Beroepschrift bewoners aan Raad van State.

Algemeen

De aangehaalde argumenten in de ingediende zienswijzen zijn nog onverkort van kracht. Er wordt in het nu voorliggende besluit hogere grenswaarden railverkeerslawaai, op geen enkele manier tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren en de argumenten die worden aangedragen. De overlast van railverkeerslawaai wordt afgedaan als onmogelijk op te lossen en moet als zodanig geaccepteerd worden door bewoners.

Niet de oorzaak van de overlast maar het gevolg van het railverkeer op de Calandbrug wordt als uitgangs- punt genomen. Niet de veroorzaker maar degenen die overlast ondervinden worden door dit besluit getroffen. Door te gaan investeren in woningisolatie wordt de bron van de overlast niet aangepakt, er wordt slechts aan symptoombestrijding gedaan.

Omwille van het economisch belang wordt een keuze gemaakt ten voordele van de verzoeker en wordt voorbij gegaan aan leefomstandigheden, woongenot en gezondheid van betrokken bewoners, waardoor zij langdurig gedupeerd worden.

Onderstaand puntsgewijs onze motivering bij het beroepschrift. Deze motivatie wordt door een aantal mede-indieners ondersteund in de vorm van specifieke uitleg die als bijlagen zijn toegevoegd.

Lees verder…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.