COMMISSIES EN CONGRESSEN

Een drukke week met allerlei activiteiten. Natuurlijk wordt op maandag de commissie voorbereid. De stukken worden nog eens bekeken en besproken. De laatste ontwikkelingen worden doorgenomen en de laatste antwoorden gegeven. Rond de middag had ik een lunchafspraak bij Ressort wonen in het kader van de ontwikkeling van het zorgcentrum. De meest actuele informatie zoals over de ingediende bezwaren en het aantrekken van een nieuwe apotheek worden doorgenomen. Verder had ik een interview met twee onderzoekers over het regionale groenstructuurplan in het kader van een evaluatie ervan. De Landtong valt binnen deze projecten en ik kon haarfijn aangeven wat ik daar nou allemaal van vind, het mag wel een tikje sneller allemaal! Verder bekeek ik de eerste teksten voor de woningkrant, erg leuk! ’s Avonds woonde ik natuurlijk de commissievergadering bij, waar we de voorzitter van het bestuur van Primo ontvingen. Primo is een stichting openbaar onderwijs en onze basisschool de Phoenix valt hieronder. De voorzitter beantwoordde vragen van de commissie en gaf informatie over de toekomst van het openbaar onderwijs, dat zoals het zich nu laat aanzien in de toekomst onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) zal vallen.
Op dinsdag was de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders en ’s middags woonde ik de conferentie Bakens van Hoop bij, georganiseerd door het Albeda college. In de commissie bestuurlijke zaken van die avond werd de veiligheidsvisie gepresenteerd. Het is een mooi rapport geworden, waar Rozenburg trots op mag zijn! Op woensdag was er vooral veel aandacht voor de voorbereiding van de commissie van die avond. Naar aanleiding van de commissie van dinsdag waren er wat vragen over de Zuidzijde (waar het multi functioneel centrum kan komen) en de externe veiligheid. Samen met de veiligheidsregio werd er gekeken naar de mogelijkheden van de Rivierenlaan en de Zuidzijde om daar ’s avonds de commissie over te kunnen informeren.
Donderdag overlegde ik met het bestuur van de tennisvereniging over het renoveren van de kleedkamers en een uitbreiding van de kantine. ’s Middags woonde ik een symposium bij over het milieu in de regio. Fijnstof en geluidshinder werden daar aangemerkt als problemen van de regio. Volgens mij weten we dat met betrekking tot geluid al jaren!
Op vrijdag woonde ik een zonnige bijeenkomst bij van voorzitters van de vereniging van Rotterdamse deelgemeenten aan de kust van Hoek van Holland. Hier werd gebrainstormd over de toekomst van deze vereniging en de samenwerking van de deelgemeenten met elkaar en omdat regeren vooruit zien is,……..’s Middags legde ik de symbolische eerste steen in de nieuwbouw aan de Maasstraat. Het fantastische weer droeg bij aan het succes van deze bijeenkomst en na afloop was er een hartelijke ontvangst in de plaatselijke pizzeria, één van de aanstaande bewoners van een appartement aan de Maasstraat. Op zaterdag ben ik bij de wielerronde gaan kijken en op zondag had ik helaas nog intensief contact met de politie over de gang van zaken met betrekking tot de afloop van de festiviteiten na de wielerronde. Helaas,…niet omdat het zo erg is op zondag te moeten werken, maar liever had ik gehad dat alles rustig verlopen was, dat heet niet zo mogen zijn, wordt zeker vervolgd.

Tot de volgende week!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.