Beroepschrift bewoners aan Raad van State.

Algemeen

De aangehaalde argumenten in de ingediende zienswijzen zijn nog onverkort van kracht. Er wordt in het nu voorliggende besluit hogere grenswaarden railverkeerslawaai, op geen enkele manier tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren en de argumenten die worden aangedragen. De overlast van railverkeerslawaai wordt afgedaan als onmogelijk op te lossen en moet als zodanig geaccepteerd worden door bewoners.

Lees verder…

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.