RECORD VAN EEN RAADSVERGADERING

Maandag begon met een bijeenkomst met Prorail over de gevelisolatie aan de woningen in de wijk bij de Calandbrug. Ruim 500 woningen moeten geïsoleerd worden en dat is natuurlijk een enorme ingreep. Om hierover goede afspraken te maken, van termijnen tot communicatieplan, is het belangrijk in een vroeg stadium te overleggen. Na deze bijeenkomst was er een voorbereiding door het college op de extra ingevoegde werkgroep herindeling van maandagavond.
Ik kreeg een burger op bezoek met een aantal aandachtspunten. Altijd plezierig om van burgers te horen wat zij ergens van vinden en iets te doen met de opmerkingen, ik ben dat zeker van plan!
’s Middags maakte ik, samen met mijn college Kees Suijker, kennis met de nieuwe directeur van Interlas, we kregen een rondleiding door het bedrijf en ik ben weer heel wat wijzer geworden over hoe ondernemers “Rozenburg” ervaren en,……de nieuwste lastechnieken!
Daarna had ik een gesprek met het nieuwe hoofd van het bureau VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu). ’s Avonds woonde ik de werkgroep herindeling bij en daarna was er een coalitie overleg met onze collega’s van het CDA.
Op dinsdag begonnen we met de gebruikelijke vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering duurt meestal de hele ochtend en we besloten de vergadering met een overleg over zorg en welzijn in Rozenburg. De ontstane situatie met de huishoudelijke hulp heeft ook bij het college geleid tot vragen, dus overlegden we met een brede vertegenwoordiging van ambtenaren over deze situatie. In de middag had ik een bijeenkomst van de Stuurgroep Zorgcentrum, waar de laatste stand van zaken werd doorgenomen. Het project draait goed en de start van de bouw zal zeker rond de zomer zijn! Daarna ontving ik een vertegenwoordiging van het bestuur van de voetbalvereniging Rozenburg over het maar blijvend groeiende ledenaantal. Dat is ontzettend prettig, aangezien sport erg belangrijk is, maar geeft voor de vereniging ook een aantal problemen op het gebied van kleedkamers en velden! Er is geld in de begroting gereserveerd en dus moeten we het e.e.a. kunnen oplossen! Donderdag bezocht ik nog bewoners in de directe omgeving van de Wilgentuinen die last hebben van bouwverkeer. We blijven oplossingen zoeken om dit te voorkomen. De Tom-Tom’s leiden veel chauffeurs echter via een voor ons ongewenste route. We proberen dit met borden te voorkomen! De donderdag werd afgesloten met een raadsvergadering die al om 21.00 uur afgelopen was. Een record! Zeker omdat we het bestemmingsplan voor het Zorgcentrum goedkeurden! Weer een mooi moment en meteen de afsluiting van mijn week!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.