Lees en huiver-schans

11 mei tot en met 17 mei
Deze week besprak ik intern de nog openstaande budgetten en kredieten. Naast het feit dat ik kijk naar het proces en tempo van projecten, kijk ik ook naar het verloop van de begroting. Wordt al het geld wel uitgegeven en lopen we daarmee wel op schema? Aan het geld zijn natuurlijk plannen gekoppeld en die moeten uitgevoerd worden! Op dinsdag lunchte het college met de raad van commissarissen van Ressort Wonen. Leuk om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de lopende projecten en de toekomstplannen. Natuurlijk ook goed in het licht van de herindeling, wat op dit moment zijn schaduw werpt over alle activiteiten van de gemeente. Met de collega’s verkeer en vervoer van Voorne Putten vergaderde ik over alle onderwerpen die hiermee te maken hebben. Van verbouwing van de A15 tot en met de aanleg van een nieuwe oeververbinding, alles wordt hier besproken. Met de initiatiefgroep “Hart van Rozenburg” spraken we over de plannen voor het Raadhuisplein. Hier ligt nu een stedenbouwkundig plan voor dat wij in juni aan de commissie presenteren. Verder was er bestuurlijk overleg met Ressort wonen, groenoverleg over alle projecten, een gesprek met de voorzitter van de Stichting Beest en Boel en een gesprek met het gehandicaptenplatform over de vervoermogelijkheden vanuit Rozenburg.
Voorafgaande aan de raadsvergadering van de 14e kwam de werkgroep herindeling bij elkaar en besprak het plan van aanpak voor de herindeling en het aanstaand bezoek van de commissie van de Tweede Kamer. Daarna was de raadsvergadering waarover het Algemeen Dagblad het volgende schreef:

Door EVELYN DE RUYTER
ROZENBURG – Verenigingsgebouw De Nieuwe Schans wordt voorlopig toch niet gesloopt. De Rozenburgse oppositie blokkeert dit. Het gevolg is dat woningbouw – een wens van de gemeente – er even niet in zit en dat de gemeente diep in de buidel moet tasten om verloedering, vandalisme, kraak en brandstichting te voorkomen.

PvdA, ChristenUnie, RND en VVD willen het gebouw openhouden tot het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp klaar is. Dat staat er in het gunstigste geval over drie jaar. Maar als het tegen zit, over zes jaar.

Vanuit de vijf verenigingen die eruit moesten – waaronder muziekvereniging UDI – is niet eens zoveel verweer gekomen. Diverse van hen huizen nu in de Ontmoetingskerk en het is niet waarschijnlijk dat ze terugkeren. De oppositie hikt aan tegen veranderingen op de plek en weigert niet alleen twee ton te betalen voor de sloop, maar verwerpt ook het gevraagde krediet van acht ton voor het maken van een inrichtingsplan. Het gaat ze allemaal te snel. PvdA’er Arie Mol: ,,We moeten daar nog goed over van gedachten wisselen.” Haye Hoving (CU) trekt een vergelijk met een hoge snelheidslijn waarvan nog niet alle rails zijn gelegd. ,,Wij willen eerst nog even boemelen.”

“Een boemeltrein is het slechtste signaal dat je als gemeente kunt geven,” vindt burgemeester Jaap Wolf. Open houden van het dertig jaar oude pand is duur, waarschuwt hij. ,,Er zijn dure voorzieningen nodig en de beveiliging van het lege gebouw kost ook veel geld. Het pand is slooprijp, het moet gewoon weg.”

Wethouder Lenneke van der Meer dreigt zelfs met vertrek: “Deze wethouder werkt niet mee aan een boemeltrein.” Zij noemt de ommezwaai ‘krankzinnig’.

De oppositie reageerde eerst positief op het plan en de raad trok eerder geld uit voor de tijdelijke verhuizing van verenigingen. Het college vreest nu eindeloze procedures omdat het op de status van deelgemeente afstevenende Rozenburg voor elk krediet goedkeuring moet vragen van Rotterdam en de provincie.

Dit stukje geeft duidelijk aan hoe bizar deze raadsvergadering is verlopen. GBR wil het beste voor het dorp. Daar hoort bij dat je nieuwe ontwikkelingen aan durft te gaan. Wij zijn er klaar voor, nu de oppositie nog!

Na de woelige vergadering op donderdag woonde ik op vrijdag nog een stuurgroep Landtong bij. We willen dit jaar nog het bestemmingsplan Landtong vaststellen en daarover werd in deze vergadering gesproken. Daarnaast bezocht ik zaterdag de korfbalvereniging Vanonta in het kader van het “Rondje langs de velden”. Hier valt op dat de kantine wel in zeer slechte staat is. Dus: wordt vervolgd! Tot slot opende ik de feestelijke activiteiten bij hondenschool WAF op de Landtong in het kader van hun
12 ½ jarig bestaan. Samen met mijn hond Max sprak ik de ruim 40 geleiders en honden toe en opende de zeskamp.

4 mei tot en met 10 mei
Op 4 mei woonde ik natuurlijk de jaarlijkse dodenherdenking bij, maar de werkweek begon later die week. Zo reikte ik op het Penta College posters uit waarop wij rapteksten hebben gezet die door de kinderen zelf geschreven waren in het kader van de Week Nederland Schoon. Leuk dat er nu in school een blijvende herinnering hangt aan deze actie. Ik sprak ook met bewoners van de Den Uijlboulevard over de speeltuin aan de Bakboord. Begrijpelijk zijn deze mensen behoorlijk geschrokken door de brand aan de schutting. Het was goed om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontstane situatie. We hebben aangegeven dat wij in ieder geval vinden dat er een goed alternatief moet komen. De bewoners kwamen met suggesties voor locaties, die wij zeker onderzoeken. Vrijdagavond woonde ik een feest bij ter ere van het huwelijk van één van onze medewerkers, op een prachtige locatie aan zee feliciteerden wij het paar van harte!

27 april tot en met 3 mei
Een gedeeltelijk vrije week met toch nog een aantal activiteiten zoals de wekelijkse collegevergadering en natuurlijk de viering van Koninginnedag, die zo zonnig begon en zo treurig afliep en iedereen in verbijstering achterliet. Ook spraken wij met bewoners van Bakboord die ontstemd waren over het verwijderen van de speeltuin, die wij vanwege veiligheidsoverwegingen weg moesten halen, de brand die uitbrak in de tuin naast de speeltuin was hier de aanleiding voor en de bekende druppel. Door mysterieuze omstandigheden werd de brief die wij daarover aan de bewoners wilden sturen een dag later bezorgd dan de bedoeling was. Helaas ontstond hierdoor veel commotie en kreeg de burgemeester handtekeningen aangeboden van de omwonenden, in goed overleg willen we voor de zomer een alternatief bieden.

20 april tot en met 26 april
Deze week begon met veel vergaderen, ook een aantal groenprojecten kregen de aandacht. De uitvoering van het groenstructuurplan loopt goed op schema, het is vooral zaak om goed te blijven communiceren met de bewoners in zo’n gebied, momenteel wordt er gewerkt in de Waalstraat en de Vogelbuurt. Een lunchafspraak met de accountant stond deze week op de agenda om te praten over het rapport dat in de maak is over de peuterspeelzaal. De bedoeling is om dit voor de zomer in de commissie te behandelen. Deze week was ook de week van de commissies ter voorbereiding van de raad van 14 mei. In de commissie werd vooral gesproken over een krediet om de Schans te slopen en de rest van het gebied te ontwikkelen. De commissie was in meerderheid positief over het voorstel,……zie vooral het vervolg op 14 mei! Ook sprak ik met een externe adviseur over de exploitatie en beheer van een nieuw te bouwen MFC. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht. Groen

Met de bevoegd opsporingsambtenaar van de gemeente sprak ik over de hondenoverlast in Rozenburg en hoe dit te verhelpen is. We proberen een publieksactie uit te gaan voeren, zodat alle hondenbezitters weer weten wat ook al weer de bedoeling was. Ook VV Rozenburg ontving ik deze week om een volgende stap te zetten op weg naar de renovatie van vooral de kleedkamers. Meerdere sportverenigingen hebben behoefte aan renovatie en momenteel wordt dit geïnventariseerd. Daarna kijken we hoe we dit financieel kunnen regelen. Ik opende de bijeenkomst over de OV-chipcard in de Ontmoeting en ik nam onder toeziend oog van zo’n 50 enthousiaste hoveniers in de dop, de kindertuintjes in gebruik. Hiervoor was het prachtig weer en wat ziet het nieuwe complex er prachtig uit, zie de foto waar ik samen met Pleun Buis geconcentreerd een zonnebloemzaadje plant, ik ben benieuwd hoe groot hij wordt!
Verder sprak ik deze week met Domeinen over de gronden aan de Boulevard. Binnenkort is het eindelijk zover dat we daadwerkelijk kunnen starten met zoeken naar partijen die daar de bouw voor hun rekening kunnen nemen. Ook had ik stuurgroep over de Wilgentuinen en de zwembadlocatie omdat wij natuurlijk door moeten met de ontwikkeling op deze locaties. Vrijdagavond woonde ik een prachtig concert bij van Canticum Novum in de Ontmoeting. Het was een sfeervol concert waarbij dan weer de enorm mooie akoestiek van de Ontmoeting zo goed tot zijn recht komt.

Werkbezoek 2e kamer aan Rozenburg.

Kamerleden komen eind mei naar Rozenburg voor werkbezoek en hoorzitting!

De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 16 april jl. besloten om naar aanleiding van de voorgenomen herindeling van Rozenburg een werkbezoek te brengen aan het gebied.

Wim van Hulten en Paméla Blok waren aanwezig bij deze vergadering en hebben de discussie aangehoord. Zij zijn blij met de beslissing van de Tweede Kamerleden. Naar aanleiding van diverse brieven die de Kamerleden ontvingen zijn er vraagtekens gerezen over de bijzondere procedure en over het afwijken van de wet Arhi.

Het werkbezoek zal naar verwachting gecombineerd worden met een hoorzitting. Burgers en belangengroeperingen kunnen eind mei hun mening over de gang van zaken aan de Kamerleden duidelijk maken. Zodra er meer bekend is zullen wij dit publiceren.

Lees verder…

Werkbezoek 2e kamer aan Rozenburg.

Kamerleden komen eind mei naar Rozenburg voor werkbezoek en hoorzitting!

De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 16 april jl. besloten om naar aanleiding van de voorgenomen herindeling van Rozenburg een werkbezoek te brengen aan het gebied.

Wim van Hulten en Paméla Blok waren aanwezig bij deze vergadering en hebben de discussie aangehoord. Zij zijn blij met de beslissing van de Tweede Kamerleden. Naar aanleiding van diverse brieven die de Kamerleden ontvingen zijn er vraagtekens gerezen over de bijzondere procedure en over het afwijken van de wet Arhi.

Het werkbezoek zal naar verwachting gecombineerd worden met een hoorzitting. Burgers en belangengroeperingen kunnen eind mei hun mening over de gang van zaken aan de Kamerleden duidelijk maken. Zodra er meer bekend is zullen wij dit publiceren.

Lees verder…

110 JAAR JONG, WIE KAN DAT ZEGGEN?

Dinsdag 14 april
Na een lang paasweekend begon ik op dinsdag weer vroeg om nog voor de collegevergadering te kunnen overleggen over een bezwarenprocedure. Om 10.00 uur startte het college met een evaluatie van de laatste bewonersavond met het bureau RDH. We hadden op deze laatste avond een andere invulling dan op de avonden ervoor, presentaties van de collegeleden en geen stemkastjes en de fractievoorzitters die een panel vormden. Bovendien was de opkomst lager dan op de eerder gehouden avonden. Toch vonden wij wel dat het doel bereikt is. Alle inwoners die informatie wilden hebben, hebben deze uiteindelijk gekregen. ’s Middags overlegde ik over de voortgang van het project de Schans. In juni wil ik in de gemeentekrant hierover voorlichting geven. Daarna had ik bestuurlijk overleg met de DCMR. Het financieel tekort van de DCMR stond centraal, inmiddels is hier onderzoek naar gedaan en verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd.
Woensdag 15 april
Overleg over het woon zorg centrum. Helaas ligt er een bezwaar bij de Raad van State over deze zaak. We moeten dus afwachten hoe snel dit afgehandeld wordt. Natuurlijk spraken wij ook over het ontwerp, het parkeren bij deze locatie en andere aspecten. De voorbereidingen gaan natuurlijk door.
’s Avonds bezocht ik de werkgroep van Gemeentebelangen en bespraken we daar een aantal ontwikkelingen. De commissies passeerden de revue, maar ook de herindeling en de aankomende verkiezingen.
Donderdag 16 april
Een goed begin van de dag. Werkontbijt in het Kasteel van Rhoon om met de portefeuillehouders ‘wonen’ van de Stadsregio van gedachten te wisselen over het aanbodmodel van de woningmarkt. Interessant om eens van iedereen te horen hoe daar tegenaan gekeken wordt. Moeten we potentiële huurders nou heel strak begeleiden, of zit daar een eigen verantwoordelijkheid in? Terug op het gemeentehuis stond er een verkeersoverleg met de politie op de agenda. Tal van zaken (van stopstreep tot bekeuring) stonden op de agenda.
’s Middags was er een overleg met de verkeersonderneming over de 3e pont en de verbindingen over water tussen Rozenburg en Rotterdam. Momenteel wordt hier een studie naar gedaan en wij wachten vol spanning op de uitslag hiervan! Aan het eind van de middag sprak ik met mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen een vergunning. Goed om even persoonlijk van gedachten hierover te wisselen.  
Zaterdag 18 april
Het college kreeg al op de nieuwjaarsreceptie kaarten voor deze feestelijke avond, waar UDI zijn 110-jarig bestaan vierde. Met als hoofdgast Danny de Munk kregen we een muzikale avond aangeboden met tal van enthousiast gespeelde stukken en natuurlijk de aanstekelijke zang van Danny de Munk. Deze uitstekend verzorgde avond is een kroon op het werk van UDI. Wat zijn er toch veel Rozenburgers betrokken in ons verenigingsleven, actief of als vrijwilliger! We mogen er trots op zijn!

Tussenstand actie pont aan Connexxion.

Op maandag 6 april verzamelden de raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg in 4 uur tijd meer dan 1000 handtekeningen bij de pont op de veerstoep in Rozenburg. De reizigers krijgen al maanden ‘het heen en weer’

van de slecht functionerende veerdienst. De actie was vooraf aangekondigd en reizigers zetten spontaan hun krabbel. Een aantal vaste gebruikers van de pont had zelfs al een stapeltje steunbetuigingen ingezameld.

Aan de vertegenwoordiger van Connexxion Water is op 7 april een tussenstand van de actie overhandigd. Het eindresultaat wordt samen met alle klachten en suggesties aan de Provincie Zuid- Holland en aan Connexxion Water gepresenteerd.

Lees verder…

Actie PONT- algemeen.

De problemen bij de pont zijn al lange tijd bron van ergernis voor de gebruikers. Ook bij calamiteiten is de inzet van de pont niet gegarandeerd.

DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEERDIENST TUSSEN ROZENBURG EN MAASSLUIS EN HEEFT CONNEXXION WATER ALS VERVOERDER AANGESTELD.

Maar de veerdienst functioneert bar slecht. De Provincie Zuid-Holland en Connexxion zijn

hier meerdere malen op gewezen o.a. door de gemeente Rozenburg. DIT HEEFT NOG STEEDS GEEN RESULTAAT OPGELEVERD ! !

Lees verder…

OPNIEUW IN DIT THEATER, ……..DE PONT!

Maandag 6 april, handtekeningen voor het ontbijt!
Op maandag 6 april begon mijn vrije dag al vroeg (u leest het goed). Om 07.00 uur stond ik bij de pont om samen met de fractie handtekeningen in te zamelen onder het motto: “Krijgt u ook het heen en weer van de pont?” Erg leuk waren de reacties van de reizigers. Veel hadden het al in de krant gelezen en plaatsten rap hun handtekening. Connexxion had die maandag zelf ook een actie in het kader van het feit dat de spitspont weer in de vaart was. Iedere reiziger kreeg een appel en een uitnodiging voor de open dag. Natuurlijk werden wij door Connexxion ook op een appeltje getrakteerd en bovendien kregen we een warm kopje thee, en dat ging er wel in op deze koude dag!
Dinsdag 7 april, hoe vat je dat nou samen?
De dag begon vroeg met een bezoek van een burger die een verzoek heeft gedaan voor een gehandicaptenparkeerplaats met extra ruimte en waar bezwaar tegen is gemaakt. Daarna startte om 09.00 uur de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders. De notulen van deze vergaderingen kunt u trouwens op de vernieuwde website, www.rozenburg.nl lezen! Tussen de middag ontving ik samen met de burgemeester een burger die een urgentieverklaring heeft ingediend voor een woning. De zorg van de burger voor deze toewijzing stond centraal in dit gesprek. Daarna ontving ik Connexxion water, de fractie van Gemeentebelangen kwam de ingezamelde handtekeningen aanbieden, het waren er inmiddels 1009 en er komen er nog meer. Het werd een vrolijke bijeenkomst, ondanks de kritiek op de pont. Ook de provincie krijgt de handtekeningen nog. Hierna sprak ik met de directeur van de Phoenix, Joke Breekveldt, ik sprak met haar over basisonderwijs en de Phoenix. Leuk gesprek met een aantal goede tips voor de wethouderJ.       
Woensdag 8 april, fileleed en meer
’s Ochtends was er in Rozenburg een bijeenkomst met de bestuurlijke kamer verkeer en vervoer van Voorne-Putten-Rozenburg van de Stadsregio. We spraken over de onderwerpen die in de Stadsregio aan de orde zijn en vooral dit keer over de verkeersonderneming en de verbreding van de A15. Er bestaan grote zorgen over de bereikbaarheid van dit gebied, zeker wanneer dadelijk de A15 verbouwd wordt. Rozenburg heeft de pont als extra vervoersmogelijkheid aangeboden. Het was deze dag dubbel fileleed, zelf kwam ik aan het eind van de middag volledig vast te staan, waardoor ik een bezoek aan “De Zeehond” niet kon afleggen, maar hier gaan we natuurlijk in de herhaling! 
Donderdag 9 april, paaslunch
De laatste dag vlak voor het paasweekend werd nuttig besteed door om 08.00 uur te starten met een groenoverleg. In dit overleg was ook een bezoek van bewoners gepland die gevraagd hebben een boom te kappen die wij eigenlijk niet willen kappen. We gaan nu wel kijken of we de boom kunnen snoeien, de bewoners hebben erg veel last van de boom! Na de gezellige en goed verzorgde paaslunch verdiepte ik mij nog in de Jeugdland financiën van 2008, bekeek ik een eerste schetsontwerp voor het Raadhuisplein (spannend!), waar wij binnenkort met betrokkenen over gaan praten en reikte ik de prijzen uit aan de kinderen die de leukste foto hadden gemaakt in het kader van “Rozenburg Schoon”. Veel kinderen hebben meegedaan (zo’n 125!!) en het was een feestelijke bijeenkomst. Eén van de winnaars, een groepje meiden, heeft de prijs afgestaan aan het goede doel, de stichting Luma www.lumahelpt.nl erg leuk!