110 JAAR JONG, WIE KAN DAT ZEGGEN?

Dinsdag 14 april
Na een lang paasweekend begon ik op dinsdag weer vroeg om nog voor de collegevergadering te kunnen overleggen over een bezwarenprocedure. Om 10.00 uur startte het college met een evaluatie van de laatste bewonersavond met het bureau RDH. We hadden op deze laatste avond een andere invulling dan op de avonden ervoor, presentaties van de collegeleden en geen stemkastjes en de fractievoorzitters die een panel vormden. Bovendien was de opkomst lager dan op de eerder gehouden avonden. Toch vonden wij wel dat het doel bereikt is. Alle inwoners die informatie wilden hebben, hebben deze uiteindelijk gekregen. ’s Middags overlegde ik over de voortgang van het project de Schans. In juni wil ik in de gemeentekrant hierover voorlichting geven. Daarna had ik bestuurlijk overleg met de DCMR. Het financieel tekort van de DCMR stond centraal, inmiddels is hier onderzoek naar gedaan en verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd.
Woensdag 15 april
Overleg over het woon zorg centrum. Helaas ligt er een bezwaar bij de Raad van State over deze zaak. We moeten dus afwachten hoe snel dit afgehandeld wordt. Natuurlijk spraken wij ook over het ontwerp, het parkeren bij deze locatie en andere aspecten. De voorbereidingen gaan natuurlijk door.
’s Avonds bezocht ik de werkgroep van Gemeentebelangen en bespraken we daar een aantal ontwikkelingen. De commissies passeerden de revue, maar ook de herindeling en de aankomende verkiezingen.
Donderdag 16 april
Een goed begin van de dag. Werkontbijt in het Kasteel van Rhoon om met de portefeuillehouders ‘wonen’ van de Stadsregio van gedachten te wisselen over het aanbodmodel van de woningmarkt. Interessant om eens van iedereen te horen hoe daar tegenaan gekeken wordt. Moeten we potentiële huurders nou heel strak begeleiden, of zit daar een eigen verantwoordelijkheid in? Terug op het gemeentehuis stond er een verkeersoverleg met de politie op de agenda. Tal van zaken (van stopstreep tot bekeuring) stonden op de agenda.
’s Middags was er een overleg met de verkeersonderneming over de 3e pont en de verbindingen over water tussen Rozenburg en Rotterdam. Momenteel wordt hier een studie naar gedaan en wij wachten vol spanning op de uitslag hiervan! Aan het eind van de middag sprak ik met mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen een vergunning. Goed om even persoonlijk van gedachten hierover te wisselen.  
Zaterdag 18 april
Het college kreeg al op de nieuwjaarsreceptie kaarten voor deze feestelijke avond, waar UDI zijn 110-jarig bestaan vierde. Met als hoofdgast Danny de Munk kregen we een muzikale avond aangeboden met tal van enthousiast gespeelde stukken en natuurlijk de aanstekelijke zang van Danny de Munk. Deze uitstekend verzorgde avond is een kroon op het werk van UDI. Wat zijn er toch veel Rozenburgers betrokken in ons verenigingsleven, actief of als vrijwilliger! We mogen er trots op zijn!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.