Verslag commissie september.

WMO/AWBZ en Onderwijshuisvesting

  • De gemeente moet nieuwe maatregelen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) opnemen. Diverse onderdelen uit de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden in 2010 overgeheveld en daarover moeten tijdig besluiten worden genomen. Diverse voorbereidingen van de maatregelen zijn maandagavond besproken door de raadscommissie. De mogelijke aanpassing van de maaltijdvoorziening (Tafeltje dekje) wordt nog verder uitgewerkt en in een volgende vergadering besproken.
  • Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de huisvesting van de diverse scholen in Rozenburg en de kosten die daarmee samenhangen.

Lees verder…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.