Herindeling Kamerstukken 1 t/m 5

Herindeling kamerstuk 1
Herindeling kamerstuk 2 / ontwerp van wet
Herindeling kamerstuk 3 / memorie van toelichting
Herindeling kamerstuk 4 / zienswijze Provincie
Herindeling kamerstuk 5  / besluit gemeentes

HET BESLUIT

Een lichte achterstand in de weken van de wethouder. Vandaar deze samenvoeging en gezien de achterliggende periode ook een iets andere weergave van de werkzaamheden. Veel tijd ging natuurlijk zitten in de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Rozenburg. Na het verassingsbesluit in juli vorig jaar was het op 5 maart dan zover, het definitieve besluit om deelgemeente van Rotterdam te worden. Was in februari dit besluit al in Rotterdam gevallen, nu was het woord aan Rozenburg. En ondanks dat de burgers hier niet konden meepraten en dat er onduidelijk was wat nu precies de gevolgen voor Rozenburg zouden zijn; men moest besluiten. De 7 insprekers tijdens de raadsvergadering en de vele bijvallen van de publieke tribune voor de voorstanders van de zelfstandigheid konden helaas niets meer veranderen. De herindeling is een feit. Ondanks dat het werk van alledag gewoon doorgaat wordt er momenteel bijvoorbeeld gesproken over het financieel toezicht dat wij nu krijgen, wat betekent dat wij binnenkort al geen geld meer zelfstandig kunnen uitgeven, wat natuurlijk erg lastig is. Voor het uitgeven van geld moeten dan de provincie en/of Rotterdam toestemming geven. Bovendien nemen op dit moment een aantal medewerkers afscheid van de gemeente omdat ze toch vooraf aan de herindeling ergens anders willen gaan werken. Dat maakt natuurlijk ook het werken niet veel makkelijker. Jammer van die goede en gemotiveerde mensen die nu weggaan en ons ook niet dadelijk meer van dienst kunnen zijn als wij deelgemeente zijn.

Natuurlijk is in de afgelopen periode het gewone werk doorgegaan. De woningbouwprojecten krijgen langzaam vorm, de grond van de Zuidzijde wordt aangekocht om het MFC te kunnen ontwikkelen en we hebben na de plaatsing van ondergrondse containers ook de bushokjes vervangen. Er wordt heel wat in het groen gewerkt, omdat dadelijk het broedseizoen begint en dan willen we zoveel mogelijk de natuur met rust laten om de dieren in alle rust voor nazaten te kunnen laten zorgen. Ook wordt er hard gewerkt aan de locatie van de Schans, nu alle verenigingen er bijna uit zijn wordt er gewerkt aan een voorstel om de Schans te gaan slopen om in dit gebied nieuwe ontwikkelingen een kans te geven. Ook praten we met Humanitas over uitbreiding van de kinderopvang, aangezien er een lange wachtlijst is. Afgelopen weekend ben ik begonnen met een “rondje langs de velden” waarbij ik naar alle sportverenigingen ga om te kijken hoe een vereniging in “actie” eruit ziet. Leuk was het om bij FC Blankenburg te kijken en bij de Ruitervereniging. Komende weken staan de andere verenigingen op stapel om bezocht te worden! Blijf “de week van de wethouder” dus lezen!

VERGADEREN, VERGADEREN, VERGADEREN….

Veel overleg op maandag over woningbouw en over de ontwikkeling van het centrum. Veel projecten zijn inmiddels ontwikkeld, zoals Maasstraat, Wilgentuinen en de hoek Grote Stern – Koninginnelaan. Nu is de beurt aan het Raadhuisplein. Dit vergt natuurlijk weer veel overleg.
’s Middags was er een bijeenkomst van de Stadsregio Rotterdam waar ik met de collega’s van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis sprak over de woningbouwopgave 2010-2020.
Er speelt natuurlijk momenteel nogal wat in de woningmarkt vanwege de kredietcrisis. Gesproken werd dan ook over de doelgroepen waarvoor gebouwd moet worden en de momenten waarop. Maandagmiddag laat startte de vergadering van burgemeester en wethouders, die duurde tot in de avond. Belangrijk onderwerp van gesprek was het aankomende bestuurlijke overleg op woensdag met Rotterdam.
Op dinsdag overlegde ik over het plan van aanpak met betrekking tot het sportbeleid. Doordat we een subsidie hebben gekregen kunnen we een gerichte aanpak maken voor sport, waarbij het verbeteren van de gezondheid centraal staat. Verder wil ik dit eerste halfjaar benutten om eens langs alle sportverenigingen te gaan tijdens trainingen en wedstrijden.
Op woensdag bezochten we de Coolsingel om te overleggen met het bestuur. Volgende week donderdag, de 19e neemt de gemeenteraad van Rotterdam een besluit. Op donderdag was de aanbesteding voor een aantal rioleringsactiviteiten op de agenda en op vrijdag een overleg over het bestemmingsplan van de Landtong. Het wordt tijd dat wij ook hier eens definitief een besluit over nemen. Als het bestemmingsplan klaar is, kan de Landtong verder vorm krijgen. Dat betekent dat de hondenclub en de manege een andere locatie krijgen en dat er evenementen georganiseerd kunnen worden.
Tot slot had ik overleg met de directeur van Ressort Wonen, de woningcorporatie. Het zorgcentrum en de Dalen stonden op de agenda. Het zorgcentrum moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden, ook nu de apotheek niet meedoet. Met de Dalen zijn wij bezig met een aantal financiële afrondingen. Niet spannend maar wel belangrijk. En zo was er weer een week voorbij!

RECORD VAN EEN RAADSVERGADERING

Maandag begon met een bijeenkomst met Prorail over de gevelisolatie aan de woningen in de wijk bij de Calandbrug. Ruim 500 woningen moeten geïsoleerd worden en dat is natuurlijk een enorme ingreep. Om hierover goede afspraken te maken, van termijnen tot communicatieplan, is het belangrijk in een vroeg stadium te overleggen. Na deze bijeenkomst was er een voorbereiding door het college op de extra ingevoegde werkgroep herindeling van maandagavond.
Ik kreeg een burger op bezoek met een aantal aandachtspunten. Altijd plezierig om van burgers te horen wat zij ergens van vinden en iets te doen met de opmerkingen, ik ben dat zeker van plan!
’s Middags maakte ik, samen met mijn college Kees Suijker, kennis met de nieuwe directeur van Interlas, we kregen een rondleiding door het bedrijf en ik ben weer heel wat wijzer geworden over hoe ondernemers “Rozenburg” ervaren en,……de nieuwste lastechnieken!
Daarna had ik een gesprek met het nieuwe hoofd van het bureau VROM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu). ’s Avonds woonde ik de werkgroep herindeling bij en daarna was er een coalitie overleg met onze collega’s van het CDA.
Op dinsdag begonnen we met de gebruikelijke vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering duurt meestal de hele ochtend en we besloten de vergadering met een overleg over zorg en welzijn in Rozenburg. De ontstane situatie met de huishoudelijke hulp heeft ook bij het college geleid tot vragen, dus overlegden we met een brede vertegenwoordiging van ambtenaren over deze situatie. In de middag had ik een bijeenkomst van de Stuurgroep Zorgcentrum, waar de laatste stand van zaken werd doorgenomen. Het project draait goed en de start van de bouw zal zeker rond de zomer zijn! Daarna ontving ik een vertegenwoordiging van het bestuur van de voetbalvereniging Rozenburg over het maar blijvend groeiende ledenaantal. Dat is ontzettend prettig, aangezien sport erg belangrijk is, maar geeft voor de vereniging ook een aantal problemen op het gebied van kleedkamers en velden! Er is geld in de begroting gereserveerd en dus moeten we het e.e.a. kunnen oplossen! Donderdag bezocht ik nog bewoners in de directe omgeving van de Wilgentuinen die last hebben van bouwverkeer. We blijven oplossingen zoeken om dit te voorkomen. De Tom-Tom’s leiden veel chauffeurs echter via een voor ons ongewenste route. We proberen dit met borden te voorkomen! De donderdag werd afgesloten met een raadsvergadering die al om 21.00 uur afgelopen was. Een record! Zeker omdat we het bestemmingsplan voor het Zorgcentrum goedkeurden! Weer een mooi moment en meteen de afsluiting van mijn week!