Oproep bezwaar fusie Rotterdam.

Tijdens de inwonersavond van 21 januari hebben ca. 220 Rozenburgers kunnen beluisteren hoe tot stand is gekomen dat Rozenburg gaat fuseren met Rotterdam en deelgemeente wordt.

Lees verder…

Bezoek SP-R’dam aan Rozenburg.

30-01-2009 • Afgelopen maandag ging de SP-fractie buurten in Rozenburg, de toekomstige deelgemeente van Rotterdam in 2010. De vraag was: Waarom moet Rozenburg bij Rotterdam horen, is dat beter voor Rozenburg? Gaat het dan zo slecht in Rozenburg en willen de Rozenburgers wel bij Rotterdam horen?

Lees verder…

DE WEEK VAN DE STAATSSECRETARIS

Deze week begon met het doornemen van de planningen op het gebied van alle woningbouw-projecten, want eerlijk is eerlijk, er wordt hard gewerkt, maar deze wethouder wil dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Hoe kunnen we die woningvoorraad zo snel mogelijk op peil en in balans krijgen onder de huidige situatie? Dat is de vraag waar alle gemeenten op dit moment mee te kampen hebben. We proberen slimme oplossingen te vinden. Uiteindelijk zijn die 34 woningen bij het zorgcentrum een aardige start voor de bouw van seniorenwoningen, maar hebben we meer mogelijkheden? En aan de Boulevard duurt het ook nog even, de onderhandelingen met Domeinen zien wij als bijna afgerond, maar het heeft wel lang geduurd. Er wordt nu gestudeerd op mogelijkheden, maar wat mij betreft niet te lang, we hebben oplossingen nodig!
Dinsdag hebben we als college de hele dag extern in vergadering gezeten. ’s Middags werden wij vergezeld door de bureauhoofden en met elkaar probeerden we de route naar maart 2010 uit te stippelen. Op woensdag ontving ik handtekeningenlijsten van de bewoners in de Vogelbuurt. Hier is een knellend parkeerprobleem. Gelukkig dat ons parkeeronderzoek van eind vorig jaar hier dezelfde conclusie stelde. Ik kon de indieners dan ook geruststellen en de tekeningen laten zien van de voorgenomen aanleg van parkeerplaatsen. ’s Middags woonde ik het afscheid bij van het bureauhoofd VROM. Altijd jammer als iemand weggaat en zeker als je veel hebt samengewerkt. Gelukkig is de opvolger al bekend. Hopelijk krijgen we geen vertragingen!
Op donderdag brachten we een bezoek aan de Mevrouw Bijleveld, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hier bespraken wij samen met een afvaardiging van het college van Rotterdam de procedure met betrekking tot de herindeling. Vooral de tijd zal een belangrijke factor zijn bij het al of niet doorgaan van het proces. Op vrijdag had ik een bijeenkomst op de Coolsingel waar ik de burgemeester verving in een bijeenkomst van deelraadvoorzitters. Hier kregen wij informatie van het college van Rotterdam met betrekking tot het nieuwe deelraadstelsel. Nog minder raadsleden en bestuurders en nog meer opgelegd van bovenaf! ’s Middags sprak ik nog met vertegenwoordigers van de Grontmij een bedrijf dat ondersteuning biedt bij het project “De Wilgentuinen”. Op zaterdag ontving ik om 08.30 uur op de werf de wilgenknotters, 25 enthousiaste en vrijwillige Rozenburgers die een steentje bij willen dragen aan het onderhoud in het groen. Fantastisch!
Het was een drukke week met weer veel tijd voor de herindeling. Tot de volgende!

DE WEEK VAN DE PRESENTATIES

Deze week stond in het teken van de presentaties. Dinsdag en woensdag mocht ik een presentatie houden, maar zoals gebruikelijk in de week van de wethouder, beginnen we met de maandag!
Op maandag kwam de werkgroep herindeling bij elkaar. Tijdens de lunch vergaderden een afvaardiging  van de raad met het college en het ingehuurde bureau om zich voor te bereiden op de inwonersavond van woensdag. ’s Avonds vergaderde de fractie met wethouder en het bestuur om de koers in de richting van 2010 te bespreken, uiteindelijk zijn volgend jaar weer de verkiezingen en daar moeten we ons weer op gaan voorbereiden.
Dinsdagochtend gaf ik een presentatie in “Het Anker” voor zo’n 100 geïnteresseerde leden van de ANBO. Ik gaf hier uitleg over de realisatie van het zorgcentrum. Voor een zeer geboeid publiek gaf ik tekst en uitleg. Daarna volgde de wekelijkse vergadering van het college van B&W. ’s Middags had ik overleg met de schoolbesturen waar de renovatie van de gebouwen en de fusie met Rotterdam op de agenda stond.
Woensdagochtend had ik bestuurlijke kamer verkeer en vervoer van de stadsregio Rotterdam. De nieuwe concessie voor het openbaar vervoer stond op de agenda, alsmede een aantal andere projecten. ’s Avonds was de bewonersavond in sporthal “De Rozet”. Zo’n 220 bewoners luisterden naar de presentaties en stelden hun vragen. Opvallend was het dat men zich nu pas de gevolgen realiseerde. De enorme stijging van de belastingen en het opgeven van bevoegdheden.
Donderdag stond in het teken van allerlei overleg. Zo deed ik een aanbesteding van de schelpenpaden die allemaal in 2009 opgeknapt worden, ik had verkeersoverleg met de politie en ik sprak met Humanitas over de kinderopvang.
Zaterdag was er nog een onverwacht interview met radio Rijnmond over de derde pont. Met de verslaggever maakte ik een vaartochtje Rozenburg-Maassluis-Rozenburg. Ik bracht nog even een bliksembezoekje aan de stuurhut (best nog hoog en wat een uitzicht! Fantastisch!). Maandagmorgen de 26e wordt het uitgezonden op Radio Rijnmond. Dan is alweer een nieuwe week begonnen!
De week van de wethouder is altijd een beknopt verslag van de wederwaardigheden van de afgelopen week. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan vooral: [email protected] of [email protected] Graag hoor ik van u!
Tot volgende week!

COMMISSIEWEEK!

Afgelopen week was het commissieweek. Dat betekent dat er (voor mij) twee avonden door de raad wordt vergaderd ter voorbereiding van de raadsvergadering. Vooral de notitie “peuterspeelzaal als basisvoorziening” en het bestemmingsplan voor het woon zorgcentrum aan de Laan van Nieuw Blankenburg waren belangrijke onderwerpen. Beide kunnen door naar de gemeenteraad en zullen daar begin februari besloten worden. Meest opzienbarend was wel het standpunt van de PvdA over het bouwen in Rozenburg. Het was allemaal niet zo belangrijk meer dachten zij bij monde van de fractievoorzitter Arie Mol. Bovendien zou Rotterdam voor ons gaan zorgen. Volgens mij vergeet de PvdA hierbij de vele Rozenburgers die niet naar dat appartement met uitzicht op de Waterweg kunnen verhuizen of willen starten op de woningmarkt! Woningbouw is bijna noodzakelijker dan ooit en we doen er dan ook alles aan om de projecten te kunnen laten starten! Om die reden is ook een woningmarkt onderzoek gehouden dat door de commissie werd besproken, daarnaast zijn we een nieuwe structuurvisie aan het ontwikkelen. Allemaal belangrijke instrumenten bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.
Dinsdag sprak ik met Connexxion water over de pont, een zorgelijke situatie. Het langdurige onderhoud aan de pont betekent dat wij erg kwetsbaar zijn op dit gebied. De pont is een zeer belangrijke verbinding en niet alleen voor de Rozenburgers!
 
Verder was ik deze week zeer druk met allerlei intern overleg, bezoek aan een burger en diverse malen overleg met Ressort Wonen. Ook hadden we als college een perslunch, waar de jaarwisseling aan de orde kwam, de herindeling, de pont en de imagoverbetering. Met betrekking tot beide onderwerpen heb ik de laatste stand van zaken toegelicht. Donderdagmiddag bracht het voltallige college een werkbezoek aan een bedrijf op de Pothof. Dit keer waren we door Den Hartogh uitgenodigd. Bijzonder interessant was het om te horen wat er door dit bedrijf allemaal aan bedrijfsactiviteiten wordt ontwikkeld. Een Rozenburgs bedrijf om trots op te zijn!
Op vrijdag ben ik nog bezig geweest met de kinderboerderij. Het was weer een leuke week!
Tot de volgende week!

DE KOP IS ERAF!

Zo’n eerste week in het nieuwe jaar staat natuurlijk in het teken van goede wensen en nieuwjaarsrecepties. Bracht ik op zaterdag 3 januari al een bezoek aan de nieuwjaarsreceptie van de volkstuinvereniging, op maandagochtend werd gestart met een personeelsbijeenkomst om elkaar allemaal het beste te wensen. ’s Avonds deden we dat nog eens dunnetjes over op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waar we een prachtig optreden van UDI kregen en carnavalsvereniging de Smooksnuivers hun jaarlijkse bijdrage leverden. Van UDI kreeg het college kaartjes voor het jubileumconcert. Iets om naar uit te kijken!
Dinsdag was weer de eerste collegevergadering van het jaar. ’s Middags waren er wat ambtelijke overleggen en keek ik bij de Rembrandtsingel naar de installatie van de verlichting bij de singel voor de ijsbaan, het was een ijskoude dag en er werd hard gewerkt om de verlichting aan te leggen. Het is fantastisch om te zien dat wij nu op natuurijs kunnen schaatsen. In het hele dorp tref je slootjes en singels aan waar geschaatst wordt!
Woensdag woonde ik de fractievergadering bij en de werkgroep van de raad over de herindeling. Hier werd de bewonersavond van 21 januari aanstaande voorbereid.
Donderdag was er een feestelijke bijeenkomst op de Landtong, waar het nieuwe fietspad werd geopend. Samen met wethouder Bolsius van Rotterdam en gedeputeerde Engelshoven onthulde ik een bord dat alle projecten van de Landtong weergeeft. Vervolgens maakten de heren een kort fietstochtje over de Landtong op bijzondere fietsen. Voor mij gold dat het wat onhandig fietst in een rokje! Het was een zeer winterse en nevelige dag op de Landtong. In deze aparte sfeer nuttigden wij tot slot een winterse lunch. Daarna besprak ik op het gemeentehuis een aantal mogelijkheden voor een imagoverbeteringproces, waar de raad ook al een poosje geleden om gevraagd heeft, we gaan nu meer ideeën ontwikkelen.
Op vrijdag sprak ik in Den Haag op het provinciehuis met gedeputeerde Van Dijk over de problematiek met betrekking tot de pont en het idee voor een derde pont. Er zijn nog wat onbeantwoorde vragen, maar het was een positief gesprek, wordt vervolgd! De week sloot ik af met de afscheidsreceptie van wethouder Van Prooijen van Hellevoetsluis. Met een passend cadeau kon ik hem hartelijk bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.
Zaterdagavond begaf ik mij nog even op het gladde ijs van de Rembrandtsingel waar ik de Brandweer van harte kon bedanken voor het verhogen van de sfeer met muziek en warme soep. Wat een leuke sfeer, nu maar hopen dat het nog even blijft vriezen! Tot de volgende week! 

DE ZEEHOND

Ondanks dat het maandag tweede pinksterdag was kwam SBS6 opnames maken over het handhavingsbeleid.
Dinsdag natuurlijk de wekelijkse vergadering van het college. Het was een korte bijeenkomst, na de pinksterdagen waren er weinig stukken om over te beslissen. Helaas gaan afspraken ook wel eens niet door. Zo zou ik dinsdagmiddag met Rijkswaterstaat overleggen over het onderhoud van de waterkanten bij de Waterweg. De afspraak is niet voor het eerst verzet en het duurt iedere keer enorm lang voordat er weer een afspraak staat. Jammer, want we willen graag snelle actie om te zorgen dat gedurende de zomer de waterkanten er netjes uit blijven zien. ’s Avonds had ik in Midscheeps een bijeenkomst van ressort wonen. Het was een bijeenkomst van belanghebbenden, ook wel stakeholders bijeenkomst genoemd. De avond begon met een interactieve presentatie een zo genaamde jukebox die de culturele ontwikkeling van Nederland liet zien. Er zat ook een vleugje Rozenburg door en dat maakte het heel herkenbaar. Na deze intro gingen we in groepen aan de slag met diverse thema’s. Voor ons was dit Rozenburg en leefbaarheid. Het was een leuke avond en ik ben benieuwd wat Ressort met de uitkomsten gaat doen!  
Woensdagavond was ik aanwezig bij de werkgroepvergadering van GBR. Een leuke en gezellige bijeenkomst. Op donderdag sprak ik met de eigenaar van de koepel, firma van der Vorm. De eerste fase van het opknappen van het raadhuisplein, de aanpak van de koepel, lijkt nu vorm te krijgen. Het ontwerp ziet er prima uit! Verder beoordeelde ik de eerste teksten van de gemeentekrant special over woningbouw. Een krant die ook op Voorne Putten en in Maassluis verspreid wordt. ’s Avonds bezocht ik onze zwemvereniging in volle actie in het zwembad. Een gesprek met het bestuur en een kijkje in de machinekamer met een uitleg van het systeem was weer zo leuk om mee te maken. Het is maar weer eens te meer bewezen; Rozenburg bloeit! Vrijdag was echt zo’n laatste dag van de week. Nog wat mail en losse eindjes wegwerken op weg naar het weekend! Tot de volgende week!