ROTTERDAMS BEZOEK

Op maandag 30 maart had ik een gesprek met de voorzitter van de stichting Beest en Boel. De stichting Beest en Boel is actief op de kinderboerderij en ondersteunt het werk van onze medewerkers op de kinderboerderij met fondsenwerving en vrijwilligers. De stichting heeft een grote gift van de Rabobank gekregen en gaat daarmee een fantastische “voetje van de vloer” op de kinderboerderij realiseren.
Ook sprak ik over ons beleid met betrekking tot onkruidbestrijding, we zijn aan het onderzoeken, wat wel kan en wat niet en hoe zich dit verhoudt tot het Rotterdamse beleid.
’s Avonds woonde ik de ledenvergadering van de Sportraad bij, hier gaven we een toelichting op de acties die wij willen gaan inzetten in verband met het Nationaal Actieplan voor Sport en Beweging.
De vergadering van de Sportraad valt middenin de periode waarin ik bezoeken afleg aan de verschillende sportverenigingen. Leuke bezoeken bij enthousiaste verenigingen, die een stukje inzicht geven in de praktische gang van zaken bij de verenigingen. Op woensdag bereidde ik het werkbezoek voor van wethouder Karakus van Rotterdam aan Rozenburg.
Het bezoek op donderdag bestond uit een deel vergadering en een deel rondleiding door Rozenburg. In het kader van de herindeling lieten wij hem onze zonovergoten woningbouwlocaties zien en spraken wij over de Rozenburgse plannen, mogelijkheden en onmogelijkheden. ’s Middags sloeg ik de (symbolische) eerste paal voor de Wilgentuinen. Bij een gastvrije Volkstuinvereniging werden wij ontvangen en na de officiële handeling, waar je als wethouder toch altijd weer in de laarsjes moet met witte jas en charmante helm, dronken wij gezellig een drankje op het terras en mocht ik voor de nieuwe wijk een extra gift voor een in te richten speellocatie ontvangen van de ontwikkelaar ABB.
Op vrijdag had ik nog een afspraak met een burger, waarna het weekend kon beginnen! Tot de volgende week!

Actie 2e-Kamer herindeling Rozenburg.

REFERENDUM DOOR DE NEUS GEBOORD?
Rozenburger toch gehoord! Stevig signaal aan Tweede Kamer

Nog voor de zomervakantie zal de Tweede Kamer zich buigen over de herindeling van Rozenburg. De wet zal daarvoor zelfs moeten worden aangepast. Gemeentebelangen Rozenburg wil alle Tweede Kamerleden laten weten wat de Rozenburgers van deze herindeling vinden. Door 120 Rozenburgers is officieel bezwaar gemaakt en bij de
GBR-kraam zijn zaterdag 28 maart al ca. 100 steunbetuigingen ingevuld.

De raadsleden van GBR denken dat veel meer Rozenburgers hun mening kenbaar willen maken en een duidelijk signaal aan de Tweede Kamer willen afgeven. Wij willen dat signaal voor u organiseren. Bent u het daar mee eens?

Kopieer dan het vragenformulier naar uw computer, print het uit en vul het in. Geef het daarna af op een van de aangegeven adressen.

(Alkenburg 11, De Noordbank 3, Van Ostadelaan 6, Meeuwensingel 43, De Bieslook 21, Kievitenburg 1)

GBR-raadsleden: Paméla Blok, Jan Fit, Johan de Groot, Marjon McElligott, Wim van Hulten.

Actie 2e-Kamer herindeling Rozenburg.

REFERENDUM DOOR DE NEUS GEBOORD?
Rozenburger toch gehoord! Stevig signaal aan Tweede Kamer

Nog voor de zomervakantie zal de Tweede Kamer zich buigen over de herindeling van Rozenburg. De wet zal daarvoor zelfs moeten worden aangepast. Gemeentebelangen Rozenburg wil alle Tweede Kamerleden laten weten wat de Rozenburgers van deze herindeling vinden. Door 120 Rozenburgers is officieel bezwaar gemaakt en bij de
GBR-kraam zijn zaterdag 28 maart al ca. 100 steunbetuigingen ingevuld.

De raadsleden van GBR denken dat veel meer Rozenburgers hun mening kenbaar willen maken en een duidelijk signaal aan de Tweede Kamer willen afgeven. Wij willen dat signaal voor u organiseren. Bent u het daar mee eens?

Kopieer dan het vragenformulier naar uw computer, print het uit en vul het in. Geef het daarna af op een van de aangegeven adressen.

(Alkenburg 11, De Noordbank 3, Van Ostadelaan 6, Meeuwensingel 43, De Bieslook 21, Kievitenburg 1)

GBR-raadsleden: Paméla Blok, Jan Fit, Johan de Groot, Marjon McElligott, Wim van Hulten.

GBR in het nieuws.

Zoals het er nu naar uitziet is Rozenburg binnen één jaar deelgemeente van Rotterdam. Het herindelingsadvies zal voor de zomervakantie aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Dat is de laatste kans om de leden van de Tweede Kamer te laten weten wat de Rozenburgers van de herindeling bij Rotterdam vinden.

Lees verder…

DAN KUN JE BETER ZINGEN

Maandag begon de week met een hele dag vergaderen over alle onderwerpen in mijn portefeuille. De samenstelling van de gemeentekrant van eind april, groenwerkzaamheden, bouwen, sport, de Nieuwe Schans, het MFC, je kan het zo gek niet noemen of het werd wel besproken. ’s Avonds ontving ik hondenschool WAF die op de Landtong hun activiteiten ontplooien om te praten over het nieuwe bestemmingsplan. Dinsdag was het al vroeg actie. Om 08.00 uur bezocht ik een locatie waar nogal wat overlast van is bij omwonenden. Momenteel wordt gekeken naar oplossingen voor deze situatie. Ook keek ik even op de Zandweg naar de vorderingen met betrekking tot de kindertuinen. Er werd hard gewerkt aan het hekwerk, komende week de grond in orde en dan kan het feest beginnen! Daarna startte om 09.00 uur de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders. Daar worden de stukken besproken waar wij besluiten over moeten nemen en nog iets over te vragen hebben of het niet mee eens zijn. Ook wisselen wij daar informatie uit over onze werkzaamheden en bespreken actuele onderwerpen. Ook bereiden we in deze vergadering bijvoorbeeld de raadsagenda voor. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u terug vinden via de geheel vernieuwde website van de gemeente: www.rozenburg.nl Ook besprak ik ’s middags de informatieavond met betrekking tot het MFC van die woensdag erna.
Woensdagavond was de beurt aan de bewoners van de Erven, Zuidzijde en een deel van wijk Volgerland om te praten over de ontwikkeling van het MFC. Zachtjes uitgedrukt zijn de bewoners niet blij met het feit dat de raad voor deze locatie heeft gekozen. Ik heb in ieder geval geprobeerd uit te leggen dat ik het raadsbesluit uitvoer, maar de keuze voor deze locatie (eerlijk is eerlijk) niet onlogisch vind. Ook kan ik mij voorstellen dat de wijk zich overvallen voelt gezien de snelheid waarmee het besluit is genomen. Het was een enerverende avond. Over de donderdag was er behalve wat ambtelijk overleg weinig spannends te melden. Maar vrijdag bracht ik een bezoek aan de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR (milieudienst) om met mijn regiocollega’s te praten over de toekomst van deze milieudienst. In deze langdurige vergadering kwam een rapport aan de orde over de financiële positie van de DCMR. Voor Rozenburg is dit een belangrijke samenwerkingspartner (en dat blijft ook zo als wij Rotterdam worden, ondanks dat wij niet meer in het algemeen bestuur zitten). Zaterdag bracht ik een bezoekje aan de open dag van “de Ontmoeting”, een heerlijke bijeenkomst, waar ik deze week zingend afsloot met het Rozenburgse volkslied, een betere manier om de week af te sluiten is er niet! Tot de volgende!

Openbare fractievergadering 19-3: voor alle vragen over de herindeling.

Openbare fractievergadering GBR donderdag 19 maart

raadsvergadering en herindeling

Heeft u vragen over de herindeling bij Rotterdam of over de raadsagenda van 26 maart (zie ook gemeenteberichten)? Bij de openbare fractievergadering van GBR op 19 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis staat de deur voor iedereen open. Een aantal Rozenburgers heeft zich gemeld bij GBR met vragen over mogelijke vervolgacties op het herindelingsbesluit, wij zullen dit ook aan de orde stellen.

Stand van zaken herindeling:

Het wetsvoorstel voor de herindeling is voor advies toegezonden aan de Raad van State. Zodra de Raad van State advies op het wetsontwerp heeft gegeven, wordt het aangeboden voor parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De data van behandeling staan nog niet vast maar de Tweede Kamer zal het waarschijnlijk voor het zomerreces behandelen, de Eerste Kamer zal het dan na het zomerreces behandelen.

Nieuws over deelgemeenten:

Op 10 en 11 maart jl. zijn in Domburg alle Rotterdamse deelgemeentes in discussie gegaan met burgemeester en wethouders van Rotterdam over de aanpassingen die per maart 2010 moeten ingaan in bestuurlijk Rotterdam. Rozenburg was daarbij ook uitgenodigd. Namens de gemeenteraad van Rozenburg waren Paméla Blok (GBR) en Arie Mol (PvdA) aanwezig om de discussie te beluisteren. Er werd vooral over bevoegdheden van de deelgemeentebesturen gesproken en de betrouwbaarheid van onderlinge afspraken. Het college van Rotterdam komt nog voor de zomervakantie 2009 met voorstellen naar de gemeenteraad. Dan zal ook blijken of er geluisterd is naar de inbreng van de deelgemeentes en in hoeverre Rozenburg op de toezeggingen uit Rotterdam kan rekenen.

Als u niet aanwezig kunt zijn op 19 maart, maar toch uw vragen aan de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg wilt voorleggen, kunt u ons bereiken op tel.nr.: 215648 (fractiesecretaris Johan de Groot) en op tel.nr.:213055 (fractievoorzitter Paméla Blok) of op ons e-mailadres: [email protected]

Gemeentebelangen Rozenburg

www.gbrozenburg.nl

LEERPLICHT, SCHOON DORP, LINT KNIPPEN EN BOMEN!

Nederland schoon!
Het was een drukke week. Op maandag was de aftrap van “Nederland schoon”. Op allerlei manieren proberen we aandacht te vestigen op het bestrijden van zwerfafval. Op maandag las ik in groep 3 van basisschool “De Rozenhorst” een verhaal voor tijdens de les die zij kregen over zwerfafval. In het kader van dit zelfde project was ik dinsdag na de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders op het Penta college, waar ik luisterde naar de resultaten van een rap-workshop die de kinderen ’s ochtends gevolgd hadden. Erg leuk om te zien wat voor resultaat er in zo’n korte tijd bereikt kan worden. Hopelijk is het thema: “schoon, schoon, Rozenburg schoon” doorgedrongen! Op woensdagmiddag prikten ruim 150 basisschoolleerlingen afval. Helaas ging de wedstrijd van de schoonste straat niet door, wegens gebrek aan animo. Kijk ook eens op de site van de gemeente www.rozenburg.nl en onze speciale Rozenburg schoon website www.rozenburgschoon.nl

Boomplantdag
Op woensdag plantten we met kinderen van de Rank en de Rozenhorst nieuwe bomen tussen de twee scholen in. De kinderen konden hun namen op de steunpalen zetten en grepen de kans om niet alleen bomen te planten, maar ook hun verzameling stenen aan te vullen. Het was prachtig weer, dus geef ze eens ongelijk dat ze de kans grepen om even lekker buiten te zijn!

Dag van de leerplicht
Donderdag was de dag van de leerplicht. ’s Ochtends verrasten we groep 8 van de Phoenix met een enorme taart vanwege het winnen van een posterontwerp wedstrijd voor de basisscholen. ’s Middags beoordeelde ik posters die gemaakt werden door de brugklas van het Penta college. De winnaars werden verrast met een bioscoopbon. De poster stonden in het teken van “School, bekijk het eens anders” en alle kinderen hadden dus hun best gedaan om de positieve kanten van het naar school gaan te benadrukken en dat was goed gelukt!
De posters van het Penta college zijn binnenkort te zien in de hal van het gemeentehuis.
 
Rondje langs de velden
Zaterdag bezocht ik “Excelsior” en de tennisvereniging “TCR”. Momenteel bezoek ik alle sportverenigingen in Rozenburg om eens ter plaatse te bekijken hoe alles loopt. Het ter plaatse verzamelen van alle informatie is ontzettend leuk en nuttig. En met de informatie die we krijgen willen we ook daadwerkelijk iets doen om te zorgen dat Rozenburg een nog beter (sport)verenigingsleven krijgt.

De opening
Zaterdagmiddag mocht ik een lint knippen bij schoonheidssalon “Melanie” in een nieuwe woon/werkwoning aan de Iependaal. Een hele eer en bijzondere bijeenkomst met veel belangstelling en alweer stralend weer. Natuurlijk heb ik namens de gemeente Melanie Verbiest veel succes gewenst!

En verder,…….
Had ik deze week vergaderingen over huisvesting voor geriatrische patiënten na de realisatie van het woonzorgcentrum en sprak ik met de ruitervereniging en de modelbouwvereniging over het bestemmingsplan van de Landtong.
Tot de volgende week.