Openbare fractievergadering 19-3: voor alle vragen over de herindeling.

Openbare fractievergadering GBR donderdag 19 maart

raadsvergadering en herindeling

Heeft u vragen over de herindeling bij Rotterdam of over de raadsagenda van 26 maart (zie ook gemeenteberichten)? Bij de openbare fractievergadering van GBR op 19 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis staat de deur voor iedereen open. Een aantal Rozenburgers heeft zich gemeld bij GBR met vragen over mogelijke vervolgacties op het herindelingsbesluit, wij zullen dit ook aan de orde stellen.

Stand van zaken herindeling:

Het wetsvoorstel voor de herindeling is voor advies toegezonden aan de Raad van State. Zodra de Raad van State advies op het wetsontwerp heeft gegeven, wordt het aangeboden voor parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De data van behandeling staan nog niet vast maar de Tweede Kamer zal het waarschijnlijk voor het zomerreces behandelen, de Eerste Kamer zal het dan na het zomerreces behandelen.

Nieuws over deelgemeenten:

Op 10 en 11 maart jl. zijn in Domburg alle Rotterdamse deelgemeentes in discussie gegaan met burgemeester en wethouders van Rotterdam over de aanpassingen die per maart 2010 moeten ingaan in bestuurlijk Rotterdam. Rozenburg was daarbij ook uitgenodigd. Namens de gemeenteraad van Rozenburg waren Paméla Blok (GBR) en Arie Mol (PvdA) aanwezig om de discussie te beluisteren. Er werd vooral over bevoegdheden van de deelgemeentebesturen gesproken en de betrouwbaarheid van onderlinge afspraken. Het college van Rotterdam komt nog voor de zomervakantie 2009 met voorstellen naar de gemeenteraad. Dan zal ook blijken of er geluisterd is naar de inbreng van de deelgemeentes en in hoeverre Rozenburg op de toezeggingen uit Rotterdam kan rekenen.

Als u niet aanwezig kunt zijn op 19 maart, maar toch uw vragen aan de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg wilt voorleggen, kunt u ons bereiken op tel.nr.: 215648 (fractiesecretaris Johan de Groot) en op tel.nr.:213055 (fractievoorzitter Paméla Blok) of op ons e-mailadres: [email protected]

Gemeentebelangen Rozenburg

www.gbrozenburg.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.