Schans toch open?

Schans blijft waarschijnlijk open, een verantwoorde uitgave?

De Smooksnuivers haalden donderdag jl. opgelucht adem, zij willen graag terug naar De Schans en kregen een meerderheid van de raad (8-7) achter zich. De Schans moet nu open blijven tot het MFC klaar is en het college moet daar geld voor gaan vinden in de gemeentekas. Gemeentebelangen Rozenburg weet dat de Smooksnuivers hun ’honk’ terug willen maar is het niet eens met de manier waarop diverse partijen in de gemeenteraad deze keuze maken. Eerst opdracht geven om andere locaties te zoeken voor de gebruikers van De Schans en vervolgens weer terugkrabbelen en een enorm bedrag uitgeven voor de renovatie.

Het openhouden van de Schans tot er een nieuw MFC is gaat een slordige 400.000 euro’s kosten. GBR vindt 4 ton steken in een gebouw dat over drie jaar gesloopt moet worden een heel slechte besteding van gemeenschapsgeld. De kosten zijn in relatie tot het geringe aantal gebruikers ( waarschijnlijk 2 verenigingen) veel te hoog. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de brandweer het gebouw heeft afgekeurd, de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. GBR heeft aan de politieke partijen die de Schans willen openhouden, gevraagd of ze alternatieven willen heroverwegen. Het antwoord was duidelijk, andere locaties of goedkopere oplossingen zijn onbespreekbaar, alleen De Schans komt in aanmerking en die moet open blijven en gerenoveerd worden. GBR vindt dat er goede alternatieven zijn om te oefenen, twee locaties zijn beschikbaar, de school aan de Elzenlaan komt in november weer vrij en de gymzaal aan de Laan van Nieuw-Blankenburg is beschikbaar. Met een kleiner bedrag dan 4 ton kunnen deze locaties als oefenruimte geschikt gemaakt worden en voor de opvoeringen en feestavonden is “ de Rozet” een prima locatie. UDI en Excelsior maar ook de gemeente maken gebruik van de Rozet voor grote evenementen en bewijzen daarmee dat dat heel goed mogelijk is. Het geld moet nog door B&W gevonden worden, de partijen die ‘De Schans’ open willen houden hebben geen onderbouwing gegeven van de mogelijkheden om dit bedrag te financieren, de algemene reserve ligt voor de hand. GBR betwijfelt of de Provincie en de gemeente Rotterdam akkoord zullen gaan met een onttrekking van 4 ton aan de algemene reserve. Voor elke € 5.000,= die Rozenburg wil uitgeven en die niet is begroot moet namelijk toestemming gevraagd worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.