil uitvoeren, naar aanleiding van de wedstrijd van de Rabobank die zij gewonnen hebben. Ook sprak ik met de gemeente Rotterdam en de DCMR over het nieuwe bestemmingsplan Botlek. Hierover worden burgers ook nog geïnformeerd. Ik heb aangegeven dat dit misschien via de klankbordgroep kan en anders in een speciale bijeenkomst. Aan het eind van de middag besprak ik hoe we in 2010 met de speellocaties willen omgaan. We gaan inventariseren bij de inwoners wat zij ervan vinden, dus wordt vervolgd!
Op zaterdag bezocht ik nog de intocht van Sinterklaas! Een gezellige, zonnige bijeenkomst. Wie zoet is krijgt lekkers……..! Tot de volgende week! 

Ingezonden brief fusie.

Sinds vrijdag 13 november 2009 staat er een bord op de Landtong dat de scheiding tussen Rozenburg en Rotterdam aangeeft. 40 jaar lang was er geen gemeentegrens zichtbaar maar ter gelegenheid van het bezoek van het Rotterdamse college heeft het Rozenburgse nog-net-wel college gemeend wat gemeenschapsgeld over de balk te moeten gooien door dit bord nog even te plaatsen. (noot GBR: dit bleek een solo-actie van de burgemeester te zijn). Op 10 maart 2010 kan het weer worden verwijderd.

Lees verder…