Hoorzitting herindeling.

Rozenburgers verbazen

ROZENBURG – Hoewel de kans klein is dat de Tweede Kamer tegen de fusie van Rozenburg met Rotterdam stemt, is de stemming zeker nog geen gelopen race. Zo kan worden geconcludeerd uit de hoorzitting die een Tweede Kamerdelegatie gisteren hield in het dorp. ,,Ik pijnig mijn hersens over wat ik mijn fractie zal adviseren,” zei CDA’er Eddy Bilder na afloop.

Lees verder…

HOORZITTING EN MEER ROTTERDAM

Op maandag ontvingen wij de tweede kamer commissie van binnenlandse zaken. Deze commissie hield een hoorzitting in Rozenburg. Voorafgaand aan de hoorzitting lieten wij de commissie Rozenburg zien. Door een zonovergoten dorp reden wij langs al die mooie locaties die Rozenburg kent, de commissie was dan ook zeker enthousiast hierover en sprak hierover in de openbare hoorzitting nog zijn complimenten uit!
Teruggekomen in het gemeentehuis troffen wij een bomvolle raadzaal aan met geïnteresseerden. Diverse insprekers gaven bij de commissie aan waarom naar hun mening de herindeling niet door moest gaan. Alle insprekers hadden al een schriftelijke reactie gestuurd en konden deze tijdens de hoorzitting toelichten. Zelf sprak ik namens het college.
Rond het middaguur werd deze bijeenkomst afgerond.
’s Middags sprak ik nog met het “bestuur openbaar onderwijs Rotterdam” (boor) over onze openbare basisschool “De Phoenix”. Wellicht dat deze in de toekomst onder het “boor” gaat vallen. ’s Avonds toeterde ik de avondvierdaagse weg en daarna had ik, samen met onze fractie, een leuke bijeenkomst in Hoogvliet, waar wij spraken met de lokale partij IBP over hoe het is om lokale partij in een deelgemeente te zijn, kortom, een dag met een hoog Rotterdam gehalte!
Dinsdag begon het vroeg, omdat ik nog voor de wekelijkse vergadering van het college met burgers om tafel zat over de inrichting van het groen in hun directe omgeving. Na de collegevergadering kwamen we met het personeel in de kantine bij elkaar om tijdens een lunchbijeenkomst te praten over de herindeling. Hier was een speciale structuur voor bedacht en het was leuk om te horen waar iedereen zich mee bezig hield. Na de lunch had ik een afspraak over de derde pont. In deze interne vergadering bekeken we de kansen binnen het proces. We blijven dit voorstellen aan de Provincie en de stad Rotterdam. Daarna had ik een bijeenkomst met de directeuren van de basisscholen, dit overleg gaan we weer structureel instellen naast het overleg met de besturen van de basisscholen. Leuk om eens met elkaar van gedachten te wisselen en nuttig om te kijken waar je elkaar kunt versterken.
Woensdag en donderdag had ik vooral intern overleg en las ik mijn achterstand weg. Voorbereiding voor de commissies, de structuurvisie en een aantal lopende zaken en vergeet niet het bijhouden van e-mail en de dagelijkse post!
Vrijdag bezocht ik een bevriend raadslid in Zeeland. Ik was erg nieuwsgierig naar hun aanpak met betrekking tot bijvoorbeeld de WMO, maar ook openbare orde en veiligheid. Met al het toerisme in Zeeland is dat natuurlijk van een hele andere orde dan bij ons, het was schitterend weer en ik had een heerlijk vakantiegevoel! In de loop van de dag bleek dat SBS6 aandacht wilde schenken aan het handhavingsbeleid in Rozenburg. Na wat heen en weer getelefoneer sprak ik af dat ze tweede pinksterdag langs zouden komen om opnames te maken, en zo gebeurde dat op een zonnige pinksterdag!

Brief GBR/CDA aan 2e Kamer commissie.

Geachte heer Van Leiden,

De coalitiefracties van de gemeenteraad van Rozenburg verzoeken u de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kennis te laten nemen van hun bezwaren betreffende de herindeling van Rozenburg en Rotterdam. Wij zijn als coalitiepartijen met 7 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rozenburg en vormen een minderheidscoalitie. De overige partijen zijn met 8 raadsleden vertegenwoordigd. De herindeling van Rozenburg is door de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad bepaald, een stemverdeling van 8 voor en 7 tegen.

Lees verder…

Brief GBR/CDA aan 2e Kamer commissie.

Geachte heer Van Leiden,

De coalitiefracties van de gemeenteraad van Rozenburg verzoeken u de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kennis te laten nemen van hun bezwaren betreffende de herindeling van Rozenburg en Rotterdam. Wij zijn als coalitiepartijen met 7 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rozenburg en vormen een minderheidscoalitie. De overige partijen zijn met 8 raadsleden vertegenwoordigd. De herindeling van Rozenburg is door de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad bepaald, een stemverdeling van 8 voor en 7 tegen.

Lees verder…

VEILIG

De maandag zat helemaal vol met intern overleg over alle projecten in mijn portefeuille. In het kader van de woningbouw begint het erop te lijken dat we de interesse in de kavels aan de Anemonenlaan gaan inventariseren. Dit doen we in een krant die wij regio breed gaan verspreiden over woningbouw in Rozenburg en waarom het leuk wonen is hier. Dinsdagochtend begon de dag al vroeg met overleg over de voorlichting van de gemeente. Niet alleen hebben we inmiddels een uitstekende afdeling communicatie ingericht, maar ook de website aangepast, we geven regelmatig een gemeentekrant uit en wij zijn bezig met een imago verbeteringsproces. Daarnaast wordt binnenkort de huisstijl aangepast in een frisse stijl die past bij de website en de gemeentekrant. Daarna begon de wekelijkse vergadering van B&W. Ook kwamen op deze dag de 3e klas leerlingen van het Penta om een dag een project te doen waarbij ’s avonds tijdens een echte jongerenraadsvergadering een project gekozen wordt om uitgevoerd te worden. Dit jaar werd er een feest gekozen in het kader van de herindeling. ’s Middags gaf ik de aftrap voor de verkeerleerkracht op basisschool de Phoenix aan het Bramenpad in het bijzijn van de leerlingen van de Rozenhorst. Die ochtend was de verkeersleerkracht op de Phoenix gestart en na de zomervakantie start de Rozenhorst met dit project. Niet alleen wordt er door de verkeersleerkracht extra aandacht gegeven aan het verkeersonderwijs, maar tevens wordt gedurende drie jaar de kennis van de leerkracht overgedragen aan leerkrachten van school en vrijwilligers die daarna het geven van verkeerslessen kunnen overnemen. Een om meerdere redenen uitstekend project, mede gefinancierd door de stadsregio Rotterdam!
Woensdag stonden er geen spannende afspraken op de agenda, maar werd er wel hard gewerkt aan de ontvangst van de Tweede Kamer op maandag 25 mei. Ook gedurende het weekend van Hemelvaart werd er nog heel wat werk verzet, vooral om het betoog voor te bereiden dat ik tijdens het bezoek moet uitspreken. Lees hoe dit ging in de volgende week!

Hogere Waarden Calandbrug vastgesteld.

Na een periode van meer dan 6 maanden is er eindelijk een besluit van de Provincie. De heer Bovy contactpersoon bij de Provincie heeft dat meegedeeld, na een aantal mailtjes en telefoontjes van GBR.

Lees verder…

Hogere Waarden Calandbrug vastgesteld.

Hogere waarden Calandbrug (eindelijk) vastgesteld

Na een periode van meer dan 6 maanden is er eindelijk een besluit van de Provincie. De heer Bovy contactpersoon bij de Provincie heeft dat meegedeeld, na een aantal mailtjes en telefoontjes van GBR.

Lees verder…

Openbare fractievergadering.

Bijeenkomst GBR donderdag 7 mei- iedereen welkom

Heeft u vragen over de aankoop van de grond aan de Zuidzijde of de voorgenomen sloop van de Schans? Wilt u meer weten over het werkbezoek van de 2e Kamer aan Rozenburg en de herindeling bij Rotterdam? Dan bent u van harte welkom bij de openbare bijeenkomst van GBR op 7 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Nieuws over herindeling en deelgemeentes:

Op 21 april was mevrouw Baljeu namens Rotterdam in Rozenburg. Zij gaf toelichting op de nieuwe plannen voor de Rotterdamse deelgemeentes die per maart 2010 moeten ingaan. De wilde plannen die met veel bombarie werden aangekondigd zijn bijna allemaal teruggedraaid. Voor veel deelgemeentes misschien een meevaller maar voor de toekomstige deelgemeente Rozenburg verandert er ten opzichte van de eerdere plannen niet veel. Veel geschreeuw en weinig wol dus.

Meer dan het stellen van wat technische vragen bleef er niet over voor de raadsleden van GBR. De herindeling van Rozenburg is immers niet door de wethouder van Rotterdam bepaald, zij kan hierop niet worden aangesproken. De Rozenburgse raadsleden die wel verantwoordelijk zijn voor de aansluiting bij Rotterdam blonken overigens niet uit in kennis van de deelgemeentelijke bevoegdheden maar dat terzijde.

Volgens de (voormalig) wethouder van Rotterdam kan Rozenburg op de toezeggingen uit Rotterdam blijven rekenen. GBR heeft hier altijd vraagtekens bij gezet. De toezegging van een wethouder is geldig zolang hij of zij het zittende college vertegenwoordigt en elk nieuw stadsbestuur kan de regels naar believen aanpassen. Een van de grootste bezwaren die GBR heeft op de herindeling betreft het verlies van verantwoordelijkheden. Wij zijn ervan uitgegaan dat Rozenburg als deelgemeente 66% verliest van de huidige bevoegdheden maar volgens mw. Baljeu is dat zelfs 80%! We verliezen bevoegdheden en alles wordt duurder. Het is ons nog steeds een raadsel: wat wordt Rozenburg beter van deze fusie?

Tijdens het werkbezoek van de 2eKamerleden op 25 mei a.s. zal deze vraag ongetwijfeld aan de orde komen. Uw reactie op de herindeling en een eventueel verzoek om in te spreken (niet individueel maar altijd namens een groepering) moet vóór 8 mei binnen zijn bij: de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ir. G.F.C. van Leiden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag of via E-mail: [email protected]

Als u niet aanwezig kunt zijn op 7 mei, maar toch uw vragen aan GBR wilt voorleggen, kunt u ons bereiken op tel.nr.: 215648 (fractiesecretaris Johan de Groot), op tel.nr.:213055 (fractievoorzitter Paméla Blok) of op ons e-mailadres: [email protected]

Gemeentebelangen Rozenburg

www.gbrozenburg.nl